Jak na věc


chovné stanice australský ovčáků

Zrušovací ustanovení

    4) U psa i feny se provádí i tak zvaná „zkouška v tahu“ (psi táhnou pneumatiku nebo vozík na vzdálenost 30 metrů). Není to nic složitého, zvládají to i pejsci, kteří postroj v životě neviděli!
    Uspěšně se nám množí morčata domácí, křečci syrští, křečíci džungarští. Měli jsme letos několikrát malé činčily a odchovali jsme první mláďata fretek v našem chovu. Od nové skupiny ježků bělobřichých jsme se také již dočkali mláďat.
    Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků.
    Také absolvujete výstavu ve třídě otevřené, event.otevřené, pracovní či šampionů. V odůvodných případech je možno to udělat následně, ovšem konečný verdikt bonitační komise o zařazení do chovu se díky tomu prodlouží.
    Pro klub je pak přínosem, že lze posoudit, zda výsledek daného spojení, (rozumějte vaše štěně), odpovídá standardu, zda jej lze opakovat nebo naopak, tak aby se plemeno jako celek zdárně vyvíjelo.


Přeregistrace chovných jedinců z jednoho klubu do druhého

    Chov vodních želv je na tom také poměrně dobře, kromě zvířat která jsme s prostorových důvodů přenechali jiným chovatelům nedošlo v našem chovu želv k výraznějším změnám proti loňskému roku. Pouze u některých druhů nedošlo k reprodukci. Dočkaly jsme se zatím mláďat pouze od klapavek obecných (Sternotherus odoratus). Ostatním druhům pobyt v provizorních podmínkách venkovního skleníku a dalších dočasných prostorách úplně nevyhovoval. Přesto jsme již zaznamenali páření u klapavek obecných (Sternotherus odoratus), klapavek štírovitých (Kinosternon scorpioides) a také u klapavek běloústých (Kinosternon scorpioides). želvy uhlířské (Chelonoidis denticulata) už snesly dvoje vejce. Doufáme, že brzy je budou následovat i další druhy.
    V odůvodněných případech může Výbor SK rozhodnout o doložení chybějících dokumentů. U chybějícího vyhodnocení DKK musí však mít pes v PP potvrzení veterináře, že absolvoval RTG DKK. Doložení musí být učiněno ve lhůtě max. 30 dnů.
    Pokud chovatel nemůže mít březí fenu nebo vrh z vážných důvodů ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnost spolu s oznámením jména osoby, která za něj péči převezme, včetně její adresy, PCH. Dále musí doložit písemnou smlouvu o zmocnění k provedení úkonů souvisejících s vrhem a další péčí o odchov štěňat. Tato osoba přebírá povinnosti chovatele upravené v ustanoveních řádu.
    V případě, že chovný pes pochází ze země, která pro chovnost nevyžaduje vyhodnocení RTG DKK, při splnění výše uvedených podmínek smí být jedinec spojen pouze s jedincem s vyhodnocením RTG DKK 0/0 (dle FCI A/A).


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    Tyto všechny dokumenty + průkazu původu ( kopie) pošlete poradci chovu S. Bogdanové spolu s přihláškou na bonitaci. Nebude- li vám něco jasné ptejte se, p. Bogdanová vám ochotně poradí.
    Po gekonech následoval mladý pár chameleonů jemenských (Chamaeleo calyptratus). Tito zajímavý ještěři krásně rostou a samička už i snesla první snůšku vajec.
    Pro vás je dobré, že se dozvíte, zda se Váš pes či fena zdárně vyvíjí, ev. co je třeba udělat, aby tomu tak bylo. Svod můžete absolvovat i později, ale pak částečně přicházíte o výhody svodu, protože např.zanedbání růstových problémů nelze v dospělosti napravit.
    S chovatelstvím je neslučitelný chov jedinců bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.
    3) Kopii průkazu původu, kde je zapsán výsledek z výstavy, na které se zadává titul CAC (výsledek ze třídy mladých, otevřené atd.) a s hodnocením výborný, nebo velmi dobrý !


Postupující rekonstrukce chovu a chovné místnosti

    5) Nyní je nově přidáno i vyšetření na hluchotu (BAER test). Toto vyšetření může být provedeno již ve štěněčím věku (zvíře musí být samozřejmě očipováno). Toto vyšetření se provádí pouze jednou za život!
    Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.
    Předtím ovšem je třeba ještě nechat zrentgenovat stav kyčelních kloubů, snímek zašle rentgelog k vyhodnoce panu MVDr.Lukáši Duchkovi, (kontakt), který vám po vyhodnocení zašle výsledek.
    Tento Zápisní a bonitační řád Samojed klubu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Výroční členskou schůzí, tj. dnem 30.května 2015.
    1) Potvrzení o vyhodnocení DDK (dysplazie kyčelních kloubů). Rentgen se provádí po ukončení jednoho roku zvířete ! Do chovu mohou jedinci s výsledkem stupně nejvíce C = „dvojky“.
    Ještě co se týká tohoto vyšetření, jsou tu názory, že proč tolik povyku kvůli jednomu hluchému zvířeti. Ano je to zatím jen jeden případ, a nikdo určitě nechce, aby se tato nemoc rozšířila. Tímto vyšetřením se také zjistí je- li pes (fena) hluchý třeba jen na jedno ucho, což majitel běžně nepozná a toto zvíře může již hluchotu přenášet !


