Jak na věc


daňového řízení

Mezi základní zásady daňového řízení patří :

    Kromě zastupování v daňových řízeních před správcem daně zastupujeme klienty i ve správním soudnictví. Zní to neskromně, ale jsme úspěšní....tedy vlastně námi zastupovaní klienti.
    Naopak, daňový řád přiznává daňovým subjektům mnohá práva a je pouze na nich, jak jich dokáží sami či prostřednictvím svého zástupce ke svému užitku využít. Již od starého Říma platí zásada Vigilantibus iura scripta sunt (právo přeje bdělým; nechť každý si střeží svá práva).
    Nabízíme daňovou prevenci ... i hašení daňových požárů. Mezi právem daňovým a trestním jsou dva zásadní rozdíly. V daňovém právu jde "jen o peníze", v trestním potenciálně i o nechtěnou a dlouhodobou změnu "místa pobytu". V trestním právu platí presumce neviny až do pravomocného rozsudku o vině. V daňovém právu platí ve většině situací naopak presumce viny, neboť důkazní břemeno správnosti přiznané daně a vlastních tvrzení leží na poplatníkovi.
    Klient nemá na finančním úřadě co pohledávat. Určitě ne bez odborného doprovodu daňového poradce. Porušení tohoto pravidla mívá neblahý vliv na další průběh řízení a někdy má i nevratné následky v podobě masivních doměrků na dani a příslušenství daně.


Poptávka po službě: Daňové řízení

    je dle zákona o daňovém poradenství "poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen "daně"), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen "daňové poradenství").
    Budeme šetřit Váš čas, peníze i nervy. Zastoupíme Vás při plnění rutinních povinností, stejně jako v daňové kontrole a mimořádných daňových situacích. Budeme Váš účinný repelent před úřady... » více
    Nabízíme profesionální servis pro vaše účetnictví, mzdy a daně. Jsme kvalifikovaní a certifikovaní ve všech nabízených službách. Jsme pojištěni pro případ zavinění škody. Umíme držet slovo i jazyk za zuby. Praxi vykonáváme úspěšně již více než dvacet let.
    Rozhodování správců daní musí splňovat požadavky na tzv. „dobrou správu“. Dobrá správa označuje takový postup správce daně, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelnost, vyhýbavost, neefektivnost, liknavost a jiné nežádoucí znaky.
    Velmi užitečnou pomůcku nám poskytl legendární ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, když vypracoval tzv. Desatero dobré správy. Pokud má správce daně postupovat v souladu s dobrou správou, měl by ctít tyto zásady:


vícePostup k odstranění pochybností

    Při daňové kontrole či vytýkacím řízení samozřejmě platí i filmové "Cokoliv řeknete může být použito proti vám". S jedním významným rozdílem - v daňovém řízení na to obvykle nebudete upozorněni.
    Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence... » více
    Zastupování v daňových řízeních přenechte nám, kontaktujte nás dříve, než bude pozdě. Daňoví poradci NETTO budou vždy na vaší straně. Známe vaše práva. A vynutíme jejich respektování správcem daně.
    Neví si váš zaměstnanec nebo dodavatel účetnictví s něčím rady? Řešení nezná ani váš daňový poradce? Napište nám stručně váš problém a my vám nabídneme termín a cenu za řešení vašeho "oříšku".
    Základním procesním předpisem v daňovém řízení je od 1. 1. 2011 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. v plném rozsahu nahradil předchozí zákon č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků.


Motejlovo desatero dobré správy

    Málokdo se pokouší opravovat si auto svépomocí. Vlastní chrup si pravděpodobně v české kotlině nevrtá ani neplombuje sám nikdo. Za stejně nerozumné považujeme i naivní kutilské pokusy o svépomocnou obhajobu v daňovém řízení. Uvědomte si, že pracovník finančního úřadu má za sebou obvykle desítky daňových kontrol. Kolik jich za sebou máte vy? Je-li odpověď "žádnou" nebo "jednu", vaše šance uspět v tomto nerovném zápasu bez odborného daňového servisu jsou spíše hypotetické. Věnujte se jiným adrenalinovým aktivitám, výběr je velký.
    Audit účetní závěrky, audit projektového účetnictví, audity neziskových organizací, due diligence, forenzní audit, účetní dohled a nastavení účetního systému. Ověřování projektového účetnictví a ostatní auditorské služby... » více
    Správou daní se podle zákona rozumí postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Jednotlivé postupy provádí a jednotlivá daňové řízení vždy vede správce daně. To však ale vůbec neznamená, že daňový subjekt má čekat se sklopenou hlavou jako ovce na porážce na výsledek a pouze se třást, aby nebyl doměrek příliš velký.
    Kompletní výpočet a účtování mezd, cestovní náhrady, mezinárodní zdanění zaměstnanců, mzdový audit a poradenství, benefity a opční programy. Účtování mezd s plným servisem. Mzdy efektivně a diskrétně. Vaše spolehlivá mzdová účetní... » více


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00