Jak na věc


dohoda o převzetí dluhu

Chystáte se na ferraty do zahraničí?

    Tento institut byl převzat z anglo-amerického právního systému a v tomto kontextu se hovoří o komercionalizaci českého trestního práva.
    Poškozený má právo se zúčastnit sjednávání dohody o vině a trestu a následně veřejného zasedání konaného o schválení návrhu dohody o vině a trestu a před skončením řízení k věci vyjádřit. O možnosti, že se jedná o trestný čin, u kterého přichází v úvahu uzavřít dohodu o vině a trestu, musí být poškozený orgány činnými v trestním řízení poučen. O době a místu sjednání dohody státní zástupce poškozeného vyrozumí a zároveň ho upozorní na možnost uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích, jež mu byla trestným činem způsobena nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu. Poškozený může výslovně prohlásit, že se vzdává svých výše uvedených procesních práv. Dohodu o vině a trestu lze ovšem sjednat i bez poškozeného, nedostaví-li se k jednání, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k jednání a nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení již uplatnil nebo prohlásil, že jej uplatňovat nebude.


Řízení o schválení dohody o vině a trestu

    Pátá cesta je v provozu od jara 2016. Je nazvaná francouzská (č.3), protože polovina kotev je francouzského typu a druhá polovina volně průchozí lano oky kotev, tedy starší rakouský způsob, na který ještě občas v Alpách narazíte. Obtížnost D/E kvůli mírně převislému terénu s volným lanem, bez umělých stupů.
    Obviněný musí být taktéž poučen a možnosti sjednat v přípravném řízení se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje soud. Při sjednávání dohody o vině a trestu musí být obviněný zastoupen obhájcem a návrh na schválení dohody o vině a trestu musí být obviněnému doručen do vlastních rukou. Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení.


Poškozený, státní zástupce, obviněný

    - lehký úvazek s polstrovanými nohavičkami pro větší pohodlí- jedna velikost pro všechny (od dětí až po dospělé)- 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení- nastavitelné nohavičky s Rock&Lock sponami umožňují oblékat úvazek rychle a bezpečně i s připnutými mačkami nebo lyžemi- vyztužený navazovací bod pro větší odolnost, pevnost 15 kN- navazovací bod umístěný nad těžiště lezce zabraňuje přetočení těla v případě pádu- jistící oko barevně odlišeno pro bezpečné navázání- šité materiálové poutko se zvýšenou nosností 30 kg
    Ferraty na Velké dohodě, v celkové délce 412 metrů, jsou cvičné, určené pro zkušené, méně zkušené i začátečníky. Je zde několik obtížných úseků, na kterých se i zkušení ferratisté zapotí a které začátečníci nemusí zdolat. Máte možnost si vyzkoušet výstroj, naučit se techniku lezení, vyzkoušet různé obtížnosti cest, různé kotvy, můstek, žebřík, prostě většinu prvků, navíc stejných, s jakými se setkáte i v Alpách.
    Ideální via ferrata sadaTato sada za zvýhodněnou cenu obsahuje:párací tlumič pádu TOFANA LOCK s dlaňovou karabinou Keylocklehký nepolstrovaný úvazek TOP v univerzální velikostilehkou a plně nastavitelnou helmu KAPPA
    Na jaře 2017 jsme zprovoznili šestou ferratu (č.7), dlouhou 31 metrů, obtížnost B a lanový most dlouhý 60 metrů, spojující ferratu novou s původními pěti.


Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    Po zahájení veřejného zasedání státní zástupce přednese návrh dohody o vině a trestu. Poté vyzve předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se jej, zdá návrhu rozumí, zda ví, co se mu klade za vinu a jaká je podstata skutku, který se mu dává za vinu. Dále musí být zřejmé, zda je obviněný seznámen s trestem, zda prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán učinil dobrovolně a bez nátlaku, zda byl poučen o svých právech na obhajobu a zda mu jsou známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení. Dokazování se neprovádí, ale pokud to předseda senátu uzná za vhodné, tak vyslechne obviněného.
    Jedná se o 90 minutový program. Rady, tipy a lezení se zkušeným instruktorem.Teoretická část programu:- materiál a vybavení na ferraty- bezpečnost na ferratách a ve vysokohorském terénu- orientace v protokolech zajištěných cest (topos)- plánování cest
    V české úpravě je institut dohody o vině a trestu rozčleněn na dvě části. První částí je postup při uzavírání dohody a její obsahové prvky (§ 175a a násl. tr. řádu) a druhá část upravuje řízení před soudem, který schvaluje dohodu (§ 314o a násl. tr. řádu). Toto rozčlenění řadí dohodu o vině a trestu mezi ostatní odklony trestního řízení.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.
    Zbývající dvě cesty, taktéž z jara 2014 - přímá (č.5) a první (č.2), jsou středně obtížnými cestami na Velké dohodě, se dvěma obtížnějšími kroky C/D, zbytek je B-C.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00