Jak na věc


dřevařský veletrh

6. března 2014 | Balení pneumatik do stretch fólie

    Aktualizováno 22. 12. Kompletní znění vyhlášky + přílohy ke stažení. Vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe), která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově...
    Fakulta lesnická a dřevařská ČZU vstoupila do roku 2016 se staronovým děkanem Markem Turčánim a s novým Dřevařským pavilonem plným moderních a zajímavých technologií, které nabízejí inovativní rozměr dřevařského výzkumu a výuky studentů. S jakými vizemi vstupuje Marek Turčáni do druhého funkčního období a jak si představuje fungování Dřevařského pavilonu? Na to se Marka Turčániho zeptala v rozhovoru redakce Lesnické práce.


Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška o zpracování OPRL a vymezení HS

    Svazky latí, desek nebo podlouhlých výrobků ze dřeva lze také výborně fixovat pomoci ovinování do průtažné stretch fólie. Unipack nabízí italské horizontální ovinovací stroje ROBOPAC které ovinují v horizontálním směru. Příkladem může být automatický ovinovací stroje COMPACTA -S s rotačním prstencem, který disponuje dvojitým přítlakem a poháněným dopravníkem. COMPACTA -S nabízí řadu funkcí : kompletní ovinutí produktu, ovinování pouze počátku a konce produktu, bandážování, posílené ovinování, průjezd produktu, nastavení počtu ovinu, nastavení začátku ovinování, nastavení konce ovinování a další.


26. ledna 2016 | Nový páskovací stůl MOSCA MO-M-8

    Stupeň automatizace balicí linky je vždy závislá na vícero faktorech jako je například omezení provozu v prostoru, křehkost či speciální požadavky na manipulaci s produktem, rozpočtové náklady, filozofie či rozvoj firmy. Dle stupně automatizace se balicí linky dělí na poloauutomatické, automatické a plně-automatické. Fáze balicího cyklu pak závisí na předem zvolené technologii balení produktu. Při balení dřevařských výrobků desek latí a podobně se převážně páskují jednotlivé svazky 5 - 12 mm polypropylenovou vázací páskou a následně se svazky stohují na paletu kde se znova páskují, ovšem již pevnější polyesterovou PET páskou šíře 16-19mm. Svazky latí a desek se stále s větší oblibou také fixují částečným ovinování do stretch fólie a dále pak ovinují i celé palety. Mezi jednotlivé fáze balení jsou obvykle začleněny další doplňkové funkce, jako manipulace pomoci dopravníků, dávkování, srovnávání, centrování, vkládání ochranných prvků, lisování či značení pro docílení kvalitního a efektiv
    Pavilon je technologická platforma, zaměřená na praktickou výuku dřevařských oborů, výuku všech oborů FLD a značné části studentů FŽP a v neposlední řadě na vědecko-výzkumné účely. Nadstavbou, o kterou máme velký zájem, je spolupráce s lesnickým i dřevařským provozem, vývoj nových materiálů a technologií a jejich zavádění do lesnicko-dřevařského provozu. To všechno s jedním z našich nejdůležitějších cílů: zvýšením využití dřeva jako obnovitelného přírodního zdroje v České republice.
    Všem čtenářům Silvaria, Lesnické práce a Světa myslivosti přejeme příjemně prožité Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě v roce 2019 a...
    Firma MELCO se zabývá vývojem lesnických a dřevařských výrobních programů od svého vzniku v roce 1990. Plyne to již z toho, že její kmenoví programátoři pracovali ve Východočeských dřevařských závodech a mají s touto problematikou bohaté zkušenosti.


11. října 2012 | Útulný FACHPACK 2012

    Financování provozu budovy je hlavně z rozpočtu FLD a ČZU vzhledem k převážnému využití pro vzdělávací činnost. Částečně plánujeme pavilon financovat z projektových prostředků. Návratnost investice je nastavena prostřednictvím monitorovacích indikátorů, které jsou dané pravidly rozhodnutí o udělení dotace z MŠMT a kterými jsou počty studentů a doktorandů a určitý transfer technologií do provozu. To všechno minimálně v průběhu 5letého období udržitelnosti.
    - Na konci roku 2015 jste úspěšně zkolaudovali a na počátku roku 2016 slavnostně otevřeli Dřevařský pavilon. Jak vznikala prvotní myšlenka této rozvojové aktivity?
    Pavilon má potenciál jak pro základní, tak i aplikovaný výzkum. Tento poměr ale není stanoven tímto potenciálem, ale lidmi, kteří tento potenciál mohou využít. A právě v kvalitě lidí v dřevařské části fakulty vidím ty největší rezervy, na jejichž zlepšení musíme intenzivně pracovat a doplnit naše dřevařské katedry schopnými manažery i zkušenými vědecko-vývojovými pracovníky.
    V současné době máme ve fázi pokročilého rozpracování software pro novou generaci mobilních zařízení na bázi Windows CE a Android. Tento software by měl nahradit dosavadní programy pro zařízení Psion Workabout. Předpokládáme rutinní nasazení v průběhu roku 2018.


