Jak na věc


codein

Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    V ČR jsou registrovány následující léčivé přípravky s obsahem kodeinu používané k léčbě kašle: Panadol Ultra, Panadol Ultra Rapid, Korylan, Codein Slovakofarma, Pleumolysin. Výdej všech uvedených přípravků je vázán na lékařský předpis.--- Zdroj: Oddělení farmakovigilance SÚKL 9. 6. 2015
    Kodein je široce používaný opioid k úlevě od bolesti a léčbě symptomů kašle a nachlazení. V EU jsou léky s obsahem kodeinu registrovány národně a jsou v různých členských státech  dostupné buď na recept, nebo na volný výdej. Kodein je prodáván buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími látkami, jako je aspirin nebo paracetamol.
    Hodnocení výborem PRAC bylo vyvoláno předcházejícím přehodnocením používání kodeinu pro úlevu od bolesti u dětí, které vyústilo v několik omezení zajišťujících, že budou léčeny pouze děti, u kterých přínosy léčby bolesti převáží nad možnými riziky. Současné celoevropské přehodnocení bylo zahájeno za účelem ověření, zda obdobná omezení jsou potřeba také pro léčbu kašle a nachlazení u dětí. V průběhu hodnocení výbor PRAC oslovil Pediatrický výbor EMA a také odborné společnosti lékařů. Omezení, která nyní Výbor PRAC doporučil pro používání kodeinu k léčbě kašle a nachlazení u dětí jsou velmi podobná předchozím doporučením používání kodeinu pro léčbu bolesti.


Navštivte také naše další stránky

    Doporučení Výboru PRAC bude nyní předáno Koordinační skupině (CMD(h)) k přijetí finálního stanoviska a poskytnutí návodu pro zdravotnické pracovníky a pacienty. Do té doby mají pacienti v případě otázek nebo obav kontaktovat svého lékaře nebo lékárníka.
    Při užívání přípravků k léčbě dráždivého kašle různého původu (přípravky s obsahem kodeinu) je nutné vždy posoudit zdravotní stav pacienta. Při používání přípravku bez dohledu lékaře, existuje nebezpečí:
    Jak informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), farmakovigilanční výbor Evropské lékové agentury doporučil omezit používání léčivých přípravků obsahujících kodein pro léčbu kašle a nachlazení u dětí z důvodu rizika závažných nežádoucích účinků, včetně problémů s dýcháním. Přinášíme podrobnější informace.
    Výbor PRAC také doporučil, že kodein nesmí být používán u pacientů jakéhokoli věku, o kterých je známo, že konvertují kodein na morfin rychleji než je obvyklé (tzv. ultra rychlí metabolizátoři) a u kojících matek, protože kodein může přestupovat do mateřského mléka ve významném množství a ovlivnit kojené dítě.


Příbalový leták CODEIN SLOVAKOFARMA 15 MG

    Výbor PRAC uvážil, že ačkoli se nežádoucí účinky léčivých přípravků obsahujících kodein mohou vyskytnout v jakémkoli věku, u dětí do 12 let je konverze kodeinu na morfin variabilní a nepředvídatelná a tudíž je tato populace více náchylná riziku nežádoucích účinků. Děti, které již měly obtíže s dýcháním, jsou navíc ještě více citlivé na dechové obtíže vyvolané kodeinem. Výbor PRAC také upozornil, že kašel a nachlazení většinou odezní samy i bez léčby a důkazy, že je kodein účinný v léčbě kašle u dětí, jsou omezené.
    Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).
    Účinek kodeinu je zprostředkován morfinem, na který se kodein v organismu přeměňuje. Někteří lidé přeměňují kodein na morfin rychleji než je obvyklé a to vede k vysokým hladinám morfinu v krvi. Vysoké hladiny morfinu mohou vést k závažným důsledkům, jako např. problémům s dýcháním.
    Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0049:38:17