Jak na věc


britské listy fajt

Knihovna Britského centra je otevřena veřejnosti. Členem se může stát kdokoliv, bez jakýchkoliv věkových nebo profesních omezení a přihlásit se je možné kdykoliv v průběhu roku. Pro vystavení členského průkazu mimouniverzitním uživatelům je kromě dokladu totožnosti a financí na úhradu registračního poplatku zapotřebí i fotografie pasového formátu. Studenti a zaměstnanci UP, absolventi UP a studenti U3V potřebují pro registraci doklad totožnosti a kartu UP, studenti U3V a absolventi UP pak ještě 100,- Kč na snížený registrační poplatek. POZOR! V BC KUP nelze prozatím platit bankovní kartou.Ceník poplatků a placených služeb Registrace pro veřejnost 400,– Kč (členství na 12 měsíců) Registrace pro studenty a zaměstnance UP zdarma Registrace pro absolventy UP a studenty U3V 100,– Kč (členství na 12 měsíců) Kopírování, formát A4 1,20 Kč za stránku

    Termíny zkoušek v BC KUP 12/2019–06/2020 (termíny řazeny vzestupně dle data) REGISTRACE KE ZKOUŠCETermíny zkoušek v BC KUP 12/2019–06/2020 (termíny řazeny dle úrovně zkoušky)
    Kandidát s vynikajícím průměrným výsledkem (hodnocení A) získá certifikát uvádějící hodnocení o 1 stupeň CEFR vyšší. Např. kandidát se známkou A ze zkoušky B2 First (FCE) získá sice certifikát s tímto názvem, ale potvrzená úroveň bude C1 (nikoli pouze B2). Kandidát, jehož bodové hodnocení je nižší než potřebné pro známku C, získá také certifikát, ale s uvedením úrovně o 1 stupeň CEFR nižší, než je úroveň absolvované zkoušky. Tedy např. kandidát, kterému o několik bodů uniklo hodnocení C ve zkoušce C1 Advanced (CAE), získá certifikát potvrzující jeho úroveň B2.
    Školám a firmám nabízíme možnost hromadné registrace kandidátů. V rámci hromadné registrace komunikujeme s institucí jako zástupcem kandidátů a poskytujeme jí veškeré informace. Instituce hradí poplatky za kandidáty hromadně. Pro hromadnou registraci je třeba nejprve odeslat kontaktní údaje vaší společnosti do registračního systému. Hromadné registrace je potom možné provádět zde.


PŘEJEME VÁM LÁSKYPLNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE 2020 ZDRAVÍ A POHODU. TĚŠÍME SE NA VÁS V BRITSKÉM CENTRU OPĚT OD 2. LEDNA 2020. TÝM BC KUP

    2. Jako Vaše heslo bylo při registraci nastaveno Vaše křestní jméno s malým počátečním písmenem, bez háčků a čárek. Pokud nefunguje, kontaktujte nás, prosím. Pokud funguje, můžete si ho po prvním přihlášení změnit na bezpečnější heslo.
    Vezměte prosím na vědomí, že společnost Cambridge Assessment English začala na podzim r. 2018 používat nové názvy zkoušek, takové, které transparentně odkazují na tzv. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), přičemž se jedná o stále stejné kvalifikace. Např. zkouška FCE má nový oficiální název B2 First, zkouška CAE má nový název C1 Advanced. British Council Prague, jehož prostřednictvím registrace na zkoušky Cambridge English Qualifications v Britském centru KUP probíhá, zachoval pro lepší přehlednost v registračním systému staré zkratky alespoň v závorce. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu bc@upol.cz nebo telefonu 585631877/73/1874.


POZOR! Změna předvánoční otevírací doby!!! V pátek 20.12. je v BC KUP otevřeno jen do 12.00, v sobotu 21.12. máme podle dlouhodobě prezentovaného harmonogramu zavřeno. V oddílu Kurzy angličtiny najdete nabídku na letní semestr 2019/20. Do již běžících ročních kurzů je ještě možné se připojit na všech úrovních (FCE, FCE/CAE, CAE, CPE) za alikvotně sníženou cenu. Podrobnější informace viz Kurzy angličtiny. Seriál výstavek Poklady z knihovny Britského centra KUP, jehož prostřednictvím našim návštěvníkům každý měsíc představujeme některého z významných anglicky píšících autorů, pokračuje profilem prosincové jubilantky Penelope Fitzgeraldové. V BC KUP nabízíme k zapůjčení následující díla této autorky: Offshore (Booker Prize 1979), Innocence, Human Voices, The Golden Child, The Gates of Angels, At Freddie’s, The Bookshop, The Blue Flower a The Beginning of Spring.

    POLOLETNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU C1 ADVANCED/CAE16 lekcí po 120 minutách (2 × 60 minut s 10min přestávkou, cca 43 výukových hodin) čtvrtek 16.30–18.40, zahájení kurzu 13. 2. 2020 Cena kurzu: 4 000,– Kč (zaváděcí cena) Zvýhodněná cena: 3 800,– Kč Cena kurzu zahrnuje učebnici Cambridge English Advanced Result a pretest v sobotu 18. 4. Pretest není povinný.PŘIHLÁŠKA (vyberte z nabídky kurzů)
    Na stránkách naší partnerské instituce British Council najdete zdroje a metodické návody pro rozvoj angličtiny u dětí. Přispět mohou i filmečky s oblíbenou ovečkou https://www.britishcouncil.org/english/timmy.
    Pro starší děti ve věku cca 10–12 let jsme otevřeli od října přípravný kurz angličtiny na cambridgeskou zkoušku A2 Key for Schools (dříve KET for Schools). K kurzu již proběhlo 12 lekcí z celkových 32, ale i tak ještě můžete své dítě přihlásit. Prosíme, abyste se v případě zájmu o připojení k tomuto běžícímu kurzu na nás obrátili nejdříve mailem (bc@upol.cz) nebo telefonicky (585631877/73/74).
    V září 2019 jsme změnili otevírací dobu a vyšli tak vstříc všem, kteří k nám předtím často omylem zavítali v polední přestávce. Takže teď otevíráme v týdnu o hodinu poději než dříve, ale máme otevřeno i přes poledne. Věříme, že návštěvníci BC KUP tuto změnu přivítají (nebo aspoň většina z nich).


Do ročních kurzů, které běží od října 2019, se můžete od ledna 2020 ještě připojit za alikvotně sníženou cenu 4 700,– Kč (zvýhodněná cena pro zaměstnance, studenty a absolventy UP a účastníky předcházejícího běhu kurzů: 4 465,– Kč).Do konce těchto kurzů ještě zbývá dvacet 90minutových lekcí z celkových dvaatřiceti. Zájemci mají možnost si vyzkoušet jednu lekci zdarma.Jde o kurzy CPE (pondělí 16.30–18.00), CAE (pondělí 18.15–19.45), FCE/CAE (překlenovací: středa 16.00–17.30 ) a FCE (středa 17.45–19.15), V ceně kurzu je učebnice a pretest (cambridgeská zkouška nanečisto) v termínu 28. března nebo 18. dubna (možnost otestovat si své zlepšení nebo připravenost na cambridgeskou zkoušku). Máte-li zájem o připojení k těmto kurzům, kontaktujte nás laskavě nejdříve e-mailem na adrese bc@upol.cz nebo telefonem (585631877/73/74). Sdělíme Vám, zda je v daném kurzu ještě místo, pošleme Vám případně link na registraci a seznámíme Vás s dalšími informacemi k tomuto kurzu.

    Ke zkoušce pořádané v našem centru se můžete registrovat online. Prosím, nepoužívejte při registraci diakritiku – ani při zadávání jména a příjmení, ani při zadávání místa bydliště. Po správném provedení registrace obdržíte automatické potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Na tuto e-mailovou adresu vám později přijdou další pokyny ke zkoušce a v příslušném časovém odstupu i informace o zpřístupnění výsledků a uvolnění certifikátů.Vaše registrace je platná teprve po uhrazení celého poplatku za zkoušku (on-line nebo bankovním převodem na účet 2048040318/2600), a to pokud možno 3 dny před uzavřením registrace pro danou zkoušku. Variabilní symbol pro platbu bankovním převodem je 9006. Do informace pro příjemce zadejte registrační číslo přidělené registračním systémem British Council (R-CZ….), vaše příjmení a jméno.Pokud provádíte registraci na poslední chvíli, doporučujeme platbu on-line. Nemáte-li možnost zaplatit on-line, popř. se platba nezdaří, proveďte pla
    Cílem kurzů angličtiny v BC KUP je především příprava jejich účastníků na certifikované mezinárodní zkoušky Cambridge English Qualifications. Tyto kurzy jsou ale vhodné i pro ty zájemce, kteří si chtějí „jen“ rozvíjet a zlepšovat svou současnou úroveň angličtiny. Maximální počet účastníků v kurzech vyučovaných během týdne je 10, v sobotních kurzech 8. Zvýhodněné ceny kurzů v přehledech níže jsou určeny studentům, zaměstnancům a absolventům UP a také účastníkům kurzů BC KUP v předcházejícím období.
    POZOR!!! V PÁTEK 20.12. BUDEME MÍT OTEVŘENO JEN DO 12.00. OD 12.00 BUDE TOTIŽ UZAVŘENA CELÁ KNIHOVNA UP, V JEJÍMŽ OBJEKTU SE BC KUP NACHÁZÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


BRITSKÉ CENTRUM KUP JE JEDINÝM ZKOUŠKOVÝM CENTREM SE SÍDLEM V OLOMOUCI, KDE MŮŽETE ABSOLVOVAT POČÍTAČOVOU FORMU CAMBRIDGESKÝCH ZKOUŠEK.

    POLOLETNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU C1 ADVANCED/CAE16 lekcí po 90 minutách (32 výukových hodin)úterý 16.30–18.00, zahájení kurzu 4. 2. 2020Cena kurzu: 4 000,– Kč Zvýhodněná cena: 3 800,– Kč Cena kurzu zahrnuje učebnici Cambridge English Advanced Result a pretest v sobotu 18. 4. Pretest není povinný.PŘIHLÁŠKA (vyberte z nabídky kurzů)
    1. Výpůjčky pohodlně prodloužíte prostřednictvím svého čtenářského účtu. K přihlášení použijte jako uživatelské jméno celé číslo Vašeho průkazu, před které vložíte písmena BC. Např. pokud máte průkaz BC, bude výsledný tvar uživatelského jména BCB00000XXXXX, u průkazu studenta UP BCC00000XXXXX, u zaměstnance UP BCD00000XXXXX, u absolventa UP BCF000000XXXXX. Za X dosaďte příslušná čísla na Vašem průkazu. Uživatelským jménem je i adresa e-mailu, kterou jste zadali při registraci do BC KUP. Absolventi UP se musejí hlásit číslem průkazu tehdy, pokud při registraci do BC použili stejnou e-mailovou adresu jako při registraci absolventa UP. .


NABÍDKA POLOLETNÍCH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ ANGLIČTINY CAE V LETNÍM SEMESTRU 2019/20

    V Britském centru KUP je díky jeho vybavení možné absolvovat cambridgeskou zkoušku i na počítači (computer based exam). Ústní část zkoušky je stejná jako u papírové formy - tedy skládá se v interakci s examinátorem a minimálně ve dvojici s dalším kandidátem. Rozsah a obtížnost zkoušky a platnost certifikátu jsou stejné jako u papírové formy zkoušky. Výhodou počítačové formy zkoušky je poslech do sluchátek a v části writing zkouškový systém automaticky počítá slova, můžete mazat bez škrtání. Během počítačové formy zkoušky si můžete dělat poznámky nebo psát koncept na papír.
    British Council vznikl v roce 1934, má pobočky ve více než 100 zemích na celém světě a patří mezi hlavní světové organizace pro vzdělání a kulturu. Projekty, které British Council pořádá v oblasti umění, vědy, řízení, sportu a anglického jazyka, napomáhají budování oboustranně prospěšných vztahů mezi lidmi ve Spojeném království a v ostatních zemích a šíření povědomí o britské kreativitě a úspěších.


Hodnocení výsledků cambridgeských zkoušek

    Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci (BC KUP) nabízí specializované služby v oblasti studia a výuky angličtiny, jazykových zkoušek a mezinárodních jazykových certifikací. Knihovna BC KUP je otevřena nejširší veřejnosti a je budována s cílem, aby zájemci o rozvoj jazykových kompetencí v angličtině vždy našli materiály odpovídající jejich věku a aktuální jazykové úrovni, aby si učitelé a lektoři angličtiny vybrali z dostatečné nabídky inspirativních zdrojů a mohli tak obohatit svou výuku, aby si potenciální kandidáti jazykových zkoušek Cambridge měli kde půjčit vhodné učebnice pro důkladnou přípravu ke zkouškám, aby ctitelé filmového a literárního umění v angličtině objevili při svých návštěvách v BC KUP vždy nějakou zajímavou novinku a aby studenti nejen anglické filologie nalezli potřebné základní či doplňkové materiály ke svému vysokoškolskému studiu. Kompletní nabídku knihovny BC KUP najdete v katalogu. BC KUP je certifikovaným centrem pro realizaci mezinárodních
    Mezinárodní zkoušky Cambridge English Qualifications pořádáme ve spolupráci s British Council Czech Republic, což přináší zájemcům nejen komfort při registraci a platbě registračního poplatku (možnost platby on-line), ale také podporu velké organizace, která garantuje dodržování všech souvisejících předpisů (ochrana osobních údajů, ochrana nezletilých kandidátů) a kvalitu organizace zkoušek. Zkoušky jsou celosvětově nejuznávanější kvalifikací pro doložení úrovně znalosti anglického jazyka. Jsou určeny všem, kdo potřebují certifikát s neomezenou mezinárodní platností, který zaujme, poskytuje výhodu nebo je dokonce vyžadován při přijímacích řízeních ke studiu nebo při výběrových řízeních na pracovní pozice. Certifikáty Cambridge English jsou globálně nejrozšířenějšími jazykovými certifikáty a po celém světě je uznávají desetitisíce firem a vzdělávacích institucí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00