28. dubna 2011 | UNIPACK zve na INTERPACK

    Příkladem může být páskovací stroj KZV-111 což je plně-automatické páskovací zařízení pro páskování paletizovaných produktů. Páskovací stroj KZV-111 páskuje 2 paralelní úvazky rychlostí až 60 palet za hodinu. MOSCA páskovasí stroje jsou plně automatické páskovací systémy určené pro zabudování do balicích linek vhodné zejména pro páskování paletizovaných či nepaletizovaných produktů. Stroje typu KZV-111 jsou založeny na modulárním systému, kde hlavní část tvoří robustní 2-sloupová konstrukce až do šíře 2200 mm a nezbytné programové řízení stroje pro zabudování do automatické dopravníkové dráhy.
    Aktualizováno o stanovisko ALDP a LDK. Video v článku! Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo na příští rok balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků...
    Pro páskování svazků dřeva, latí, trámků, hranolů a výrobků dřevařského průmyslu nabízí firma MOSCA celou škálu páskovacích strojů. Vhodné jsou zejména páskovače typu RO-MS nebo v automatické verzi MOSCA RO-TRS, které disponují bočním agregátem a případné nečistoty z provozu pak padají mimo tělo a mechaniku stroje. Velmi oblíbený je také poloautomatický páskovač MOSCA RO-MRI s výsuvným nastřelovacím rámem, speciálně vyvinutý pro dlouhé tyčovité produkty. MOSCA RO-MRI je hojně vužívaný jako tandem pro rychlé a efektivní dvojité páskování s rychlostí až 20 cyklů za minutu.
    Už před dokončením pavilonu jsme navázali spolupráci s několika firmami, které dovážejí cizokrajné dřeviny a mají eminentní zájem o testování vlastností dřeva u těchto komodit.


5. dubna 2012 | Efektivní balení pásky UNITAPE

    Pavilon má potenciál pro spolupráci s komerční sférou. Bude to však chtít najít lidi, kteří budou schopni tento potenciál efektivně využívat. V roce 2016 bude provoz pavilonu testován a budeme hledat optimální režim fungování. Předpokládám, že naplno se všechny aktivity rozběhnou v roce 2017, a pak budeme postupně některé technologie doplňovat a optimalizovat. To ale ve značné míře bude záviset i na schopnosti našich dřevařů získat projektové prostředky a věnovat těmto aktivitám čas a energii.


FLD ČZU v Praze zahájila provoz Dřevařského pavilonu

    Prvotní myšlenka nebyla směrována k vzniku Dřevařského pavilonu FLD, ale k rekonstrukci původní budovy, která zde stála a absolutně nevyhovovala dnešním standardům výuky. Proto jsem inicioval v první fázi vznik dvoupatrové budovy. Až následně po diskuzi s panem rektorem ČZU profesorem Balíkem, který navrhl vybudování větší, komplexnější budovy, doznala stavební část pavilonu nynější podobu. Domluvené rámce jsem postoupil našim dřevařům, aby dotvořili schéma vnitřních prostor a vybavení dle potřeb fakulty. Tady patří dík Martinu Böhmovi a Janu Bombovi, kteří tomuto úkolu věnovali hodně času. Samozřejmě, v těchto podstatně větších prostorách našli umístnění i výukové prostory a prostory pro laboratoře lesnické části fakulty. Následně jsme připravili projekt do operačního programu Věda, výzkum a inovace, a to včetně přístrojového vybavení, na které mělo být alokováno přibližně 100 mil. Kč. Projekt nám byl přidělen v dubnu 2014 a začali jsme soutěž o zhotovitele stavby. První soutěž jsme z
    V nabídce UNIPACK naleznete kompletní řadu ovinovacích strojů od klasických ovinovaček s točnou po vysokokapacitní ovinovací stroje s rotujícím ramenem nebo prstencem. Příkladem využití v dřevařském a dřevozpracujícím průmyslu může být ovinovací robot ROBOT S6, který ovinuje i nadrozměrné palety. ROBOT S6 je mobilní bateriově poháněný ovinovací stroj, který není omezen hmotností, rozměrem ani umístěním produktu a dokáže také předepínat fólii.
    Foto: Budova dřevařského pavilonu FLD. "Aktivity v Dřevařském pavilonu vnímám také jako velkou šanci pro zvýšení využití dřeva jako obnovitelného přírodního zdroje v ČR," říká děkan Marek Turčáni.
    Nemáme představu o výrazném navyšování studentů dřevařských oborů, spíše bychom chtěli současné počty stabilizovat, ale výrazně zvýšit kvalitu uchazečů a samozřejmě i kvalitu absolventů. Samozřejmě možnosti, které pavilon poskytuje, si budou vyžadovat zvýšení kvality, ale i rozšíření odbornosti pedagogů, kteří tady budou dřevařské obory vyučovat.


