Jak na věc


dluhy jednoho z manželů a rozvod

Zapomeňte na další půjčky a úvěry

    Za komplikacemi paní Renáty stojí fakt, že před sňatkem nemyslela na předmanželskou smlouvu. Skončila tak s dluhy, které osobně nezavinila, ale které přímo vyplynuly s podnikatelských aktivit jejího manžela. Předmanželská smlouva umožňuje stanovit, že dluhy utrpěné podnikáním jednoho z manželů jsou pouze na jeho účet a že druhý z partnerů riziko povinnosti tyto dluhy splácet nenese.
    Dole do komentářů můžete přidávat svoje názory, otázky či rady ostatním. Můžete dát také ostatním rady, jak se zbavit dluhů a začít žít život bez dluhů. Podle mě je život bez dluhů o hodně svobodnější.
    Snahou věřitelů je získat své peníze zpět, a to v plné výši a co nejrychleji. Prostor pro vyjednávání s bankou existuje vždy, zvláště projevujete-li upřímnou snahu závazkům dostát a kontaktujete-li banku zavčas. Ačkoli má banka nastavené pevné postupy pro řešení určitých situací, je schopna posoudit každý případ individuálně a případně kývnout na drobný ústupek, jehož smyslem je umožnit snazší splacení dluhu.
    Na rekonstrukci domu je možné si vzít u stavební spořitelny překlenovací úvěr, pokud zatím střadatel nesplnil podmínky pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření. Tento typ úvěru je úročen vyšší sazbou něž úvěr řádný a vyžaduje standardní zajištění.


Promyslete předmanželskou smlouvu

    V žádném případě by jste si něměly brát další půjčky. Hodně lidí si bere další půjčky, jen proto aby mohly zaplatit splátky starých půjček. To je ale špatně a takhle se spíše dostanete do ještě větších finančních potíží. Říká se tomu dluhová past, ze které je hodně těžké se dostat. Doporučuji tedy nebrat žádné další půjčky. Jedinou vyjímkou by mohla být výhodná konsolidace dluhů. Funguje to tak, že místo několika malých půjček by jste splácely jednu velkou půjčku. Ale u konsolidace dluhů musíte ručit nemovitostí. A né každý má takovou možnost.
    Nesplácení dluhů může vést k exekuci majetku. Protože dům je zastaven kvůli hypotéce ve prospěch banky, exekutor se nejprve poohlédne po pravidelných příjmech dlužníka. Sáhnout může na bankovní účty i úspory na účtech stavebních spořitelen. Z pravidelného příjmu tak dlužníkovi může zbýt pouze životní minimum.
    Hodně by vám podle mě mohla také pomoci návtěva finanční poradny. Finační poradny provozují různá občanská sdružení, které nabízejí svoje poradenstvím lidem zdarma. Někdy je dobré se o svých dluzích poradit i s nějakým druhým. V finančních poradnách mají s dluhy velké zkušenosti a většinou dokáží lidem dobře poradit. Blíže jsme dluhové poradny rozebíraly v článku dluhová poradna.


Překlenovací úvěr na rekonstrukci

    Paní Renáta Balonová řeší velice nepříjemnou finanční situaci: po svém manželovi alkoholikovi převzala jeho podnikatelské dluhy spolu s péčí o dům pořízený na hypoteční úvěr. Ze svého příjmu není Renáta schopna splácet manželovy statisícové dluhy takovým tempem, jaké by si bankovní exekutor představoval. Vedle pravidelných hypotečních splátek posílá Renáta každý měsíc na účet banky nějakých pět tisíc korun, částku je však třeba podstatně navýšit. V úvahu tak připadají pouze dvě možnosti: tou první je prodat dům a z peněz získaných z prodeje umořit celý manželův dluh a větší část hypotečního úvěru. Zápornou stránkou této varianty jsou špatné momentální podmínky na trhu s nemovitostmi a fakt, že takto paní Renáta přijde o dům, se kterým měla do budoucna plány. Druhou možností je získání peněz na rekonstrukci domu a jeho následný pronájem. Příjmy z nájmu by pomohly se splácením úvěru i směnek. Evidentním problémem v tomto případě je časová tíseň a především fakt, že paní Renáta potřebné p
    Pokud splátky úvěru představují významnou část rozpočtu rodiny, je vždy třeba zvážit pojištění schopnosti dostát závazkům vůči bance. Existují různé formy pojištění schopnosti splácet úvěr, například pro případ úrazu dlužníka nebo ztráty zaměstnání. Pro případ smrti existuje rizikové životní pojištění, které pozůstalým umožní dluh uhradit z pojistky. Nutnost takového pojištění by měly zvážit rodiny závislé na jediném příjmu. Ovšem těžko budete hledat pojištění pro případ, že váš manžel propadne alkoholu.
    Majetkové vypořádání manželů by mělo zmapovat kompletně celou finanční situaci, včetně zdrojů a dluhů. Každý z manželů by si měl přesně uvědomit, jaké důsledky z tohoto vypořádání ponese a být informován o celé výši dluhů. Trvejte na písemném vypořádání.


Spočítejte si jak jste finančně na tom

    Vždy je důležité vědět, jak na tom reálně jste. Musíte si tedy sestavit jakýsi finanční plán. Vemte tedy papír a tužku. A pojďme na to. Na jednu stranu papíru budeme psát naše měsíční příjmy. Pěkně po jednotlivých kolonkách, tedy třeba práce manžel, práce manželka, přídavky na děti atd. Na druhou stranu papíru pak sepíšeme všechny měsíční výdaje. U výdajů to žádá alespoň měsíční sledování. Poté výdaje rozepíšete opět po jednotlivých položkách. Tedy například jídlo, kosmetika, provoz auta, pojištění, půjčka 1, půjčka 2, děti, internet, televize, mobily atd. Na závěr ještě od příjmů odečtete výdaje a hned vidíte jak na tom finančně vlastně jste. Z velkou pravděpodobností budete v mínusu, teď záleží hlavně na tom, jak moc veký ten mínus bude. Pak jsou dvě základní možnosti buď zvýšit příjmy, nebo ořezat výdaje. Cílem je dostat se alespoň na nulu. Ideálně tvořit i nějaké malé rezervy na případné horší časy.
    Než se někomu zaručíte za úvěr, ať už je to člen rodiny nebo blízký přítel, dobře si rozmyslete všechny možné následky. Ručení je běžným způsobem jištění úvěrů na nižší částky a ručitele plně zavazuje. Informujte se přesně o tom, za jakých okolností po vás banka či věřitel může požadovat plnění daného dluhu a v jaké formě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00