Jak na věc


cena fasády na rodinný dům

Nová Zelená Úsporám 2013 - Ušetřete na zateplení až 50%!

    Protože dojde ke snížení nákladů na topení někdy i o 25 % (záleží na původním stavu stěn). Snížením nákladů na topení neprospíváte pouze své peněžence, ale i svému okolí a životnímu prostředí. Protože snížením spotřeby paliv na vytápění snížíte množství zplodin vznikajících při topení. Pokud už uvažujete o nové nezateplené fasádě, zkuste přehodnotit svůj postoj, protože finanční náročnost izolantu není tak vysoká, oproti celkové investici a prospějete nejenom své vlastní peněžence při snížených nákladech za vytápění, ale i životnímu prostředí a okolí.
     Víceúčelová obecní budova s prodejnou potravin a hospodou. Nová zateplená fasáda, nová plastová okna a dveře, zateplený strop, nové klempířské prvky – dešťové žlaby a svody, okenní parapety.
    U této vizualizace fasády klient požadoval nejen barevný návrh fasády, ale chtěl vidět, jak by fasáda vypadala v kombinaci omítka a dřevěný obklad či barevná omítka a kamenný obklad.Klient v tomto případě požadoval navíc zakreslit náhradu dřevěného zábradlí na balkónu za nerez zábradlí a výměnu vchodových dveří.
    Majitelé této elegantní novostavby chtěli vizualizovat fasádu v kombinaci barev bílá, světle/středně šedá bez doplňkových prvků z obkladových materiálů. Tato volba byla nanejvýš vhodná, jelikož se dobře doplňuje s černou střechou a bílými okny. Také soklovou část klienti volili v odstínech šedé, takže celý dům je zpracován v jednom barevném spektru což podtrhává jeho velmi dobrou vizáž.


Rodinné domyProvětrávaná fasadá novostavby rodinného domu v Jihlavě

    Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.
    V případě členitosti stavby je žádoucí provést vizualizaci více pohledů - zachycujících všechny 4 stěny domu. Varianty návrhů fasády spočívaly v kombinacích kamenného obkladu, ostění kolem oken a fasádní barvy. Klient rovněž uvažuje o možnosti instalace kovového zábradlí na balkóny a požadoval ji doplnit do návrhu.


Certifikace a osvědčení pro zateplení fasád

    Vždy záleží nejenom na dané stavební konstrukci, která se má izolovat, ale na celém objektu! Je nesmírně důležité zvážit všechny okolnosti a posoudit zateplovaný objekt komplexně.Jedno mají polystyrénové a minerální desky společné.  S nimi prováděné zateplovací práce musí být prováděny dle technologického systému ETICS. A co tento systém říká? Podrobným způsobem popisuje, jak se má provést kvalitní zateplení stěn objektů. ETICS – technologický postup montáže kontaktních zateplovacích systémů platí pro nejčastěji používané izolační materiály – polystyrén EPS, minerální vata MW, desky PIR (polyisokyanurátová pěna) nebo PUR (polyuretanová pěna).Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém


U jakých objektů je vhodné provést zateplení fasády?

    Při zateplování fasády nezapomínejte i na další části domu. Především na stropy a střechu. Pokud tyto konstrukce nejsou zateplené, tak efekt se zateplené fasády plně oceníte až po zateplení stropu nebo střechy objektu. A proč? Představte si, co se stane s teplem, které vyprodukujete ve svém domě, který má vyměněná okna a zateplenou fasádu? Jak všichni víme z fyziky ze základní školy, tak teplo stoupá vzhůru ke stropu. Strop je jednou z největších ploch domu. A pokud na něm není izolační přikrývka, tak jako na fasádě, tak… Ano! Unikne bez užitku pryč a vy topíte, jak se říká: „Pánu Bohu do oken“!  A snaha o úsporu za topení může být odložena do té doby, než zateplíte strop, protože do té doby budete mít z domu udělaný komín, kterým bude teplo odcházet stropem nebo střechou bez užitku pryč. Jedním z nejvhodnějších způsobů na zateplení stropů je foukaná izolace. Investice do zateplení stropu bývá o 80-85% (záleží na stávajícím stavu) nižší než do zateplení fasády, takže se určitě vyplatí
    Nečekejte až budou řemeslníci stavět lešení. Mějte jasno o podobě fasády vašeho domu ještě před tím. Rádi vám série vizualizací vašeho domu připravíme. Za rozumnou cenu.
    Zde klient požadoval komplexní návrh pohledové části rekonstrukce domu z 80. let. V první fázi vizualizace se rozhodl pro antracitovou barvu střešní krytiny a následně se dopracovala vizualizace fasády dvou stran domu, kde jako zvýrazňující prvky byly navrženy vertikální pruhy po celé délce domu a několik variant šambrán okolo oken.
    Kontaktní zateplovací systémy neznamenají nic jiného než zateplenou fasádu. Jako izolační vrstva mohou sloužit různé tepelně izolační materiály, na kterých je přímo nanesená povrchová úprava. Pro kontaktní zateplovací systémy je důležité dodržovat správný technologický postup montáže zateplovacího systému. Tento technologický postup se nazývá systém ETICS. Naprostá většina následných problému s nekvalitně provedenou zateplenou fasádou spočívá v porušení technologického systému ETICS.


