Jak na věc


cholesterol tabulka hodnot

Normální hodnoty/hraničící hodnoty

     Co znamená normální hladina cholesterolu? V Evropě a USA je v důsledku stravy, která obsahuje všeobecně vyšší podíl tuků, obvyklá hladina cholesterolu v krvi zřetelně vyšší než například v Číně, kde je strava na tuky mnohem chudší. Srovnáme- li počty srdečních infarktů v Evropě a Asii, je jasně vidět, že s vyššími hladinami cholesterolu roste i riziko srdečního infarktu. Klinické studie jednoznačně prokázaly, že pokles hladiny cholesterolu v krvi má za následek snížení rizika srdečního infarktu.
    Tuky v krvi kolují ve formě lipoproteinů. V těchto částicích jsou tuky vázané na bílkoviny. Existuje několik druhů lipoproteinů. Některé transportují tuky, především cholesterol, z cév do jater. Tam je využíván pro tvorbu důležitých látek. Cholesterol v těchto částicích se nazývá HDL cholesterol. Je to „hodný“ cholesterol, kterého bychom měli mít nad 1 mmol/l. Naopak z jater do cév nesou lipoproteiny LDL cholesterol, který se dobře a snadno usazuje v cévách. Důsledkem tohoto procesu je zužování cév – ateroskleróza.
    Znáte své aktuální koncentrace cholesterolu a ostatních tuků v krvi? Víte jaké jsou normální hodnoty? Měli byste, protože zvýšená hladina cholesterolu a poruchy metabolismu dalších tuků jsou onemocněními hromadného výskytu. Představují jeden z nejrizikovějších faktorů aterosklerózy a jejích komplikací, například srdečního infarktu, cévní mozkové příhody nebo nedokrevnosti dolních končetin. Hlavním problémem je, že poruchy metabolismu tuků nebolí!


Rozpoznání/vyšetření

    Za zvýšenou hladinu cholesterolu (hypercholesterolémii) považujeme koncentraci v krvi vyšší než 5 mmol/l. Tímto názvem se často myslí nejen porucha metabolismu cholesterolu, ale také zvýšená hladina ostatních tuků v krvi- hlavně triglyceridů (tricylglycerolů) (nad 2 mmol/l) nebo LDL cholesterolu (nad 3 mmol/l).
    Pokud máte vyšší hladiny cholesterolu i triglyceridů, tak bychom měli správě hovořit o smíšené hyperlipoproteinémii (HLP). Můžete mít ale zvýšené pouze koncentrace triglyceridů, pak se jedná o isolovanou hypertriglyceridémii. U zvýšeného množství cholesterolu hovoříme o isolované hypercholesterolémii. Nejčastěji se u nás vyskytuje smíšená HLP.


Příčiny/rizikové faktory

     V případě, že tato opatření nestačí a nevedou k vytouženému posunu hodnot cholesterolu do přijatelných mezí, přijdou na řadu léky. Mezi nejčastěji pouívané patří dnes tzv. statiny. Jsou účinné a zároveň je organismus dobře snáší. Díky nim klesá hladina cholesterolu v krvi (obzvláště „zlého“ LDL-cholesterolu) a tím riziko srdečního infarktu. Při vysokých hodnotách triglyceridů se užívají léky ze skupny fibrátů. Česnek působí na snížení cholesterolu a zároveň chrání cévy, má tedy příznivý vliv na krevní oběh. I v některých druzích vína jsou obsaženy látky, které mohou mít příznivý vliv na zvýšení „dobrého“ HDL- cholesterolu. Přesto však i zde platí: všeho s mírou! Zdravá strava je úzce spojena s přísunem tuků. Jedná se o věc stravovacích návyků, které mají svůj základ v rodině, a proto by na ně měli rodiče u svých dětí dbát už od narození a promyšleně jim stanovovat jídelníček. Základní pravidlo říká: málo tuku (maximálně 30% potřeb energie) a z toho pokud možno co nejvíce „dobrých“ tuk

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00