Jak na věc


dilia divadelní hry

Informace pro autory z oblasti dabingové tvorby

    Kolektivní správa je správa majetkových autorských práv kolektivním správcem na základě pověření od nositelů práv. Jejím účelem je zejména společná ochrana těchto práv v situacích, kdy zákon výkon těchto práv výhradně prostřednictvím kolektivního správce ukládá (např. přenos vysílání) nebo pokud je jejich hromadný výkon účelný (např. rozhlasové vysílání).
    Dva na koni, jeden na osluDANĚK, Oldřich Dilia 1979brožovaná, obálka v oblasti hřbetu mírně odřena; hřbet naražen; výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 16.12.2018Cena: 650 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    všech úplatně zhotovených rozmnoženin za rozhodné období. Způsob výpočtu náhradní odměny vychází z § 25 odst. 5 autorského zákona a bodů 6 a 7 Sazebníku odměn, který je jeho přílohou. Je postaven na povinnosti poskytovatele předkládat kolektivnímu správci informace o počtu všech tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatu.
    NosorožecIonesco Eugene Dilia Praha, 1965D a t u m p ř i d á n í: 25.10.2017Cena: 200 Kč (dobírka: DPD: do Česka 100 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 1, v b l í z k o s t i metra Náměstí Republiky


Kdo je poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu

    Poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu (dále jen „poskytovatel“) je podle § 25 odst. 2 písm. e) autorského zákona osobou povinnou platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.
    DILIA připravila uživatelsky snadný způsob uzavření smlouvy i způsobu hlášení. Smlouvu je možné snadno uzavřít prostřednictvím webového formuláře a stejně tak je možné vyplnit každoroční hlášení o počtu zhotovených rozmnoženin.
    Upozorňujeme: Autorská odměna může být nositeli práv za daný kalendářní rok vyplacena pouze v případě, že autorská díla byla nositelem práv řádně ohlášena nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který dochází k vyúčtování odměn.
    Jedná se o práva, která nositelé práv mohou vykonávat jedině prostřednictvím kolektivního správce. Nemohou je tedy nikomu ani smluvně postoupit. V ČR odměny pro autory výše uvedených druhů děl vybírá výhradně DILIA.
    Pro poskytovatele to znamená závazek důsledné evidence tiskových rozmnoženin. Podle smlouvy s DILIA je poskytovatel povinen hlásit počet všech černobílých a barevných tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatu pouze jedenkrát ročně, a to do 31. 1. následujícího roku za uplynulý kalendářní rok.


Veřejná čtení (informace pro knihovny)

    Atest, MarastKohout, Pavel Dilia 1990sešit, edice: - 21D a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 150 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Zkoušky čerta Belínka: Pohádka o třech dějstvíchHorynová Zdeňka Dilia 1958brožovaná, očtenáD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 150 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Antická literatura (350)Architektura (244)Avantgarda (82)Beletrie (37090)Bibliofilie (620)Cestování a místopis (3151)Cizojazyčné (674)Časopisy (5080)Dějiny (6099)Děti a mládež (5392)Exil, samizdat (215)Filozofie, psychologie (972)Hobby, sběratelství (1452)Humanitní vědy (145)Humor, satira, zábava (278)Ideologie (29)Jaz. učebnice a slov. (129)Komiksy (89)Kuchařky, jídlo a pití (1219)Militaria (1046)Mysl, tělo a duše (1044)Náboženství, teologie (985)Napětí (4551)Počítače & Internet (9)Podnikání (15)Poezie, písničky, drama (3307)Přírodní vědy (2208)Sci-fi a fantasy (1076)Společenské vědy (2106)Staré tisky (29)Technika (1136)Učebnice, encyklopedie (3669)Umění (5780)Vztahy a sex (239)Zdraví (979)Zemědělství (4)Životopisy, paměti (1294)


DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.

