Jak na věc


celiakie symptomy u dospělých vyšetření

RADOST - BIO toaletní voda 115ml

    Pokud vaše dítě neprospívá, trpí průjmy, má vzedmuté bříško či je bledé, neváhejte s návštěvou lékaře. Kromě podrobného popsání příznaků lékař provede základní vyšetření krve, ultrazvuk břicha a při podezdření na celiakii i vyšetření protilátek. Při pozitivitě vás pak odešle ke specialistovi na nemoci trávicího ústrojí – gastroenterologovi. U dospělých je stanovení diagnózy mnohem obtížnější, protože příznaky celiakie bývají netypické.
    Samotná příčina celiakie (tzn. nesnášenlivost lepku) je trvalá a není v současné době vyléčitelná. Základním principem léčby je tedy celoživotní a úplné vynechání potravin obsahujících lepek. Bezlepková dieta je plnohodnotná, s dostatkem všech potřebných látek, vitaminů i vlákniny a je-li dodržována trvale a úplně, umožní zhojení zánětu střeva, kožních projevů a minimalizuje vznik maligních komplikací. Medikamentozní léčba má u celiakie jen dočasný a podpůrný charakter.
    2. Atypická podoba – příznaky mimo trávicí soustavu, např. omezení růstu, anémie, defekty zubní skloviny, emocionální poruchy.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Pokud musíte nově dodržovat bezlepkovou dietu nebo jste si na ni ještě nezvykli, nepropadejte panice. Nejlepší je, když dietu vezměte jako součást svého životního stylu. Držíte ji kvůli sobě, abyste byli zdraví. Výhodou je, že si léčbu určujete sami pouze stravou a nemusíte brát žádné jiné léky. Váš zdravotní stav se zlepšuje nebo zhoršuje v souvislosti s tím, co jíte. Navíc vám může bezlepková dieta nasměrovat na zdravější způsob stravování i na kuchyně jiných národů. Poznáte tak řadu nových výtečných a přirozeně bezlepkových pokrmů, kterými si obohatíte váš jídelníček – kukuřičné tortilly, italské rizito či řecký salát. V tradiční české kuchyni můžete při výrobě knedlíků, hustých omáček nebo buchet použít bezlepkovou mouku. K přípravě čerstvého pečiva jsou vhodné domácí pekárny. Budete ušetřeni složitého nákupu pečiva a navíc si můžete si upéct chléb podle svých chuťových představ.
    Pokud nedojde po 6 měsících dodržování bezlepkové diety ke zlepšení klinického stavu, stav se označuje jako refrakterní celiakie. Příčinou může být několik situací. Nemocný vědomě či nevědomky konzumuje stravu, která obsahuje lepek, nebo se jedná o onemocnění napodobující celiakii a bezlepková dieta nemůže vést ke zlepšení stavu. Další skupinu tvoří nemocní s refrakterní celiakií, u nichž se nutné podávat léky potlačující imunitu – kortikoidy nebo imunosupresiva. Třetí skupinu tvoří refrakterní celiakie, jež se komplikuje nádorem lymfatického systému tzv. T-lymfomem tenkého střeva. Celiakie totiž představuje přednádorový stav, i u bezpříznakové celiakie může vzniknout nádorové onemocnění. Sliznice střeva vypadá jako při celiakii, ale po zavedení bezlepkové dietě nedochází k úpravě atrofického zánětu a navíc vznikají vředy a zúžení střeva. Typicky postihuje muže kolem 60 let a často je jediným příznakem náhlé prasknutí tenkého střeva.


