Jak na věc


co mohu postavit v ochranne zone 7m od vn

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

    17 Č.j. MěúO/10714/2012 str Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Klínovecká 1204, Ostrov, povolení zvl. užívání silnič. pozemku pro umístění podzemního vedení, č.j. MěúO/05927/2012/02/ODS/Mat ze dne Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Klínovecká 1204, Ostrov, závazné stanovisko - souhlas, č.j. MěúO/11043/2012/ODS/Mat ze dne Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, Rejskova 3, Plzeň, závazné stanovisko, zn. 96/12/32.103/Sie ze dne ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, vyjádření zn ze dne ČEZ ICT Services, a.s., Guldenerova 19, Plzeň, vyjádření zn ze dne RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, vyjádření zn ze dne Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary, vyjádření č.j /004 ze dne Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, vyjádření č.j /12 ze dne T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, vyjádření ze dne Ostrovská teplárenská, a.s., M


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00