Trvalé bydleníKompletní rekonstrukce rodinného domu ve Stonařově

    Vizualizace novostavby RD typu bungalov, které porovnávaly varianty točené probarvené omítky a omítky z probarvené kamenné drti /Marmofix/ na soklové části domu, v některých návrzích oživené šambránami. Další návrhy dávaly představu fasády kombinace omítka, kamenný obklad. ( duben 2014 )
    Dá se říci, že u všech, ve kterých se topí a mají vhodnou podkladní konstrukci – obvodovou stěnu.Se zateplením Vám mohou pomoci dotace z různých dotačních programů. Každý dotační program se zaměřuje na jiného investora. Kulturní dům, s byty a hasičskou zbrojnicí v jednom. Zateplená fasáda, vyměněná okna a dveře za plastové výrobky, zateplený strop foukanou minerální izolací, nové klempířské prvky – dešťové žlaby a svody, okenní parapety.
    Pokud jste se rozhodli zateplovat a zvolíte si naší firmu, vyřídíme za vás veškerou potřebnou dokumentaci, která je pro získání dotace potřeba. Vy tak můžete získat až 50% nákladů v podobě dotace!...číst dál


Kontaktní zateplovací systémy KZS

    Pro zateplení fasád se nejčastěji používají dva druhy izolačních materiálů: pěnový polystyrén a minerální desky. Každý z těchto materiálů má jiné vlastnosti. Rozhodování pro použití jednoho nebo druhého materiálu je závislé na mnoha faktorech, např. požadovaná požární odolnost objektu, tepelně izolační vlastnosti celého objektu po zateplení fasády, finanční možnosti investora a mnoho dalších.


Trvalé bydleníKomplexní zateplení rodinného domu s výměnou střešní krytiny v Jihlavě

    Toto vždy záleží na tom, jaký energetický standard budete nově zatepleného objektu očekávat. Vždy je důležité zhodnotit objekt jako celek a podívat se na kvalitu zdiva. Tím je myšleno, z čeho je objekt postaven a v jaké síle. Jak kvalitní má okna. Jak je zateplená střecha nebo strop. Toto posouzení nejlépe vyhodnotí energetický posudek, který investora dokáže navést velmi přesně nejenom na sílu izolantu, ale dokáže ukázat i další části objektu, na které je třeba se zateplením zaměřit. Někdy se setkáváme s tím, že si investor přeje použít místo doporučené síly izolantu například 120 mm sílu jenom 80 mm. Finanční úspora je naprosto minimální a z pohledu celé investice naprosto zanedbatelná. U běžně používané fasádního polystyrénu se jedná o maximálně  40 kč/m2, což z celkové investice může dle členitosti objektu představovat maximálně 3-5% z celkové částky na novou zateplenou fasádu v síle 120mm, včetně povrchové úpravy v provedení probarvená omítka. Jedná se o šetření na nesprávném míst
    Vizualizace fasády venkovského rodinného domu před zateplením fasády. Klient chtěl do krajiny zakomponovat moderní fasádu a váhal nad použitím dřevěných a kamenných obkladů. ( říjen 2012 )
    Klientka požadovala moderní, odvážné návrhy, kombinující především barvu šedou a červenou, zkrátka "nic co má každý". Toto zadání dalo vzniknout zajímavým a skutečně odvážnějším návrhům, jež kombinují moderní barvy, jejich rozložení na fasádě v kombinaci s výraznými obkladovými materiály. Návrhy podtrhly zajímavé architektonické řešení domu a náhled na svět jeho obyvatel.
    Renovace fasády. Návrh fasády rodinného domu u něhož bylo cílem opticky zmenšit dům. Ve vícebarevných návrzích fasády bylo přáním klienta zachovat stávající obložení soklu a podpěrného sloupu z kamene. ( květen 2013 )


PrůmyslRekonstrukce prodejny Koupelen Ptáček v Liberci

    Psát podrobné technické informace o tom jak se dělí polystyrény na bílé a šedé a jak se dělí minerálních fasádní desky s kolmým a vodorovným vláknem nemá příliš smysl ze dvou zásadních důvodů:1.    Těchto informací je plný internet a každý výrobce polystyrénů a minerálních desek na svých stránkách uvádí dostatek podrobných informací a nemá tedy smysl zaplavovat stejnými informacemi další část internetové sítě. 2.    Neexistuje jednoduché pravidlo, které by určilo, který z těchto dvou materiálů je lepši nebo horší.
    Vizualizace fasády venkovského rodinného domu před zateplením fasády. Klient chtěl do krajiny zakomponovat moderní barevnou fasádu s obložením z kamene.


Skladovací halaZateplení skladovací haly sendvičovými panely v Havlíčkově Brodě

     Základní škola zateplená ze tří stran, průčelní stěně byl zachován ráz historického objektu. Byla vyměněna okna za plastová, zateplený strop foukanou minerální izolací, opravené původní dřevěné vchodové dveře, nové klempířské prvky – dešťové žlaby a svody, okenní parapety. Rodinný dům komplexně zateplovaný s využitím programu Nová zelená úsporám. Zateplená fasáda, nová platová okna, dveře a vrata, zateplený strop foukanou minerální izolací, nové klempířské prvky – dešťové žlaby a svody, okenní parapety. Rodinný dům – řadovka, zateplená z části. Zateplená fasáda pouze na štítové stěně, zateplená dutina dvouplášťové střechy foukanou minerální izolací, vytvořené odvětrání dvouplášťové střechy ve štítě a dodávka a montáž odvětracích komínků, zámečnická úprava žebříku pro výlez na střechu, klempířské prvky – nové oplechování atiky a okenní parapety. Zateplujeme nejenom obytné objekty a budovy občanské vybavenosti, ale i zemědělské budovy, jsou například tyto haly chovu drůbeže. Zateplená f

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00