    Rajčatům se letos nedaříPatrick, J. DiliaVydání 1986. Překlad Helena a Lubomír Synkovi.D a t u m p ř i d á n í: 09.08.2017Cena: 49 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 119 KčZásilkovna: do Česka 69 Kč, na Slovensko 96 KčDPD: do Česka 169 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 2, v b l í z k o s t i metra Karlovo náměstí
    SkřivánekANOUILH, Jean Dilia 1979brožovaná, výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 16.12.2018Cena: 790 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Odměny vybrané při výkonu kolektivní správy DILIA rozděluje mezi nositele práv, kteří uzavřeli "Smlouvu o pověření výkonem kolektivní správy" nebo podepsali "Přihlášku k evidenci" za účelem výkonu povinně kolektivně spravovaných práv.
    PERNÍKOVÁ CHALOUPKAHORÁK, Kamil Dilia Praha, 1953Dilia, Praha, 1953, brožovaná vazba, vazba natržená, v knize vpisky propiskou, jinak slušný stav knihy, hra pro maňásky o 7 obrazech.D a t u m p ř i d á n í: 12.11.2015Cena: 39 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč, na Slovensko 350 Kč)O s o b n í o d b ě r: Sušice
    Vyzýváme všechny autory a jejich dědice, kteří ještě nejsou evidováni v kolektivní správě, aby se přihlásili o své nároky. Více informací, jak se do kolektivní správy přihlásit, naleznete v článku níže.


DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.

    Antická literatura (3)Architektura (3)Beletrie (64)Cestování a místopis (9)Cizojazyčné (2)Časopisy (8)Dějiny (23)Děti a mládež (45)Filozofie, psychologie (17)Hobby, sběratelství (11)Humanitní vědy (7)Humor, satira, zábava (1)Ideologie (2)Jaz. učebnice a slov. (3)Komiksy (1)Kuchařky, jídlo a pití (7)Militaria (20)Mysl, tělo a duše (11)Náboženství, teologie (33)Napětí (3)Podnikání (2)Poezie, písničky, drama (10)Přírodní vědy (13)Sci-fi a fantasy (13)Společenské vědy (12)Staré tisky (3)Technika (4)Učebnice, encyklopedie (19)Umění (17)Vztahy a sex (1)Zdraví (8)Zemědělství (3)Životopisy, paměti (12)(45)
    DILIA v rámci výkonu kolektivní správy licencuje užití osiřelých děl. Seznam osiřelých děl, u kterých již proběhlo důsledné vyhledávání a k nimž DILIA spravuje práva, naleznete zde. Pokud jste nositelem práv k dílu uvedeném v seznamu nebo pokud máte odůvodněně za to, že dílo není osiřelé a můžete DILIA poskytnout jakoukoli informaci o jeho nositeli práv, kontaktujte zaměstnankyně DILIA uvedené níže.
    MlýnMahler, Zdeněk DiliaVydání 1965.D a t u m p ř i d á n í: 16.06.2019Cena: 39 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 119 KčZásilkovna: do Česka 69 Kč, na Slovensko 96 KčDPD: do Česka 169 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 2, v b l í z k o s t i metra Karlovo náměstí


Jak postupovat při plnění této zákonné povinnosti?

    Je třeba rozlišovat výkon kolektivní správy DILIA a agenturní zastupování DILIA. Základní rozdíl oproti kolektivní správě je v tom, že autor individuálně rozhoduje o veškerém užití i s ním souvisejících náležitostech (včetně výše odměny). DILIA ve vztazích s uživateli figuruje coby zástupce nositele práv a v rámci rozsahu zmocnění pro něj dojednává licenční podmínky a inkasuje pro něj od uživatelů odměny. Pokud máte zájem o tento druh zastupování, obraťte se na příslušná oddělení agentury DILIA.
    Jak pomohlo kotě Papírové Lhotě DiliaHra pro maňásky o čtyřech dějstvích. Brožovaná, dobrý stav.D a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 65 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 110 Kč)O s o b n í o d b ě r: Brno
    SnyEich Gunter Dilia Praha, 1964rozhlasová hraD a t u m p ř i d á n í: 14.06.2019Cena: 60 Kč (dobírka: DPD: do Česka 100 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 1, v b l í z k o s t i metra Náměstí Republiky
    Upozornění: Poskytovatel není oprávněn zhotovit tiskovou rozmnoženinu notového záznamu díla hudebního nebo hudebně dramatického (opera, muzikál apod.)!
    POZOR! Hlášení je možné podávat až v okamžiku, kdy máte s DILIA uzavřenou smlouvu! Po uzavření smlouvy můžete vyplnit hlášení zde. S uzavřením smlouvy a vyplněním hlášení Vám pomůže a případné dotazy ráda zodpoví:
    Úplatné zhotovování tiskových rozmnoženin je v souladu s autorským zákonem pouze za podmínky, že poskytovatel řádně a včas platí odměnu dle § 25 autorského zákona.


