Jak na věc


domov důchodců roudnice nad labem sámova

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji!

    V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům, kteří de dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem.
    - u uživatelů služby domov pro seniory respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů, i když s nimi nesdílíme stejný názor. Uživatel se na základě informací o případném riziku může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.
    Náš domov je teprve druhou pobytovou sociální službou v Jihočeském kraji, který získal 5 hvězd. Na toto ocenění jsme patřičně hrdí, neboť jsme prokázali, že po necelém roce fungování ve zcela novém objektu a se zdvojnásobeným počtem nových zaměstnanců, dokážeme udržet požadovanou kvalitu služby.
    Ke slavnostnímu převzetí ocenění Značky kvality za účasti ředitelky organizace, dojde 6. 10. 2016 na slavnostním gala večeru v rámci konání výročního kongresu sociálních služeb v Táboře.


Získali jsme Značku kvality v sociálních službách

    Značka kvality usiluje o zvyšování kvality v certifikovaných zařízeních, poukazuje na slabá místa v poskytování péče a předkládá doporučení, v jakých oblastech je možné se dále zlepšovat.  V našem domově byl zahájen proces certifikace 18. 11. 2015. Od hlavního certifikátoar Mgr. Jakuba Žákavce, MBA a jeho kolegy, certifikátora Ing. Karla Vostrého, jsme obdrželi doporučení ke zlepšení služby, z nichž jsme některé realizovali ve stanovené lhůtě.  Po této úpravě jsme v únoru 2016 obdrželi výsledný protokol s hodnocením.
    tak jako každý rok, tak i v letošním roce jsme ověřovali spokojenost s poskytovanou sociální pobytovou službou v našem Domově. Výsledky z vyhodnocených dotazníků, které vyplňovali jak klienti, tak zaměstnanci, ale i členové rodin našich klientů, nám předložili odpovědi, které pro nás byli pochvalou, poděkováním za práci, v některých případech i výzvou. V souhrnu lze říci, že je služba vnímána velmi pozitivně a všechny složky respondentů vyjádřili spokojenost s naší prací. Moc všem děkuji za spolupráci a věřím, že tento nastoupený trend v kvalitě služby udržíme, v lepším případě ještě zdokonalíme.
    Posláním naší pobytové služby domova se zvláštním režimem je poskytnout osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí takovou pomoc a podporu, aby mohli bezpečně a důstojně prožít zbytek svého života.


Cíle domova se zvláštním režimem

    Účelem Etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců a informovat jak uživatele, tak i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat. Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální služby, ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v našem Domově Vítkov.Celý etický kodex najdete zde.
    Domov Vítkov, příspěvková organizace, je zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče. Domov Vítkov je registrován podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.
    Posláním naší pobytové služby domova pro seniory je poskytnout seniorům takovou pomoc a podporu, aby mohli aktivně a důstojně prožít zbytek svého života.


Poslání domova pro seniory Bechyně

    Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí, jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.
    Náš domov se též zapojil do projektu Ježíškova vnoučata. Projekt je mediálně podporován Českým rozhlasem a právě ČR jako bonus za účast v projektu uskutečnil v našem zařízení přednášku s názvem „Zvony vašeho srdce“. Klienti se mohli zaposlouchat nejen do …


Poslání Domova se zvláštním režimem

    Individuální přistup - respektování potřeb uživatele a zohledňování jeho schopností a dovedností; Důvěryhodnost - všichni zaměstnanci jsou diskrétní ve vztahu k uživatelům, jsou vázáni mlčenlivostí; Zodpovědnost - zaměstnanci zodpovědně naplňují kroky ke spokojenosti uživatelů; Bezpečnost - minimalizace rizik ohrožení zdraví uživatelů i pracovníků, tak i škody na majetku při zachování přiměřeného rizika; Týmová spolupráce ve prospěch uživatele - propojení zdravotní, sociální a přímé péče s podporou managementu; Profesionalita - uživatelé služeb mají právo na profesionálně poskytované služby. Podmínkou pro poskytování takových služeb je dostatečná odborná způsobilost pracovníků, její průběžné zvyšování a dodržování Etického kodexu pracovníků; Partnerský přístup s respektem ke svobodné vůli - u uživatelů služby domov se zvláštním režimem respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a schopnostem posoudit případná rizika vyplývající
    Ředitelka domova pro seniory, zve v rámci „Týdne sociálních služeb“ všechny zájemce o prohlídku domova na „Den otevřených dveří“, který se koná dne 10. 10. 2018 od 9. 00 do 15. 00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.
    Každým rokem klientům nadělujeme vánoční hudební dárek. Letos se tímto dárkem stala kapela Piňakoláda, kterou naši klienti znají zejména z televize. Dvojice Pavla a Soňa vnesla do domova energii vtip, humor a radostnou náladu. Klienti byli z vystoupení nadšení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00