Monitoring médií - lesnictví a dřevařství

    Tyto programy byly nejprve vyvíjeny na bázi operačního systému DOS a v současnosti jsou k dispozici ve windowsových verzích. Naše programy využívají desítky spokojených zákazníků v České republice i na Slovensku. Bez nadsázky lze říci, že jsme v této oblasti vedoucí firmou v České republice.
    Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.
    Ruční páskovače mohou být mechanické, akumulátorové nebo pneumatické. Spoje lze pak docílit dle druhu vázací pásky sponou, průsekem nebo svařením v případě použití plastové PP či PET pásky a páskovače OR-T 250. Příkladem spojení ocelové pásky průsekem (bez spony) může být páskovač OR-H -47 nebo pneumatický OR-H 21A.


Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška o zpracování OPRL a vymezení...

    Dřevařské výrobky jako jsou desky, latě, trámy, svazky dřeva, přířezy a následné výrobky jako příhradové konstrukce, palety nebo přepravní boxy mají jedno společné: potřebují obal, který spolehlivě zabezpečí výrobky při přepravě, ale musí být také úsporný a šetrný k životnímu prostředí. Jako nejefektnější balení a fixování produktů v dřevařském průmyslu se již pevně prokázalo páskování, a to pomoci plastové vázací pásky, která je ekonomická, recyklovatelná a s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi.
    Silvarium.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.Dodavatelem obsahu serveru Silvarium.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost Lesnická práce s.r.o.The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
    Vzhledem k existenci několika specializovaných pracovišť budou podoby spolupráce rozdílné. Obecně lesnicky orientované laboratoře jsou už v současnosti zapojené do výzkumných projektů. U dřevařských pracovišť na nás čeká velká práce komunikovat s dřevařskými firmami a nabízet špičkové technologie DP FLD pro vývoj nových výrobků a postupů.


1. dubna 2015 | Nové lepicí stroje ROBOPAC!

    Ve středu 19. prosince začne v Poslanecké sněmovně závěrečné projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Co přinese lesům? Sdružení vlastníků obecních a...


26. května 2015 | Páskování papírovou a fóliovou páskou ATS

    FLD v období 2003–2011 téměř vůbec neinvestovala do investičního rozvoje. Z toho vyplývá obrovský dluh v technologickém vybavení, který jsme postavením a vybavením Dřevařského pavilonu jenom částečně snížili. Nejsem ani zdaleka spokojen s tím, co v současnosti fakulta má k dispozici – a to hlavně její lesnická část, kterou musíme rychle a ve velkém rozsahu dobudovat. V současnosti pracujeme na architektonickém a technickém řešení high-tech technologicko-výukového pavilonu FLD, kde by měli být špičkové technologie z oblastí dálkového průzkumu Země, GIS a využití 3D projekcí pro modelování dat a dalších několik vysoce kvalitně vybavených laboratorně-výukových prostorů pro ochranu lesa, myslivost, ergonomii a balistiku, entomologii, speciální dřevařskou výrobu, výuku protipožárních technologií v lesnictví i dřevařství a zoologii. Čeká nás také rekonstrukce naší starší budovy a rádi bychom dobudovali i areál Truba v Kostelci nad Černými lesy jako Centrum zakládání, pěstění lesa a lesnickéh

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00