Dárková plechová kazeta BÍLÁ ETS, 72 sáčků

    Tenké střevo zahrnuje dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum) a kyčelník (ileum). Sliznice tenkého střeva je vytvarována do okrouhlých řas zvaných Kerckringovy, a po celé délce pokryta prstovitými výběžky tzv. klky. Je jich asi 20 – 40 na každý centimetr čtverečný a mají délku od 0,5 do 1 mm. Každý klk je pokrytý vrstvou dlaždicového žlázového epitelu, jehož střevní buňky (enterocyty) jsou na volném okraji kryté vrstvou mikroklků. Řasy, kliky a mikroklky zvětšují celkovou plochu tenkého střeva na 250 – 300 m2. Na trávení živin v tenkém střevě se podílejí enzymy tvořené ve slinivce břišní a enzymy na povrchu mikroklků střevních buněk. Společně umožňují trávení jednoduchých cukrů, bílkovin i tuků.
    Za každý nákup Vám přidáme 10% z ceny objednávky do Vašeho Měšce. Tyto peníze Vám budou odečteny z objednávky při příštím nákupu. Nevztahuje se na cenu dopravy a platí pouze pro koncové zákazníky.
    Projevy celiakie jsou různorodé a závislé na věku. Jsou způsobeny poruchou vstřebávání živin, vitamínů, minerálů či vody. V útlém dětském věku celiakie rozsáhle postihuje tenké střevo, především lačník. V dospělém věku nebo u starších dětí často propuká po zátěži, závažnější nemoci, v těhotenství či při dlouhodobém stresu. Dochází pouze k ložiskovému poškození horní části lačníku. A tudíž ve věku nad 40 let je choroba nenápadná, někdy zcela asymptomatická. U pětiny dospělých s celiakií je choroba diagnostikována až po 60. roce života, i když mají trávicí potíže již od dospívání. Celiakie se může sdružovat s jinými autoimunitními chorobami jako cukrovka prvního typu či autoimunitní zánět štítné žlázy.


Celiakie v otázkách:

    Vzniku celiakie nelze žádným způsobem předejít. Pokud jí někdo v rodině trpí a vyskytnou se u vás nebo vašeho dítěte střevní i jiné atypické potíže, upozorněte lékaře na pozitivní rodinnou anamnézu. Jedinou prevencí, jak předcházet komplikacím této choroby, včetně nádorového onemocnění, je dodržování bezlepkové diety.
    Ke stanovení diagnózy slouží endoskopické vyšetření. Lékař uvidí snížené nebo chybějící řasy sliznice, viditelné cévní pleteně a mozaikovitý reliéf sliznice. Výhodou endoskopie je možnost cíleného odběru vzorku sliznice k mikroskopickému vyšetření, které je nejspolehlivější metodou. Většina nemocných dětského i dospělého věku je diagnostikována ze vzorku odebraného z dvanáctníku při gastroskopickém vyšetření. Patolog pod mikroskopem vidí sníženou výšku klků nebo jejich úplné oploštění, prostoupení podslizniční vrstvy bílými krvinkami, barvením může přesně určit jejich typ. Pro celiakii jsou typické T – lymfocyty.


Celiakie u dospělých - příznaky

    Dospělí mohou trpět kožními projevy, chudokrevností, onemocněním jater, depresemi, únavou, bolestmi kloubů či osteoporózou, zvýšenou lomivostí nehtů či suchostí kůže. Chudokrevnost (anémie) je způsobena nedostatečným vstřebáváním železa potřebného pro tvorbu červených krvinek. Krvinky jsou malé (mikrocyty) a obsahují málo krevního barviva tzv. hemoglobinu. Čím později se celiakie diagnostikuje, tím častěji je hlavním a jediným projevem chudokrevnost. Jiný typ anémie může vzniknout z nedostatku kyseliny listové, tato forma je vzácná, vznikají při ní velké krvinky (tzv. makrocyty). U nemocných mohou být jediným projevem zvýšené jaterní testy při nespecifickém onemocnění jater tzv. hepatopatii.
    Pošlete děti na tábor bezlepkářů, kde pozná spousta kamarádů se stejným dietním omezením. Zvykněte si připravovat bezlepkovou stravu pro celou rodinu. Je to časově méně náročné a dítě se nebude cítit výlučně. I když často budete muset z ekonomických důvodů oddělovat alespoň přílohy a pečivo. Neodmítejte pozvání na návštěvy. Vezměte s sebou pro dítě bezlepkový chléb nebo pečivo a pomozte mu z nabízeného pohoštění vybrat to, co může.
    Celiakie je trvalá intolerance lepku v potravinách. Celiakie je geneticky podmíněná, nesprávná reakce těla na gluten (lepek), v jejímž důsledku dochází k poškození epitelových buněk střeva. Kvůli tomuto hendikepu mohou být živiny těžko vstřebávány. Lepek je obsažen v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu. Po odstranění glutenu ze stravy se sliznice střeva poměrně rychle regeneruje a příznaky se zmírní či zmizí. Jedná se o autoimunitní celoživotní onemocnění. Spouštěčem je lepek, předpokládá se těsná genetická vazba s rozvojem specifické autoimunitní reakce (AtTGA).


Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

    Zobrazovací metody jako ultrazvuk břicha, rentgenové či CT vyšetření tenkého střeva bývají jen málo přínosné. Nálezy laboratorních metod nejsou specifické, prokazují různý stupeň chudokrevnosti, poruchy krevní srážlivosti, snížení hladin bílkovin, cholesterolu, železa, vápníku.
    V dospělé populaci se celiakie kromě průjmů, plynatosti, křečí v břiše, zvracení či pocitu na zvracení projevuje atypicky. Polovina postižených nemusí mít střevní obtíže ani průjmy nebo jsou sledovaní s funkční střevní dyspepsií, tedy poruchou motility trávicího ústrojí. Tehdy jsou průjmy jen nárazově, lehčího rázu, emočně závislé, a proti i dlouhodobě hodnocené jako funkční, "nervové".
    Při bezlepkové dietě dochází nejprve ústupu příznaků v řádu několika týdnů, mikroskopické změny a vymizení protilátek v krvi se dostavují až po několika měsících úplné diety. Po 6 – 12 měsících je doporučováno kontrolní vyšetření včetně odběru vzorku, kde by mělo vymizet ztenčení sliznice.


2. Celiakie je autoimunitní...?

    5. Potenciální – genetická predispozice pro výskyt nemoci.4. Klasická podoba nemoci se vyskytuje v Evropě průměrně s frekvencí 1:200 – 1:250, Klinické příznaky se mohou objevit v každém věku, po různě dlouhé době expozice na gluten. Výskyt příznaků může být opožděn, pokud je dítě dlouhodobě kojené, brzké zavedení glutenu do stravy může proces nemoci urychlit. V současnosti je celiakie diagnostikována nejčastěji u dětí ve školním a předškolním věku. Faktorem ovlivňujícím výskyt příznaků může být rotavirová infekce, nebo jiná nemoc např. cukrovka. Diagnostika nemoci může spočívat na základě klinických symptomů, krevních zkoušek – sérologických markérů celiakie a biopsie sliznice tenkého střeva.
    4. Utajená podoba – u nemocných s genetickými predispozicemi pro výskyt nemoci, u nichž během vyšetřování nezjišťujeme změny, ale u nichž se v minulosti vyskytovaly nebo se v budoucnosti vyskytnou klinické příznaky a změny ve sliznici tenkého střeva. U takových osob zjišťujeme výskyt sérologických markérů celiakie.
    Jako screeningové vyšetření je nejvhodnější test protilátek proti tkáňové transglutamináze, tedy enzymu štěpícímu gliadin. Vyšetření protilátek diagnózu nestanoví, pomůže ale ke sledování průběhu choroby a odpovědi na zahájení dietního režimu. Dále lze stanovit protilátky proti gliadinu. Ty však bývají pozitivní i u jiných onemocnění tenkého střeva jako Crohnova choroba, parazitární onemocnění nebo u nesnášenlivosti kravského mléka. Stanovení antiendomyziálních protilátek má vyšší spolehlivost, jejich pozitivita je nutným pilířem diagnózy. Nevýhodou je cena, náročnost a časová prodleva testu, proto je nelze použít ke screeningu.


