Jak na věc


chorea bohemica vstupenky

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

    Příznaky se postupně zhoršují, až dojde ke ztrátě schopnosti chodit, mluvit, polykat a normálně myslet. Většina lidí žije asi 10-25 let od okamžiku diagnózy tohoto závažného onemocnění. Bohužel zatím neexistuje žádná léčba tohoto onemocnění, lze pouze mírnit příznaky.
    Huntingtonova chorea je závažné onemocnění mozku, které je dědičné a způsobuje postupný zánik mozkových buněk. Mezi příznaky patří podrážděnost, výkyvy nálad, mimovolní pohyby, potíže s mluvením, ztráta paměti, poruchy úsudku a neschopnost soustředit se. Většina lidí má první příznaky ve 30-50 letech, ale nástup onemocnění je velmi individuální. Huntingtonova nemoc se postupně zhoršuje až postižená osoba dosáhne plné invalidity. Léky mohou pomoci s některými příznaky, ale nemohou zastavit nebo zpomalit nemoc. Pokud jeden z rodičů trpí tímto onemocněním, je u dítěte 50% riziko, že jím bude trpět také.


Velký lékařský slovník online...

    chorea – nervová porucha spočívající v mimovolních rychlých pohybech postihujících různé části těla obličej, ruce, ramena aj.. Příznaky vyplývají z poškození center v mozku odpovědných za koordinaci pohybů bazální ganglia. Srov. extrapyramidový. Chorea maior Huntingtonova – dědičné onemocnění spojené s demencí, které se projevuje obvykle až ve středním věku. Závažná choroba, která se zřetelem na převažující dominantní dědičnost může postihovat polovinu potomků. Chorea minor Sydenhamova – „tanec svatého Víta“. Jeden z možných projevů akutního revmatismu viz revmatická horečka u dětí. Dítě grimasuje, dělá neúčelné pohyby, je narušeno jeho písmo apod. Prognóza z hlediska neurologického je však dobrá řec. choreia tanec
     Přístrojová vyšetření (CT, rentgen, sono, magnetická rezonance a další, stejně jako laboratorní testy (krevní obraz, imunologické vyšetření, biochemické parametry a jiné) jsou pomocnými metodami a bez znalosti klinického stavu nemají takřka žádnou výpovědní hodnotu. Není v ničích silách na dálku bez vyšetření lékařem jen ze závěrů přístrojových a laboratorních testů stanovit diagnózu. Se svými dotazy na interpretaci výsledků se proto prosím obracejte na své lékaře.
    Bohužel prevence tohoto onemocnění není možná. Lze pouze pomocí prenatální diagnostiky zjistit, zda vaše dítě bude touto nemocí trpět, ale neexistuje žádná léčba, kterou by se ihned po porodu mohlo lěčit. Proto rodičům těchto dětí bývá doporučována interupce.


Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

     Mnoho návštěvníků se ptá, zda mají nárok na lázně po určitém výkonu, s konkrétní chorobou. Na tuto otázku vám nemůžeme odpovědět, protože o příspěvkové lázeňské péči v každém jednotlivém případě rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny, neexistuje univerzální seznam, kdy se lázně poskytují a kdy ne. Záleží na mnoha okolnostech (kuřáctví, inkontinence), funkčním postižení pacienta a dalších zdravotních okolnostech.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00