Jak na věc


citace

Níže máš poslední 3 citace webových stránek.

    Generátor, určený zejména pro studenty, umožňuje rychlé a jednoduché generovaní www citací z webových stránek. Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci.
     Seminární práce Semestrální práce Ročníková práce Absolventská práce Bakalářky Bakalářská práce Diplomová práceSeminárkyDiplomkyDisertační práceMBA práceRigorózní práceLLM práceHabilitační práceSlohové práceEsejÚvahaReferátZápočtová práceČtenářský deníkPrezentacePřípadová studiePR článkyRecenze


Vygenerování citace webové stránky je easy-peasy

    Individuální, osobní a profesionální zpracování Vašeho zadání na míru!Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, vypracované dílo můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetíPokud nesplníme zadání přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů Disponujeme více než 160 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru Jsme schopni zpracovat odborné dílo jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 100% záruka ochrany osobních údajů Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracova
    Bibliografické citace či též bibliografické údaje se v odborných textech uvádí jak v již zmíněných poznámkách pod čarou, tak na konci práce v seznamu použitých zdrojů. Pro uvádění tohoto druhu bibliografických citací platí podobná, avšak v detailech se lišící pravidla – například jméno autora se uvádí v jiném formátu, stejně tak namísto některých čárek se zde píší tečky a pořadí některých údajů může být obrácené. Pro přesné informace je však zapotřebí zjistit si požadovanou podobu bibliografických údajů na Vaší škole.


Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2

    Portál citace.com je česká nejerudovanější internetová stránka co se týká accití, generování citací a citačních norem. Na tomto serveru se nejen dozvíte vše potřebné k problematice citací, ale zároveň si tam můžete nechat potřebné citace vygenerovat a ověřit si, zda citujete v souladu s platnými citačními normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Pro ukázku těchto forem Vám nabízíme následující vzory citace:Citace knihyYALOM, Irvin. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-304-8.Citace internetového zdrojeDiplomky.net. [online]. [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.diplomky.net/objednavkaGenerátor citacíPokud hledáte generátor citací, který Vám vygeneruje již hotové citační údaje, doporučujeme Vám sever generator.citace.com, s nímž hravě vyzrajete na citace všeho druhu! Stačí si zvolit typ sekundárního zdroje (kniha, periodikum, článek, sborník textů, elektronický článek, akademická práce, …), vyplnit všechny potřebné údaje (autor, název, IS
    Citace jsou nedílnou součástí všech akademických prací a odborných textů. Jedná se o způsob, jakým autor včleňuje do svého vlastního díla myšlenky či poznatky ostatních badatelů, a to takovým způsobem, který neporušuje zásady tzv. citační etiky a nestává se tedy plagiátorstvím.Hlavní věcí, kterou musí mít pisatel jakéhokoliv odborného textu na paměti, je způsob vykazování všech převzatých či parafrázovaných pasáží. K tomuto účelu se využívají dnes již výlučně poznámky pod čarou, do nichž autor vkládá bibliografické údaje citovaného díla. Jakákoliv převzatá či parafrázovaná pasáž musí být vyznačena uvozovkami a opatřena číslovanou poznámkou pod čarou.Citovat lze samozřejmě i internetové či jiné zdroje, ovšem s mírně jinými pravidly (o nichž se lze dočíst více v dalších odstavcích).


Úpravu citací na míru si můžete objednat ZDE!

    Klademe-li si otázku, jak mají vypadat citace internetových zdrojů, je třeba si uvědomit, že internet coby sekundární zdroj pro odborné texty zaujímá mezi ostatními zdroji velice specifické postavení. K tomu přispívá mnoho faktorů, mezi hlavní lze uvést fakt, že na internet může přispívat prakticky kdokoliv, s tím související nespolehlivost některých údajů, proměnlivost a nestálost. Článek, který na internetu najdete a poté ve své práci odcitujete, tam za pár týdnů už vůbec nemusí být, což ztěžuje dohledatelnost Vámi prezentovaných informací. Ještě více než u knižních médií je v případě internetu na místě zvýšená kritičnost a ostražitost vůči předkládaným informacím. Poznatky, které na internetu načerpáte, jsou často anonymní, což snižuje jejich relevanci v porovnání např. s klasickými knihami.I na tak „tekutém“ poli, jakým internet dozajista je, lze však najít kvalitní a odpložené informace. Jedná se především o různé databáze vědeckých článků či dokonce digitální úložiště knih, která
    Web Amerického svazu rodinných lékařů (American Academy of Family Physicians) www.aafp.org Článek s názvem ,,Social Anxiety Disorder: A Common, Underrecognized Mental Disorder“ lze najít pod heslem ,,social anxiety disorder“. Naposledy navštíveno: 3.4.2014. Celá adresa: http://www.aafp.org/afp/991115ap/2311.html
    Při uvádění citací internetových zdrojů postupujte následovně: nejprve uveďte oficiální název portálu či stránky, poté název článku a cestu k němu (v jaké rubrice či pod jakým heslem jej lze nalézt). Následně uveďte datum, kdy jste stránku naposledy navštívili, a poté vložte do odkazu kompletní URL adresu. Samozřejmě, že na každé škole může vypadat citace internetových zdrojů trochu jinak, ale zde je jedna z možností:


Nejčastěji hledáte: citace, citace.com, generátor citací, citace v textu, bibliografické citace, citace knih, citace internetových zdrojů

    Umístit citace v textu, tak aby čtenáře nerušily a nenarušovaly kohezi práce, je umění, které je nutné si osvojit především vlastní praxí. Žádná citace by se neměla v práci objevit jen tak z čista jasna – jakýkoliv použitý citát musí být řádně uvede, odcitován a případně vysvětlen. Citace v textu by neměly působit jako pěst na oko, nýbrž by měly být integrální součástí okolního textu a měly by být používány účelně. Není třeba to s nimi ani přehánět (což je začátečnická chyba pisatelů, kteří chtějí působit dojmem větší odbornosti), ani je podceňovat. Citace by zároven neměly nahrazovat Váš přínos práci, nýbrž jej pouze doplňovat a rozšiřovat.
    Píšete zrovna odborný text a nevíte si rady, jak vyzrát na všudypřítomné citace? Není Vám jasné, v jakém formátu byste měli citace uvádět? Nechce se Vám při psaní Vašeho díla ztrácet čas neustálým hledáním náležitých citačních norem? Hledáte na internetu generátor citací? Nebo si kladete otázky související s tématem citace internetových zdrojů?Pokud se výše zmíněné nejasnosti týkají i Vás, jste u nás na správné adrese! Server Napisemezavas.cz. Vám přináší jedinečný PR článek na téma citace, v němž se dozvíte vše potřebné pro uvádění citací v náležitém tvaru. Náš tým více než 160 vysokoškolsky vzdělaných pisatelů se s radostí postará o Vaše citace a umožní Vám soustředit se víc na samotný text. Pokud si kladete následující otázky, je tento text určený právě Vám:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0038:19:39