Jak na věc


cizí chlapecká jména

Informace o registraci v rejstříku:

    Německy hovořící země jsou velkým specifikem především kvůli své hospodářské síle, úspěšní Evropané, se kterými jsem měla tu čest se setkat, hovořili kromě svého národního jazyka anglicky, německy a francouzsky. Ruština je pro ně všechny velmi obtížná, proto její znalost nabízí v Evropě určité zajímavé možnosti uplatnění! Španělsky, italsky nebo portugalsky se pro běžnou domluvu rychle naučí každý, kdo umí dobře francouzsky.
    V západní Evropě, která se nyní snaží posunout výuku cizího jazyka do nejmladšího školního věku, je situace zcela odlišná od České republiky. Vyrůstají tam děti, jejichž rodiče se většinou nějakým cizím jazykem dohovoří, v televizi běží americké seriály pro děti v originále – je tedy jasná motivace. A především na školách je jasno o metodických postupech, mají odpovídající učebnice a kantory, kteří umí dítě do cizího jazyka uvést.
    Ty ovšem navštěvují děti, které by před sto lety byly schopné absolvovat klasické gymnázium, pro ně tedy otázka nezní, kdy začít, ale: Kolik se toho dokážu naučit? Můj otec recitoval Homéra ve starořeckém originále a veršům rozuměl! Dále ho gymnázium naučilo latinu, němčinu a francouzštinu.


Směnečník - fyzická osoba, podnikatel.

    Přitom: ruku na srdce – nejde mnohým na školách především o možnost dalšího výdělku? Proto se roztrhl pytel s výukou tam, kde ji škola negarantuje a naivní rodiče ji rádi zaplatí. Opakuji, že výsledky této výuky nejsou nijak mimořádné a dítě o nic nepřijde, když si počká do 4. třídy.
    V současné bodě existují v oblasti výuky cizích jazyků dva návrhy. První předpokládá, že děti se budou od 3. třídy učit angličtinu a v 7. třídě přiberou druhý cizí jazyk. Druhý návrh umožňuje žákům vybrat si ve 3. třídě libovolný cizí jazyk a v 7. třídě přibrat angličtinu, pokud nebyla zvolena ve 3. třídě. K jaké variantě se přikláníte vy?
    Musejí se naši žáci bezpodmínečně učit anglicky, chtějí-li se v současném světě orientovat? Plní dnes angličtina opravdu úlohu univerzálního dorozumívacího jazyka?
    Naši školáci všeobecně mají větší zájem o angličtinu, především vlivem současné populární hudby a spotřebního zboží, zejména hraček. Německy mluvící národy poskytují dospělým možnost nákupu a výdělku, některým i rekreace. V daleké budoucnosti by nám měly poskytnout možnost odbytu pro naše továrny. Taková je současná situace. O Francii ví jen pár rodin, díky cestovním kancelářím je u nás žádanější španělština, Francie je pro nás na rekreaci velmi drahá, nemluvě o zámoří.


Článek se vztahuje k období asi

    Pokud zadáte placení na účet, je třeba napsat přesné jméno bankovního ústavu a adresu. Adresu nesmíte vynechat! Adresa se zadává ve struktuře ulice, číslo popisné, město, např. Stodolní 27, Ostrava.
    Nejdůležitější je, aby celá směnka byla umístěná včetně podpisu výstavce (případně avala) na jedné stránce!!! Pokud se Vám tam nevejde, zkuste si ji zkopírovat a v nějakém programu zmenšit, případně změňte počet účastníků směnky a udělejte směnek několik.
    Postavení angličtiny je dominantní, je to dorozumívací jazyk obyčejných lidí. Všichni úspěšní vzdělanci ale ovládají též latinu a francouzštinu. Dále jsou regiony světa, kde je vám angličtina téměř na nic, stačí pouze na minimální turistický styk a to se modlíte, abyste někoho anglicky trochu hovořícího potkali. Tak tomu je ve francouzsky a španělsky mluvících zemích a též například v Itálii.
    Tato doporučení více méně odpovídají realitě, jsem realistka. Kdybych měla mluvit o snech, musela bych vytvořit plán, jak změnit skutečnost a několik velmi silných institucí by muselo začít dané postupy zavádět do praxe. Týkalo by se to televizního vysílání, dalšího vzdělávání učitelů, přípravy učebních pomůcek a jejich distribuce do škol.


Věřitel - fyzická osoba, podnikatel.

    Rámcový vzdělávací program pro základní školu předpokládá zahájení výuky prvního cizího jazyka povinně ve třetím ročníku. Je to podle vašich zkušeností optimální věk?
    Autorka studovala anglistiku na FF UK Praha, doktorát v oboru získala rovněž na Universite Paris 1, Pantehon-Sorbonne. Vyučovala na Harvardské univerzitě v USA, po návrtu do vlasti působila jako lektorka dospělých i učitelka AJ na základní škole. Je autorkou řady učebnic AJ pro děti i pro dospělé.
    V současné situaci jsou výsledky výuky na konci 9. třídy ZŠ stejně ubohé všude, tedy vzhledem k vynaloženému úsilí pedagogů, hodinové dotaci a trápení dětí, nemluvě o finančních nákladech pro školu a rodiče. Výrazně dobrých výsledků dosahují pouze školy s nadanými dětmi – školy jazykové, kde je výuka zavedena od 3. třídy.
    Tato otázka se týká především venkovských škol. Ve městech je realitou, že děti se setkávají s angličtinou nebo s němčinou v rámci školky a různých kroužků od 1. třídy, takže pro tyto školy otázka zní: Jak cizí jazyk vyučovat úspěšně?


Dlužník - fyzická osoba, podnikatel.

    V souvislosti s výukou cizích jazyků na základní škole se trvale diskutuje nad řadou problémů. O vyjádření k některým z nich jsme požádali uznávanou odbornici v oblasti jazykového vzdělávání.
    Děti si tedy spontánně vybraly s pomocí médií. Kdybychom chtěli jejich rozhodnutí změnit, museli bychom začít tam. Protože děti nelze k něčemu nutit a poptávka je daná, angličtina by tedy měla být prvním cizím jazykem a němčina druhým.
    Já osobně bych navrhovala jako druhý jazyk ruštinu, ale to jsem asi v celé republice jediná. Hlavním důvodem je opět realita na školách. Ruštinu by měl kdo učit a pro žáky by byla veselým výletem, je to krásný jazyk, kterým se mluví od nás na východ až k Pacifiku, což nějak nechceme vzít na vědomí. Znalost dalšího slovanského jazyka umožní lépe rozumět například v Polsku nebo v Chorvatsku, kam se přeci jen občas naši občané vydají. Ideální by byla výuka slovenštiny a seznámení se Slovenskem, mělo by to především velkou hodnotu psychologickou, spíše než jazykovou. Němčina je velmi těžký jazyk a za současné situace se ho naši žáci ZŠ asi moc nenaučí, jen to bude další zbytečné trápení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00