Jaké jsou formy celiakie?

    Při porušení bezlepkové diety může tělo reagovat zvracením nebo průjmem, u kožní formy se znovu objeví projevy na kůži. Reakce nastává během 24 hodin až 3 týdnů. K reakci na lepek ale nemusí dojít vůbec. To v případě, že je dotyčný na bezlepkové dietě už delší dobu, střevní sliznice je vyhojená a tělo je od lepku „vyčištěné". I když se zdá, že je nemocný vyléčen a lepek mu už vůbec neškodí, příznaky celiakie se mohou objevit až po několika letech nedodržování diety.
    Celiakie je chronický zánět střeva, který vzniká u geneticky predisponovaných jedinců při konzumaci obilovin obsahujících lepek. Zánět je způsobený autoimunitní reakcí na gliadin, který je jednou ze dvou složek lepku (glutenu), bílkovinného komplexu obsaženého v povrchních vrstvách obilních zrn. Postihuje hlavně tenké střevo a řadí se mezi poruchy vstřebávání živin. Označuje se také jako glutenová enteropatie, domácí sprue, celiakální sprue, lidově bezlepková dieta. Celiakie se vlivem spouštěcích mechanismů může projevit v různém období života. Postihuje každého 200 - 300 obyvatele Evropy, přičemž pouze u jedné sedminy je celiakie diagnostikovaná. V dětství se první příznaky celiakie objevují mezi 1. – 2. rokem, v dospělosti často mezi 30. – 40. rokem. Pouze u 20 – 30% nemocných probíhá aktivní forma s poruchou vstřebávání a průjmy.
    Pět dárků za jeden nákup? U nás ano! Stačí nakoupit za více než 1 500,- Kč bez DPH a vybrat si 5 dárků do košíku! Platí pro všechny zákazníky.


Sangre de Drago - Dračí krev - kapky 10ml

    Lepek je hlavní součástí obilních zrn pšenice, žita i ječmene. Při bezlepkové dietě jsou zakázané výrobky z mouky – pečivo, strouhanka, cukrářské výrobky, těstoviny, knedlíky, kroupy a krupice. Je nutné se vyhýbat i potravinám, které obsahují lepek ve skryté formě, kdy mouka byla užita jako přídavek. U řady potravin jako polévky, omáčky, kečupy, majonézy, dresinky, sojová omáčka, dochucovadla, uzeniny, konzervy, paštiky, výrobky z mletého masa, sojová a jiná rostlinná masa (klaso, ROBI), kypřící prášky, pudinky, cukrovinky, zmrzliny pak není jisté, zda obsahují lepek. U nich je třeba sledovat složení.
    Osteoporóza neboli řídnutí kostí s úbytkem kostní hmoty a poruchou kostní struktury je častým důsledkem nepoznané a neléčené celiakie. Tyto osoby mají zvýšené riziko zlomenin a trpí bolestmi kloubů a kostí, protože mají nedostatek vitamínu D, bílkovin, vápníku a dalších minerálů. Časté jsou i gynekologické poruchy: opožděná a nepravidelná menstruace, neplodnost, samovolné potraty.
    U bezpříznakové formy jsou prokazatelné změny sliznice ve střevě i pozitivní protilátky v krvi, ale nemocní nemají žádné střevní ani mimostřevní příznaky. Při podrobnějším průzkumu lze pozorovat snazší unavitelnost, menší fyzickou výkonnost, větší tendenci k depresím. V krvi je snížená hladina železa, která však zatím nezpůsobuje nedostatek červených krvinek, při denzitometrii se prokážou nižší hodnoty kostní hmoty.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00