Jak na věc


denní příjem tuků

17.5.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

    Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením při spokojeném zvládání vlastního života s možností osobní realizace. Posláním denního stacionáře je také s určitou mírou pomoci a podpory vést klienty na jejich cestě k samostatnému životu, aby byl srovnatelný s životy ostatních občanů s přihlédnutím na jejich individuální potřeby.
    Značky: AUDI / BMW / Citrôen / Dacia / Ford / Honda / Hyundai / Mercedes-Benz / Mini / Nissan / Opel / Peugeot / Porsche / Renault / SEAT / Suzuki / Škoda / UNI / Volkswagen /
    Denní stacionář se nachází v sídle organizace ve Fügnerově ulici 1668 v Lounech v pravém křídle budovy v 1. poschodí. Přístup do denního stacionáře je bezbariérový. Do denního stacionáře mohou docházet osoby mající trvalý pobyt v Lounech nebo osby s ostatních obcí. Jedná se o službu ambulantní, trvalý pobyt klienta mimo Louny není faktorem, který by znemožňoval poskytnutí služby. Nejedná se o zdravotnické zařízení, zdravotní služby má každý uživatel zajištěny svým ošetřujícím lékařem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00