Jak na věc


celostátní útvary policie

Poštovní známka DDR 1969 Celostátní výstava Mi# 1477

    Ve dnech 23.-25.11.2018 se konala celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel a to již tradičně na výstavišti v Lysé nad Labem. Na výstavě bylo vystaveno celkem 61 Gigantů a 6 Amerických výstavních holubů. Posuzovateli gigantů byli Ing. Petr Gajda, který posuzoval plemenný chov (modrý bělouš) přítele Mgr. Ondřeje Matouše  a Ladislav Matoušů, který posuzoval Americké výstavní a Giganty. Nejširší zastoupení v barevných rázech měli modří černopruzí, modří bělouši, modří tmavý a bílý. Titul šampion ČR získala 0.1 přítele Mgr. Ondřeje Matouše. Dále byly uděleny 3 čestné ceny v barevných rázech modrý opálový, modrý černopruhý a modrý bělouš.
    Velikost míčů, počet hráčů, rozehrávání míče, co se stane při vyloučení a kdo bude rozhodčí? Kdo může podávat protesty a jak se boduje turnaj na 18. celostátním setkání slávistů v Kardašově Řečici? To vše naleznete v přiložených pravidlech.
    V rámci celostátní výstavy výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního byly uděleny čestné ceny v jednotlivých barevných rázech. Zveřejňujeme touto cestou vybrané holuby a fotografie z udílení pohárů pro vítěze. Závěrem celostátní výstavy jednatel klubu přítel Mgr. Ondřej Matouš vyhodnotil výstavu a poděkoval pořadatelům za příkladné zajitění výstavních prostor a celé výstavy.
    Již v následujícím týdnu se koná tradiční setkání slávistů. Letos to bude již po osmnácté. A jako každý rok, je hlavním programem turnaj v malé kopané. S ohledem na probíhající přípravu fotbalového A mužstva SK Slavie Praha do harmonogramu zařazujeme i termíny přípravných utkání.  Časový harmonogram jednotlivých dní 4. 7…. Read more »


Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2018 – výsledky výstavy.

    Ve dnech 17.-19.11.2017 se konala celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel a to již tradičně na výstavišti v Lysé nad Labem. Na výstavě bylo vystaveno celkem 86 gigantů a 6 Amerických výstavních holubů. Posuzovateli gigantů byli Ing. Petr Gajda a Jiří Popelek DiS. Nejširší zastoupení v barevných rázech měli modří černopruzí, modří bělouši, modří tmavý a bílý. Titul šampion ČR získala 0.1 přítele Mgr. Ondřeje Matouše. Pohár za nejlepšího giganta výstavy získala 0.1 přítele Ing. Josefa Albrechta.
    V rámci výstavy drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL 2018 a celostátní speciální výstavy Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice byly vystaveni a hodnoceni holubi v mnoha barevných rázech. Zveřejňujeme touto cestou vybrané holuby.
    Mze vykonává aktivity CSV na celostátní úrovni. SZIF převzal agendu od MZe na regionální úrovni. Na každém Regionálním odboru SZIF pracují jeden až dva koordinátoři CSV, kteří na základě ročních regionálních prováděcích plánů připravují a realizují akce CSV, např. školení a workshopy, propagační a informační akce, semináře a exkurze ke sdílení příkladů dobré praxe v rámci PRV pro osoby, které se aktivně podílejí na rozvoji venkova a zemědělství.


Samopal M3: Střílel za druhé světové a přezdívalo se mu Grease Gun

    Dne 20.10.2018 proběhla druhá část speciální výstavy klubu a to výstava pro chovatele a širokou veřejnost, která probíhala v době od 9:00 do 11:30 hodin. Výstava se těšila přiměřenému zájmu a to nejen o vystavované a oceněné holubi, ale i o prodejné holubi členů klubu.Již zcela tradiční jsou návštěvy chovatelů z Polska a Slovenska. Celý článek
    Ve svátečních červencových dnech napíšeme v Kardašově Řečici osmnáctou kapitolu společného setkávání přátel Slavie při sportu, výletu či zábavě. Celostátní setkání slávistů (či odboček, jak zněl původní název) je nádherným úkazem chuti se vzájemně setkat a užít si nadšení pro červenobílé barvy.
    Dne 19.10.2018 proběhla první část speciální výstavy klubu a to zaklecování holubů a následné posouzení. Výstavní výbor byl složen z členů klubu a to přátel Ing. Františka Leifra, Mgr.Ondřeje Matouše, Václava Richtra, Jaroslava Kohouta a Ing. Josefa Albrechta. Celý článek
    Na úplný závěr našeho seriálu o fenoménu celostátního setkání Odboru přátel Slavie si zavzpomínají i Karel Vavřina, dlouholetý člen Odboru přátel a aktuální předseda Kontrolní komise FOOP a David Ocetník, hospodář Odboru přátel. Karel Vavřina vzpomíná: Tak letos poosmnácté. No to už je pěkná řádka skvělých akcí. Přitom, jako by… Read more »


Průvodce(katalog) celostátní výstavou Chovatel – giganti -pdf.

