Jak na věc


bobath macháčková

BOBATH KONCEPT aneb JAK TO ZVLÁDNOUT BEZ VOJTOVKY 

    Dítě tímto způsobem rozvíjí bodyschéma – vnímání vlastního těla. Pozice na bříšku znamená významnou proprioceptivní informaci. Postupný rozvoj extenze hlavy a trupu proti gravitaci rozhodně nepovažujeme v tomto ohledu za škodlivý . Extenze jsou naprosto fyziologickým pohybovým projevem (mluvíme samozřejmě o z neurologického hlediska intaktních dětech).
    Při elevaci hlavy se mění i postavení a práce v orofaciální oblasti ( např. postavení a práce jazyka proti gravitaci apod). Rovněž zrakové vnímání prostoru v této pozici je důležité.
    Lázně KlimkoviceDětský rehabilitační stacionář Ostrava - PorubaNemocnice Praha - MotoleRehabilitační centrum HavířovObčanské sdružení Biliculum MikulovBODAJ. o.s. Praha


Ceník rehabilitačních válců Bobath

    Základem terapie je velmi podrobné vyšetření, během kterého se fyzioterapeut zaměřuje na denní aktivity, které dítě dovede provést bez pomoci, případně jak velkou míru dopomoci dítě potřebuje. Je sledována kvalita svalového napětí a kvalita provedení pohybu. Na základě výsledků z vyšetření stanoví terapeut své cíle a léčebný plán, jak těchto cílů dosáhnout. Velmi důležité pro terapii je vnímání a reagování dítěte na používané techniky. Zásadním prvkem terapie je handling, což je manipulace s dítětem, kterého využívají hlavně rodiče v běžných denních činnostech a aktivitách – jak s dítětem manipulovat, jak jej nosit, krmit, oblékat, v jakých polohách a situacích si s ním hrát, aby podpořili jeho správný vývoj. Dalším důležitým prvkem je senzomotorická stimulace, která posouvá správný vývoj dítěte dopředu a kam patří cvičení na nejrůznějších labilních plochách (míče, válce, lavičky...).
    Fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům, kteří se věnují dětem s neurologickým postižením. Kurz se věnuje nejvíce dětem ve věku 2 až cca 12let. Kojencům a starším pacientům je věnována pouze část kurzu. Kojencům je určen Baby Bobath kurz, který mohou absolvovat po úspěšném absolvování Basic Bobath kurzu a mít nejméně 1rok praxe po tomto základním kurzu.
    Pozdější potíže by totiž plynuly nikoli primárně z využívání pronační pozice, ale z nesprávného zapojování sval. skupin, které do fyziologického vývoje nepatří.
    Musíte se svým dítětem cvičit Vojtovku? A trápíte se, když u toho dítě tolik pláče? Máte pocit selhání a obav, zda dítěti více neubližujete, než mu pomáháte? Pak je tento kurz určen právě pro vás. Víte, že v jiných zemích Vojtovu metodu nepoužívají a dokáží si také poradit? Je to i právě díky speciálnímu přístupu jménem Bobath koncept.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00