Jak na věc


destinační agentura krušné hory o.p.s. klíny

Destinační management Česká Kanada

    Expozice Živá příroda - expozice českých plazů a obojživelníků je jediná výstava svého druhu v České republice i ve Střední Evropě. Na jednom místě se seznámíte se všemi zástupci naší herpetofauny. Prožijete nevšední zážitek při sledování zvířat, která běžně v přírodě nespatříte, v jejich typickém prostředí.
    Pod značkou Východní Čechy se budou příští rok na veletrzích cestovního ruchu Pardubický a Královéhradecký kraj prezentovat společně. Jednotné budou i letní turistické noviny.
    Biotopy seznámí návštěvníky s druhy jednotlivých biotopových stanovišť ve světě i v ČR. Speciální část bude věnována biotopu mokřad, kde pochopíte jeho důležitou funkci v krajině, která souvisí s vodním režimem.
    Expozice CHKO Brdy je prožitková výstava, která vám netradičním způsobem ukáže krásu Brd. Seznámí vás s problémy ochrany přírody a ukáže její netradiční formy.
    Destinační společnost Východní Čechy byla založena 4. 1. 2008 jako zájmové sdružení právnických osob s 11 zakládajícími členy, významnými subjekty v oblasti cestovního ruchu.


Aktivity, směřující ke splnění hlavního poslání destinační společnosti:

    Oblíbená cestovatelská soutěž Cyklopecky Východních Čech se uskutečnila v letošním roce poprvé ve dvou krajích zároveň, v Pardubickém a Královéhradeckém. Výhercem tohoto ročníku se stal Jan Rod z Pardubice, který odjel z vyhlášení na crossovém kole Merida. Další vylosovaní účastníci získali víkendový pobyt s polopenzí na hradě Svojanov, dárkový poukaz na služby ve Spa resortu Tree of life v Lázních Bělohrad a různé cyklodoplňky.
    Naleznete zde výstavní plochy, které ožívají novými expozicemi, zejména v oblasti přírody. Budou zde probíhat přednášky, besedy (tematické cykly spojené s přírodou, cestováním), koncerty, klubové večery s hudbou, ukázky netradiční formy divadelní tvorby, ale i vědecké semináře, kongresy z různých oblastí, a to i na mezinárodní úrovni.
    Expozice Historie bývalého Vojenského újezdu Brdy vás seznámí s historií Brd od prvohor, přes středověk, až do zrušení vojenského újezdu v prosinci 2015.
    Destinační agentura Brdy získala pro podporu regionu jako značku postavu Fabiána od Jana Čáky. Tato značka je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví. Věříme, že bude spojujícím prvkem ve znovu objevovaném regionu Brdy.
    V expozici Paleontologie se vydáte společně s námi na cestu časem s prvky rozšíření 3D reality, díky které se před vámi rozehraje svět trilobitů, tyranosaurů, ale i horotvorných procesů.


Jaké informace nejčastěji vyhledáváte na našem webu?

    Expozice Středověk v Brdech - interaktivní výstava, ve které se seznámíte se životem ve středověké vesnici Padrť a poznáte, jak vypdal skutečný život v Brdech.
    Mikulovsko - destinační společnost je zájmové sdružení právnických osob. Jejími zakladateli jsou: Město Mikulov, DSO Mikulovsko, Obec Pasohlávky, ZO ČSOP Adonis 56/03 a APCR Mikulov o.p.s. Sdružení vzniklo 14. 1. 2011 registrací u Krajského úřadu JMK pod číslem Rg 1/2011, IČ: 725 35 041.
    Autorská výstava Nebeské pohledy Jiřího Jirouška, příbramského rodáka, vás provede pomocí nebeských fotografií přírodními krásami České republiky.
    Prostřednictvím své organizační složky Destinační agentury Brdy chce vytvořit funkční platformu pro realizaci destinačního managementu, která je založena na dobrovolnosti partnerů, jejich vzájemném respektování, rovnosti a společné myšlence, že rozvoj regionu Brdy je důležitý pro další ekonomický a sociální rozkvět regionu a rozvoj cestovního ruchu na území, které se otevírá po dlouhých 90 letech.


Mikulovsko - destinační společnost

    Expozice Historie Vojenského újezdu Brdy aneb 90 let opomíjené historie Brd vás provede historií, jenž byla díky nepřístupnosti oblasti dlouhá léta tabu. Výstava vám podá informace o čilém životě, o kterém se v okolí vedly jen dohady.
    Expozice Sphingidae museum, které je druhou největší sbírkou na světě, vás seznámí s tajemným světem lišajů. Uvidíte zde nejen zástupce žijící v České republice, ale představíme vám i cizokrajné druhy a jejich biotopy. Výstava zveřejňuje i úspěchy našeho muzea v oblasti systematické biologie.
    Destinační managament Česká Kanada je spolek, jehož účelem je dobrovolná spolupráce fyzických a právnických osob, zejména územních samosprávných celků, s cílem přispět k rozvoji turistické oblasti Česká Kanada a vytvoření dobře fungující a respektované destinační společnosti v oblasti cestovního ruchu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00