Jak na věc


co mohu postavit v ochranne zone 7m od vn

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

    10 Č.j. MěúO/10714/2012 str. 10 Odvodnění dešťových vod Dešťové vody ze střech a komunikací a dešťové vody z parkovišť po vyčištění v odlučovačích ropných látek budou svedeny stokami dešťové kanalizace do retenční nádrže vybudované v severovýchodním cípu pozemku. Navržená retenční nádrž má plochu cca m 2 a hloubku cca 1,85 m. Odpadní kapacitní potrubí do stávající dešťové kanalizace bude DN 300 mm. Sadové úpravy Krajinné oddělení nového areálu v průmyslové zóně je tak řešeno návrhem výsadby pásu zeleně podél oplocení a to směrem západním a východním.tento pás zeleně má význam nejenom estetický, zčásti ovlivňuje podnebí, může ovlivnit proudění vzduchu, ovlivňuje čistotu ovzduší, pohlcuje hluk. Kromě tohoto pásu jsou navrženy sadové úpravy v areálu závodu na nezpevněných a ohumusovaných plochách a u parkovišť. Terénní úpravy a změny druhů pozemků jsou předmětem samostatného územního rozhodnutí o změně ve využití území spis. zn.: MěúO/05478/2012/výst/Če II. Stanoví tyto podmínky pro umíst


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00