Hlavní cíle Překladatelské dílny

    Nositelé práv mají po podpisu smlouvy, resp. přihlášky k evidenci prakticky jedinou povinnost: hlásit DILIA jimi zveřejněná díla do evidence kolektivní správy pomocí tzv. „ohlášek“.
    Atest MarastKohout Pavel Dilia Praha, 1990D a t u m p ř i d á n í: 07.12.2014Cena: 50 Kč (dobírka: DPD: do Česka 100 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 1, v b l í z k o s t i metra Náměstí Republiky
    A. provozovny v prostorách knihoven, muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení, B. ostatní provozovny – provozovny v prostorách archivů, státních úřadů, úřadů územních samosprávných celků a v prostorách jiných poskytovatelů rozmnožovacích služeb.
    Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdáloDANĚK, Oldřich Dilia 1984brožovaná, výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 16.12.2018Cena: 590 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Čtyři hry pro loutkyDVORSKÝ, Ladislav Dilia 1970brožovaná, obálka natržena na kraji a u hřbetu; knižní blok v dobrém stavuD a t u m p ř i d á n í: 12.02.2019Cena: 390 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8


DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.

    V případě, že zhotovujete tiskové rozmnoženiny licencovaných děl, pronajímáte přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin nebo poskytujete potisk obalu zboží, kontaktujte prosím níže uvedenou pracovnici DILIA.
    Tomáš BecketANOUILH, Jean Dilia 1970brožovaná, obálka v oblasti hřbetu mírně natržena, ohnutý roh; dobrý stavD a t u m p ř i d á n í: 16.12.2018Cena: 990 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    DILIA je kolektivním správcem oprávněným k výběru této odměny pro všechny nositele práv, jimž předmětné právo ze zákona náleží, a to na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 7641/2005 a č.j. 380/2001.
    Jde o pověření kolektivního správce k výkonu kolektivní správy práv nad rámec výše uvedených povinně kolektivně spravovaných práv. DILIA vykonává dobrovolnou kolektivní správu na základě „Smlouvy o pověření výkonem kolektivní správy“. V rámci dobrovolné kolektivní správy pak udílí za zastupované nositele práv tzv. hromadnou smlouvou uživatelům licenci a vybírá od nich licenční odměny, které pak nositelům práv za užití jejich děl vyplácí.


Určení pravděpodobného počtu rozmnoženin autorských děl

    Přemysl Otakar II.Ledbuška Jiří Dilia 1978brožovaná, výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 16.12.2018Cena: 690 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Slavnostní vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku se uskutečnilo v úterý 2. října 2018 v prostorách pražského Goethe-Institutu. Získal ji Šimon Pellar za nový překlad Bílé velryby od Hermana Melvilla.
    Vzhledem k praktické nemožnosti poskytovatele kontrolovat a posuzovat, zda je zhotovovaná tisková rozmnoženina rozmnoženinou autorského díla či nikoliv, zakotvuje § 25 odst. 5 autorského zákona v souvislosti s čl. 7 jeho přílohy paušálně pravděpodobný počet rozmnoženin autorských děl, a to v závislosti na prostorách, kde poskytovatel provozuje svoji činnost.


Licencování děl v podobě "audio" na webu

    DILIA vykonává kolektivní správu autorských práv především v oblasti literatury a audiovize. V rámci kolektivní správy zastupuje autory a dědice, pro které vybírá a rozděluje náhradní a licenční autorské odměny. Náhradní odměny vybírá také pro knižní nakladatele a vydavatele tištěných periodik. S uživateli uzavírá hromadné smlouvy na celý repertoár v oblastech vymezených autorským zákonem a oprávněními od Ministerstva kultury ČR. Více informací naleznete na stránkách pro autory, nakladatele a uživatele.
    Mrtvá královna aneb Jak se zabíjí ženyMONTHERLANT, Henry de Dilia 1967brožovaná, výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 190 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Katalog hudebnědramatických dělkolektiv autorů Dilia 1984brožovaná, výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 450 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Na konci zahradyHYBNER, Boris Dilia 1975sešit, Divadelní program, divadlo RokokoD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 250 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00