    V rámci celostátní výstavy výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního byly uděleny čestné ceny v jednotlivých barevných rázech. Zveřejňujeme touto cestou vybrané holuby. Celý článek
    Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe) v roce 2008 jako komunikační platforma za účelem propagace Programu rozvoje venkova (PRV). Pro období 2014-2020 je agenda CSV rozdělena mezi MZe a Státní zemědělský intervenční fond.
    Puška Le Enfield patří mezi zbraně spojené s vítězstvím Spojenců ve druhé světové válce. Ač se používala už na přelomu 19. a 20. století, hlavní slávu jí přinesla právě druhoválečná bojiště.
    Bruce Springsteen ve své písni Born in the USA zpívá „so they put a rifle in my hand“. A je dost možné, že touhle puškou byla právě Black Rifle neboli M16, kterou americká armáda používala ve válce ve Vietnamu.


Kontakty na jednotlivé pracovníky CSV: ZDE

    Blíží se nám osmnácté Setkání slávistů v Kardašově Řečici. Bereme je jako samozřejmost. Jenže, nic není samo sebou. Někdo musel mít nápad, odvahu vyhlásit a pozvat ostatní. Museli být slávisté, kteří přijeli. A všichni společně rozjeli akci, která dnes nemá obdoby. Je nedílnou součástí našeho spolku. V prvním díle jsme… Read more »
    Úvod » Známky » Evropa » Německo » DDR » Nepoužité » 1969 » Poštovní známka DDR 1969 Celostátní výstava Mi# 1477
    Ve dnech 12. – 13.1.2018 na výstavišti v Lysé nad Labem proběhla výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL spojená se Středočeskou výstavou drobného zvířectva a celostátní výstavou Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. Na výstavě bylo vystaveno celkem 200 gigantů.
    Přinášíme Vám zpracované podklady od organizátorů turnaje v malé kopané, pořádaného v rámci Celostátního setkání slávistů v Kardašově Řečici. Celostátní setkání se koná v pátek 6. 7. 2018. Harmonogram včetně časů zápasů.


Puška Winchester: Nejslavnější lovecká zbraň na světě

    Ve třetím díle vzpomínání si v přehledové tabulce shrneme všechny dosavadní ročníky Celostátního setkání. Místo konání, počet účastníků i jméno vítěze fotbalového turnaje, zástupce A týmu Slavie.  Připojíme několik vzpomínek na jedno z dosavadních Setkání, které zaujalo členy výboru FO-OP.
                Pokud se někdo pozastaví nad smyslem nadpisu, doporučujeme, aby se ti, kteří onen čas přímo nezažili, poptali svých rodičů či známých. Myšlenku jsme si totiž vypůjčili od názvu originálního filmu o olympiádě v roce 1972, která se konala v bavorské metropoli, kterou nezapomenutelný Karel Kryl nazýval Mníšek pod Alpou. Film představoval… Read more »
    Říkalo se jí henryovka nebo také winchesterovka. Stříleli s ní lovci a dobrodruzi na Divokém západě. V rukou ji, alespoň na stránkách knih Karla Maye, držel i nezapomenutelný Old Shatterhand.
    Během válečných let se průmysl a vývoj orientují jedním směrem: inovují se zbraně. Nejen taktika, ale i výzbroj rozhoduje o výsledku. Američané za druhé světové války zvládli hned několik zásadních novinek.


Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního – výsledky výstavy.

    Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a zemědělství. CSV sdružuje mnoho významných subjektů - partnerů, kteří působí na venkově a přispívají k jeho rozvoji. Podle potřeb jsou zřizovány tematické pracovní skupiny, které se zaměřují na řešení aktuálních otázek rozvoje venkova a zemědělství. Fungování CSV je založeno na přístupu „zdola nahoru“, který umožňuje získávání zpětné vazby pro orgány státní správy.
    Dne 28.10.2017 proběhla druhá část speciální výstavy klubu a to výstava pro chovatele a širokou veřejnost, která probíhala v době od 9:00 do 11:30 hodin. Výstava se těšila přiměřenému zájmu a to nejen o vystavované a oceněné holubi, ale i o prodejné holubi členů klubu. Celý článek

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00