Jak na věc


co obsahuje efedrin

OXAZOLIDINOVÉ DERIVÁTY EFEDRINU. MARTINA ASTROVÁ, LADISLAV KURC a LIBOR ČERVENÝ. Obsah

    3 C 3 C3 (-)-(1R,2S)-efedrin C C 3-3 C C C C 3 3 C C 3 D1 D2 (2S,4S,5R)- (2R,4S,5R)- -2-aryl-5-fenyl-3,4-dimethyloxazolidin -2-aryl-5-fenyl-3,4-dimethyloxazolidin Schéma 2. Reakce ( )-(1R,2S)-efedrinu s aromatickými aldehydy aldehydem (=C) nebo 4-nitrobenzaldehydem (= 2, chloroform, teplota 0 20 C) vznikají zpočátku oba isomery D1 i D2 v přibližném poměru 50:50. Při konverzi blížící se rovnovážné byl shledán podobný výsledek jako v případě benzaldehydu nebo 4-methoxybenzaldehydu. bsah hlavního produktu s konfigurací 2S,4S,5R byl přibližně 85 %. Jestliže kondenzace 4-kyan- nebo 4-nitrobenzaldehydu s ( )-(1R,2S)-efedrinem probíhá v methanolu namísto chloroformu, uplatňuje se kinetický vliv substituentu na aromatickém jádře ještě výrazněji. a počátku reakce vzniká výhradně produkt D2, po dlouhé reakční době již převládá produkt D1, podobně jako ve všech případech popsaných výše. Významný vliv rozpouštědla vedl Agamiho a Rizka 8 k ověření sporných výsledků eelakantana 1,2 získaných kondenz


Kofein v kombinaci s pseudoefedrinem (ECA Stack)

    4 Čistý isomer D1 je možno pohodlně získat jednoduchou krystalizací z vroucího ethanolu, z rovnovážné směsi, která obsahuje jen velmi malé množství druhého isomeru D2. Podobně jako v případě ( )-(1R,2S)-efedrinu bylo i pro ()-(1S,2S)-pseudoefedrin dosaženo na počátku reakce s 4-kyanbenzaldehydem v chloroformu poměru produktů E1 : E2 = 1:1, při dlouhé reakční době byl jediným produktem oxazolidinový derivát E1 (schéma 3). Výrazný rozdíl v reaktivitě ( )-(1R,2S)-efedrinu a ()-(1S,2S)-pseudoefedrinu se projevil v reakci s 4-kyanbenzaldehydem v methanolu. a počátku reakce ()- (1S,2S)-pseudoefedrinu (při 10% konverzi) vznikají produkty E1 a E2 v poměru 3:1, zatímco na počátku reakce ( )-(1R,2S)-efedrinu vzniká výhradně jeden produkt, a to isomer D1. Je patrné, že jak substituenty benzaldehydu, tak rozpouštědlo, ovlivňují rychlost reakce efedrinu s deriváty benzaldehydu. Přesto, že nejsou uváděny reakční rychlosti, lze z publikovaných údajů vyvozovat, že se v polárních rozpouštědlech rychlos


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00