Jak na věc


chovné stanice zakrslého králíka

ZÁPISNÍ ŘÁD

    Kožky sušíme při teplotě 18 - 25 °C s tím, že nejdříve sušíme kožku řemenem nahoru (tedy chlupy jsou na napínáků uvnitř kožky). poté co je řemen řádně proschnutý a nelepí se na prsty, obrátíme kožku srstí nahoru. zejména v letních měsísích je nutné dávat pozor na možné nežádoucí hnití či napadení kožky škůdci (zejména mouchy). Napínák je cca 18 cm široký a 90 - 100 cm dlouhý.
    V případě, že se jedinec ještě nereprodukoval, nebude poradcem chovu akceptován jako chovný jedinec a bude zamítnut. V případě, že jedinec pochází ze země, která pro chovnost nevyžaduje vyhodnocení RTG DKK, při splnění výše uvedených podmínek smí být jedinec spojen pouze s jedincem s vyhodnocením RTG DKK 0/0 (dle FCI A/A).
    5) Nyní je nově přidáno i vyšetření na hluchotu (BAER test). Toto vyšetření může být provedeno již ve štěněčím věku (zvíře musí být samozřejmě očipováno). Toto vyšetření se provádí pouze jednou za život!
    Tento Zápisní a bonitační řád Samojed klubu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Výroční členskou schůzí, tj. dnem 30.května 2015.
    S chovatelstvím je neslučitelný chov jedinců bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.


Tip na dárek: Dárkový poukaz

    Způsobů, kterými se nejčastěji chovají nutrie je mnoho. Tyto se odvíjejí od prostorových možností chovatele, dispozičního uspořádání objektů, plánovené velikosti chovné skupiny, intenzivity chovu apod. Mláďata do chovu vybíráme cca ve stáří 6,5 - 7 měsíců. Do chovu jdou zvířata odpovídajícího vývinu, dokonale osrstěná na celém těla, s lesklou srství, odpovídajícího zbarvení a hmotnosti. Zvířata špatného vývinu, se zdravotními provblémy a velmi agresivní se z chovu vyřazují.
    naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Afinity Blue Mini Sherak - matka našeho vrhu E-Mini Sherak - opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
    Na bonitaci můžete přijít po dosažení 15 měsíců, ale pes i fena mohou „ produkovat“ štěňata po dosažení 18 měsíců !
    Zapůjčovatel jedince dále předkládá podmínky pro zařazení do chovu země, ve které byl chovný jedinec uchovněn. Toto lze nahradit oboustrannou kopií potomka žádaného jedince.
    3) Kopii průkazu původu, kde je zapsán výsledek z výstavy, na které se zadává titul CAC (výsledek ze třídy mladých, otevřené atd.) a s hodnocením výborný, nebo velmi dobrý !
    Tyto všechny dokumenty + průkazu původu ( kopie) pošlete poradci chovu S. Bogdanové spolu s přihláškou na bonitaci. Nebude- li vám něco jasné ptejte se, p. Bogdanová vám ochotně poradí.


Užití chovných jedinců

    harémový chov - harémový chov je jednou z velmi vhodnýžch metod chovu nutrií, kdy na několk samic (do 8) je společně chován jeden plemeník. Ustájení musí být náležité kvality, kdy zejména prostorové nároky musí být dostatečné, jinak hrozí riziko vzájemných střetů.
    naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Avallon Beauty Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
    Pro vás je dobré, že se dozvíte, zda se Váš pes či fena zdárně vyvíjí, ev. co je třeba udělat, aby tomu tak bylo. Svod můžete absolvovat i později, ale pak částečně přicházíte o výhody svodu, protože např.zanedbání růstových problémů nelze v dospělosti napravit.
    V případě, že chovný pes pochází ze země, která pro chovnost nevyžaduje vyhodnocení RTG DKK, při splnění výše uvedených podmínek smí být jedinec spojen pouze s jedincem s vyhodnocením RTG DKK 0/0 (dle FCI A/A).


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    Rybářství Třeboň a.s. je největším producentem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě (podíl na produkci ryb v ČR je cca 15 %). Společnost hospodaří hospodaří na 440 rybnících o celkové výměře 8000 ha. Roční produkce ryb činí cca 3 200 t, z toho 90 % kapra a 10 % vedlejších druhů ryb (lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik, bílá ryba a okoun).
    oddělený chov - k jeho přednostem patří oddlěný chov samic a samců. Samice jsou chovány v malých skupinkách a k samci putují v době říje. Další výáhodou je evidence páření, přesná známost rodičovského páru.


