Jak na věc


co obsahuje efedrin

OXAZOLIDINOVÉ DERIVÁTY EFEDRINU. MARTINA ASTROVÁ, LADISLAV KURC a LIBOR ČERVENÝ. Obsah

    3 C 3 C3 (-)-(1R,2S)-efedrin C C 3-3 C C C C 3 3 C C 3 D1 D2 (2S,4S,5R)- (2R,4S,5R)- -2-aryl-5-fenyl-3,4-dimethyloxazolidin -2-aryl-5-fenyl-3,4-dimethyloxazolidin Schéma 2. Reakce ( )-(1R,2S)-efedrinu s aromatickými aldehydy aldehydem (=C) nebo 4-nitrobenzaldehydem (= 2, chloroform, teplota 0 20 C) vznikají zpočátku oba isomery D1 i D2 v přibližném poměru 50:50. Při konverzi blížící se rovnovážné byl shledán podobný výsledek jako v případě benzaldehydu nebo 4-methoxybenzaldehydu. bsah hlavního produktu s konfigurací 2S,4S,5R byl přibližně 85 %. Jestliže kondenzace 4-kyan- nebo 4-nitrobenzaldehydu s ( )-(1R,2S)-efedrinem probíhá v methanolu namísto chloroformu, uplatňuje se kinetický vliv substituentu na aromatickém jádře ještě výrazněji. a počátku reakce vzniká výhradně produkt D2, po dlouhé reakční době již převládá produkt D1, podobně jako ve všech případech popsaných výše. Významný vliv rozpouštědla vedl Agamiho a Rizka 8 k ověření sporných výsledků eelakantana 1,2 získaných kondenz


Kofein v kombinaci s pseudoefedrinem (ECA Stack)

    5 a 3 C3 C 3 2 b C3 C3 c C3 C 3 C 2 d C 3 C 2 2 C 3 C 2 e C 3 C 3 C 2 2 C f C 3 2 C C 3 2 C Schéma 5. Mechanismus hydrolýzy derivátů oxazolidinu 15 ; a) protonace na -3; b) protonace na -1; c) otevření -protonovaného oxazolidinu; d) hydratace iminia na protonovaný aminoalkohol; e) rozklad protonovaného aminoalkoholu; f) reprotonace dusíkového atomu změna prostředí či změna konfigurace na chirálních centrech derivátů oxazolidinu má vliv na rychlost hydrolýzy 10. ( )-(1R,2S)-Efedrin reaguje s aldehydem nebo ketonem za vzniku derivátu oxazolidinu s cis-konfigurací na atomech C4 a C5. aproti tomu ()-(1S,2S)-pseudoefedrin poskytuje oxazolidin s relativní konfigurací trans na C4 a C5 (schéma 4). Experimentálně bylo dokázáno, že z uvedených derivátů oxazolidinu obvykle při neutrálním nebo alkalickém p se hydrolyzuje rychleji cis-isomer odvozený od ( )-(1R,2S)-efedrinu než analogický trans-isomer odvozený od ()-(1S,2S)-pseudoefedrinu 10. Matematickým modelováním byl navržen mechanismus hydrolý


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00