Skutečnosti vylučující zápis do PK ČMKU

    Zrušuje se Chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu schválený Výroční členskou schůzí dne 06.září 2014.
    Zapůjčovatel jedince dále předkládá podmínky pro zařazení do chovu země, ve které byl chovný jedinec uchovněn. Toto lze nahradit oboustrannou kopií potomka žádaného jedince.
    Na bonitaci můžete přijít po dosažení 15 měsíců, ale pes i fena mohou „ produkovat“ štěňata po dosažení 18 měsíců !


BONITACE – UCHOVNĚNÍ PSA NEBO FENY

    Pokud máte uchovněného psa/fenu pod jedním klubem, ale rádi by jste chovali pod tím druhým, je to možné a nijak složité. Musíte pro to udělat následující: 1. Pošlete klubu, u kterého je pes uchovněný oznámení, že k určitému datu převádíte psa/fenu k jinému klubu. Není třeba o převod žádat a čekat na souhlas, jde pouze o oznámení vašeho rozhodnutí. 2. Dále je třeba kontaktovat klub, do kterého chcete psa převést a požádat o převod chovného jedince. K žádosti je potřeba přiložit kopii výše uvedeného oznámení o převodu a kopii průkazu původu s vyznačenou chovností. Oba dokumenty je třeba zaslat poradci chovu pro příslušné plemeno a sekretáři klubu. 3. Poradce chovu na základě uvedených dokumentů zařadí psa do seznamu chovných psů.
    Chov ještěrů se nám také postuně daří obnovovat. Zatím jsme k naší chovné skupině agam vousatých získali několik dalších běžných druhů. Pořídili jsme si párek gekonů páskovaných (Gekko vittatus) od kterých už jsme se dočkali prvních mláďat. Přeživší samec gekona obrovského je bohužel do chovu nevhodný a proto jsme k naší samičce pořídili mladého samečka který se k ní připojí hned jak jí doroste. Obnovili jsme taé chov gekončíků nočních a ze zakoupených mláďat jsme zatím sestavili dvě chovné skupiny které se nyní připravují na zimování.K naší mladé samičce madagaskarské (Phelsuma madagaskarensis grandis) scháníme samečka a doufáme, že se nám podaří i jejich odchov.
    V případě, že se jedinec ještě nereprodukoval, nebude poradcem chovu akceptován jako chovný jedinec a bude zamítnut. V případě, že jedinec pochází ze země, která pro chovnost nevyžaduje vyhodnocení RTG DKK, při splnění výše uvedených podmínek smí být jedinec spojen pouze s jedincem s vyhodnocením RTG DKK 0/0 (dle FCI A/A).


Povinnosti chovatele a majitele chovného psa

    2) Doklad o oftalmologickém vyšetření (vyšetření očí včetně GONIOSKOPIE !) I toto vyšetření se provádí po ukončení jednoho roku. Oční vyšetření platí 2 roky.
    Chov hadů se nám daří obnovit pouze pomalu, dospělá chovná zvířata se zde nahrazují velmi špatně. Zatím jsme dali dohromady mladý pár anakond žlutých (Eunectes nataeus), ale jedná se o krásná zvířata. Samice je stará kolem jednoho roku a už měří přibližně 1,5m. Získali jsme také krásný dospělý pár krajt kobercových (Morelia spilota variegata) a hroznýše královské. Sameček hroznýše je klasický hroznýš domácí a samička patří k barevné formě red pastel salmon. Párek hroznýšů se již několikrát pářil. Ještě sháníme samečka k naší samičce korálovky Lampropeltis alterna.


Fotogalerie KZVP Ježov 11.9.2016

    Na závěr bych rád moc poděkoval v první řadě rodině za finanční a morální podporu. Dále chci poděkovat  všem, kteří nám pomohli s dočasným ubytováním našich zvířat a i jakýmkoliv jiným způsobem pomohli nebo pomoc nabídli. Děkujeme a moc si toho vážíme. Bez Vás všech bych jen těžko pokračoval v chovu. V prvním týdnu jsem byl rozhodnutý s chovem terarijních zvířat skončit. Teď pevně doufám, že se nám povede navázat na přechozí chovatelské úspěchy a pokračovat v chovatelské práci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00