Jak na věc


dávka na bezmocnost

Kontrolní údaje nutnék vydání hesla do IS

    BDP je plně kompatibilní s potravinovými dávkami používanými armádami NATO. Je použitelná nejen ve stavech branné pohotovosti nebo válečných stavech, ale také při živelných pohromách či jiných akcích složek integrovaného záchranného systému nejen v České Republice.Více o BDP
    Funkce spustí proces podání dávky a v případě, že již byla tato akce ukončena zobrazí informace o stavu dávky . Podle stavu dávky, zda již podání proběhlo a s jakým výsledkem se nabídnou buď informace o dávce nebo možnost podání.
     Funkce slouží pro ruční uzavření těch typů dávky, které se neodesílají přímo z programu na portál, který pak rozhoduje o jejich přijetí. Jedná se v současné době o dávky pro Celní správu a dávky pro Daňové riaditelstvo SR. Ikona je aktivní pro zmíněné typy dávek, přes nastavení parametrů i pro dávky VREP a EPO. Po jejím stisknutí se objeví formulář
    Obsahuje komponenty k jídlu v přírodním prostředí. Potraviny, není nutno ohřívat (Meal Ready to Eat). Dávka je vhodná pro pokrytí 8 hodin potřeby pro maximální výkon bez ztráty energie. Vhodné pro extrémní outdoorové aktivity Airsoft, Adventure, Fishing atd. Více o IMRE


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    NAVRŽENA NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ UŽIVATELŮ BDP. SESTAVA INDIVIDUÁLNÍ POTRAVINOVÉ DÁVKY ODPOVÍDÁ VOJENSKÝM POŽADAVKŮM NA SKLADBU A NUTRIČNÍ PARAMETRY DÁVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVCE BĚHEM 8 HODINOVÉHO AKTIVNÍHO VÝKONU
    Tlačítko podat dávku / zjistit výsledek slouží k odeslání dávky elektronického podání na VREP nebo na EPO nebo ke zjištění stavu již odeslaného podání. Tlačítkem zobrazit XML provedete zobrazení XML vybrané dávky v aplikaci asociované s typem souboru XML (většinou Internet Explorer). Ve spodní části dialogu jsou záložky související s historií vybraného podání.
    Pokud proběhlo vytvoření dávky v pořádku, otevře se automaticky prohlížeč dávek elektronických podání a nad ním editační dialog, odkud je možné dávku odeslat na VREP nebo na EPO.
    V seznam historie dávky je vypsán seznam kroků, které proběhly od vytvoření dávky. Mimo formulář dávky je možné stejný seznam vyvolat přímo v záhlaví prohlížeče dávek bez nutnosti otvírat formulář dávky
    Zamítnuto – podání bylo na cílovém úřadě zamítnuto. Chyby lze zjistit v historii podání. Takovou dávku lze podat znovu, pokud však je chybný obsah dávky, dopadne zřejmě vyhodnocení stejně. Bude třeba vytvořit novou (správnou dávku) a tuto podávat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00