Skutečnosti vylučující zápis do PK ČMKU

    Kožka nutrií patřila a stále patří k přírodním materiálům s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Kožka je tvořena chlupy podsady, osiníky a pesíky. Pro nutrie je životně nutrie je významná zejména podsada, která zajišťuje tepelnou izolaci organismu (izolační vrstvou je vzduch přítomný mezi chlupy, který je ohřátý na tělesnou teplotu a tvoří tak jakousi tepelnou bariéru). Nejhustěji pokrytou části těla podsadou je břišní krajina. Nutrie zabíjíme v průběhu celého roku s tím, že z hlediska kvality kožky je nutné mít na paměti, že u nich probíhá línání difúzní, tj. zvířata línají v průběhu celého roku avšak toto línání je nejvýraznější na jaře (duben-květen) a podzimní línání (říjen-listopad). Zejména v podzimních měsísích je charakteristické houstnutí podsady, což je logickou adaptací na nižší teploty v zimních měsících. Kožešinová zralost je u nutrií ve věku 7 - 9 měsíců s tím, že podmínkou pro kožkování je délka podsady na břiše 8 - 13 mm a tato je hustá, dále že mají zvířata t
    4) U psa i feny se provádí i tak zvaná „zkouška v tahu“ (psi táhnou pneumatiku nebo vozík na vzdálenost 30 metrů). Není to nic složitého, zvládají to i pejsci, kteří postroj v životě neviděli!
    skupinový chov - je chovem velkého počtu zvířat ve společném chovném prostředí. Jde o polygamní chov - několik desítek samic s několika samci. Je nutná pravidelná knontrola zdravotní stavu a kontrola březosti samic. vysokobřezí samice se na období porodů izolují a navrací se zpátky až po odstavu mláďat, tj. cca ve 4 týdnech. Nevýhodou tohoto chovu je neřízená plemenitba, tj. nesestavení kvalitního rodičovského páru a neznalost otce.
    Předtím ovšem je třeba ještě nechat zrentgenovat stav kyčelních kloubů, snímek zašle rentgelog k vyhodnoce panu MVDr.Lukáši Duchkovi, (kontakt), který vám po vyhodnocení zašle výsledek.
    naše fenka miniaturního bullteriéra Bonjour Madame Mini Sherak absolvovala veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu, je tak nyní plně testovaná


Podmínky zápisu do PK ČMKU.

    V odůvodněných případech může Výbor SK rozhodnout o doložení chybějících dokumentů. U chybějícího vyhodnocení DKK musí však mít pes v PP potvrzení veterináře, že absolvoval RTG DKK. Doložení musí být učiněno ve lhůtě max. 30 dnů.
    Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.
    1) Potvrzení o vyhodnocení DDK (dysplazie kyčelních kloubů). Rentgen se provádí po ukončení jednoho roku zvířete ! Do chovu mohou jedinci s výsledkem stupně nejvíce C = „dvojky“.
    Ještě co se týká tohoto vyšetření, jsou tu názory, že proč tolik povyku kvůli jednomu hluchému zvířeti. Ano je to zatím jen jeden případ, a nikdo určitě nechce, aby se tato nemoc rozšířila. Tímto vyšetřením se také zjistí je- li pes (fena) hluchý třeba jen na jedno ucho, což majitel běžně nepozná a toto zvíře může již hluchotu přenášet !
    Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků.


BONITACE – UCHOVNĚNÍ PSA NEBO FENY

    náš plně testovaný chovný pes miniaturního bullteriéra Adios Amigos Mini Sherak ve svých 3 letech opakovaně absolvoval veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravý, vhodný k chovu - udělen CZDR II.
    všichni jedinci z tohoto vrhu absolvovali veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravý/á, vhodný/á do chovu, celý vrh je tedy plně testovaný s ověřenou parentitou
    2) Doklad o oftalmologickém vyšetření (vyšetření očí včetně GONIOSKOPIE !) I toto vyšetření se provádí po ukončení jednoho roku. Oční vyšetření platí 2 roky.
    Také absolvujete výstavu ve třídě otevřené, event.otevřené, pracovní či šampionů. V odůvodných případech je možno to udělat následně, ovšem konečný verdikt bonitační komise o zařazení do chovu se díky tomu prodlouží.
    Pro klub je pak přínosem, že lze posoudit, zda výsledek daného spojení, (rozumějte vaše štěně), odpovídá standardu, zda jej lze opakovat nebo naopak, tak aby se plemeno jako celek zdárně vyvíjelo.
    naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Asmine Belle Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu


Za dobu svého působení naše stanice odchovala již 91 vrhů s celkem 495 štěňaty, z nichž 240 bylo fen a 255 psů. Zatím posledním je vrh I-4.

    párový chov - je velmi jednoduchou techniku, kdy je spolu chována samice se samce. tato metoda má však nevýhody: vzájemné soužití má vliv na pohlavní pud, který se projevuje až možným nezájmem o samičku, nižším počtem mláďat ve vrhu. Nikdy nesestavujeme chovný pár z velmi temperamentních zvířat - ostré střety!
    Zrušuje se Chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu schválený Výroční členskou schůzí dne 06.září 2014.
    Pokud chovatel nemůže mít březí fenu nebo vrh z vážných důvodů ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnost spolu s oznámením jména osoby, která za něj péči převezme, včetně její adresy, PCH. Dále musí doložit písemnou smlouvu o zmocnění k provedení úkonů souvisejících s vrhem a další péčí o odchov štěňat. Tato osoba přebírá povinnosti chovatele upravené v ustanoveních řádu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
18534
cache: 0024:00:00