Jak na věc


dar z rozpočtu obce

Seriál Rozpočet a závěrečný účet obce

    4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 1.000,- Kč pro Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.
    4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 12.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.
    3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč pro Český svaz chovatelů, okresní organizace Jeseník, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    Jménem Charity Uherské Hradiště Vám velmi děkuji za podporu Tříkrálové sbírky a posílám tabulku vykoledovaných finančních částek na Uherskohradišťsku. S přáním pokoje a všeho dobrého v tomto roce Mgr. Hana Brigita Reichsfeld pastorační asistentka Oblastní charita Uh. Hradiště


Kdo rozhoduje o (ne)poskytnutí dotace?

    5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 49.000,- Kč pro Junák – český skatu, středisko Slunce Jeseník z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    Schválení převedení výsledků hospodaření za rok 2010 do rezerv. fondu příspěvkové organizace MŠ Šitbořice ve výši Kč 198 043,46 a příspěvkové organizace ZŠ Šitbořice ve výši Kč 120 733,87.
    Starosta informoval o koupi RD č.p.28 na pozemku parc.č. 269 a pozemek parc.č. 269 a 270 v k.ú.Šitbořice do majetku obce za cenu 500Kč/m2 pod podmínkou, že bude vymazáno věcné břemeno užívání. Koupě schválena. Hlasování: 13 pro, 1 proti,  


Dotace programové a individuální

    Obec Choustníkovo Hradiště (německy Gradlitz bei Königinhof) se nachází v okrese Trutnov, Královéhradecký kraj, zhruba 4,5 km východně od Dvora Králové nad Labem. Obcí protéká Kocbeřský potok. Výklad jména obce není obtížný. Obec dostala jméno hradu - hradiště, jehož držitelem byl Heřman z Choustníku - obec dostává název Choustníkovo Hradiště. Je přirozené, že dějiny obce jsou úzce spjaty s dějinami hradu. Od roku 1664 bylo Choustníkovo Hradiště majetkem Šporků, kteří jej také nechali opravit. Na rozhraní 18. a 19. století však hrad definitivně zchátral, lidé začali rozebírat hradní části jako výhodný stavební materiál.
    Rodinné centrum Břestek vás zve na Dětský karneval 23.2.2019 od 15:00 hod. Soutěže pro děti, malování na obličej, dětské disco, atd... Přijďte si zablbnout v kostýmech.
    66 m2  za cenu Kč 120,-- Kč za l m2, a to včetně stavby na       pozemku.  Vzhledem k tomu, že obec kupuje od pana Tomance výše uvedený pozemek, za cenu Kč 120,--, rozhodlo ZO o prodeji pozemku parc.č. 664, jehož prodej
    V pátek 15.2.2019 v 16,30 h se v tělocvičně ZŠ Tupesy koná karneval. Karnevalem provází DJ Simens, připravena je spousta zábavy, her a soutěží, malování na obličej, bufet zajištěn. Bohatá tombola pro každé dítě. Vstupné 40,- Kč. Viz přiložený plakát.
    5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 25.000,- Kč pro TJ SOKOL Široký Brod a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.


Směrnice č. 1/2015 o poskytování finančních darů z rozpočtu obce Dobšice

    2. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 2.000,- Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jeseník a uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce.
    2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 35.000,- Kč pro Lucky Horse Ranch s. r. o. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit neprodat pozemek p.č. 2235/4, ostatní plocha o výměře 461 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a také p.č. 4854, lesní pozemek o výměře 778 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.
    Individuální dotace bude schválena po dokončení stavby RD a ČOV a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikulovice, spolu s níže uvedenými doklady:
    Sobota 16.2.2019 od 19:00hod. Hrát bude Dechová hudba Zdounečanka K ochutnání a prodeji vína z Vinařství Jakubík a.s. a místních vinařů. Připraveno občerstvení ze zabíjačkových specialit. Více informací a rezervace míst na tel.: 603 889 231.


Zápis z 27. zasedání Rady obce Střelice

    Hasiči mají novou cisternu Každý kdo se procházel po sobotním obědě po obci, si musel všimnout něčeho “jiného”. Sobota 12. 1. 2018 byla pro místní dobrovolné hasiče dnem svátečním. Po relativně krátké době bez auta si převzali “novou” cisternu. V brzkých ranních hodinách vyrazila jednotka společně se zástupci obce do obce Maršovice. Zde si naši hasiči převzali hasičský automobil CAS 24K Liaz. Tento nový automobil bezesporu usnadní práci a zajistí bezproblémový dojezd všem členům JSDH. Tento kup je velkým krokem vpřed jak pro hasiče tak pro ochranu naší obce. Nyní čeká členy dovybavení, lehký servis a zaškolení s kterým jim pomůžou hasiči z Hajnice a profesionální hasiči ze Dvora Králové. Hasiči by rádi poděkovali všem zástupcům obce za podporu. Dále by rádi poděkovali panu Martinu Siegerovi za technickou pomoc při výběru tohoto vozidla. Fotky - Volný čas - Fotogalerie - 2019
    Schválení prodeje části obecního pozemku p.č. 2643 nově označeného dle GP 734-53/2010 2643/12 na dotvoření staveb. pozemku na ulici V Akátkách za cenu 120Kč/m2.
    3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč pro Charitu Javorník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/23 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka o jeden rok tj. do 18.5.2018.
    2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 3.000,- Kč pro Darmoděj z. ú. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    6. MDDr. Aleně Minářové odklad první splátky kupní ceny zařízení zubní ordinace , dle kupní smlouvy ze dne 16. 6. 2016, na termín 31.12. 2017. K datu 31.12. 2017 uhradí MDDr. Minářová splátky dvě v celkové hodnotě 40.000,- Kč. Změna podmínek bude ošetřena dodatkem k původní kupní smlouvě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14517
cache: 0024:00:00