Jak na věc


autoři české fantasy

Musím umět noty, abych byl přijat do OSA?

    Odměny vybrané při výkonu kolektivní správy DILIA rozděluje mezi nositele práv, kteří uzavřeli "Smlouvu o pověření výkonem kolektivní správy" nebo podepsali "Přihlášku k evidenci" za účelem výkonu povinně kolektivně spravovaných práv.
    Vyzýváme všechny autory a jejich dědice, kteří ještě nejsou evidováni v kolektivní správě, aby se přihlásili o své nároky. Více informací, jak se do kolektivní správy přihlásit, naleznete v článku níže.
    Jde o pověření kolektivního správce k výkonu kolektivní správy práv nad rámec výše uvedených povinně kolektivně spravovaných práv. DILIA vykonává dobrovolnou kolektivní správu na základě „Smlouvy o pověření výkonem kolektivní správy“. V rámci dobrovolné kolektivní správy pak udílí za zastupované nositele práv tzv. hromadnou smlouvou uživatelům licenci a vybírá od nich licenční odměny, které pak nositelům práv za užití jejich děl vyplácí.
    Nakladatelství Fragment vyhlásilo 5. ročník literární soutěže Hledá se autor bestselleru. Tentokrát společně s veřejností hledalo a vybralo 5 nejlepších povídek na téma sci-fi a fantasy příběhy!


Jsem zastupovaný autor OSA. Dostal jsem od producenta návrh licenční smlouvy. Nejsem si jistý, zda jejím podpisem neporuším smlouvu o zastupování s OSA.

    DILIA je spolek autorů a dalších nositelů autorských práv. Členem DILIA se může stát nositel práv na základě žádosti o členství. Členství ve spolku je však nutno odlišit od zastupování, ať již v rámci kolektivní správy či agentury. Samotné členství v DILIA nezakládá žádný smluvní vztah s DILIA, a naopak uzavřením smlouvy o zastupování se nositel práv nestává automaticky členem spolku. Více informací o členství včetně formuláře žádosti o členství naleznete v sekci „O nás“.
    Víno je kupáží odrůd v poměru 60% Tempranillo, 30% Cabernet Sauvignon a 10% Bobal. Hrozny pochází z vinic Hoya de Cadenas, kde díky specifickému mikroklima, kdy je velký rozdíl v denních a nočních teplotách a jílovité půdě, vznikají velmi intenzivní vína. Vinifikace probíha v nerezových tancích při teplotě 25°C, macerace na slupkách pak po dobu 14 dnů. Víno následně zraje po dobu 12 měsíců v amerických dubových sudech z Missouri, přičemž jsou kombinovány poprvé, podruhé a potřetí použité sudy. Nakonec víno zraje minimálně 18 měsíců v lahvích.
    DILIA v rámci výkonu kolektivní správy licencuje užití osiřelých děl. Seznam osiřelých děl, u kterých již proběhlo důsledné vyhledávání a k nimž DILIA spravuje práva, naleznete zde. Pokud jste nositelem práv k dílu uvedeném v seznamu nebo pokud máte odůvodněně za to, že dílo není osiřelé a můžete DILIA poskytnout jakoukoli informaci o jeho nositeli práv, kontaktujte zaměstnankyně DILIA uvedené níže.


Kdy dostanu své autorské odměny?

    Víno Ceremonia v sobě kombinuje tradiční postupy i nové trendy. Barva je sytě třešňově červená, čistá, sametová. Ve vůni je lehce minerální, s tóny červeného a černého ovoce. V chuti pak zaujme svými dubovými tóny, pikantností, vyvážeností a krásnou dochutí.
    V období od 1. ledna do 28. února 2015 mohli dosud knižně nepublikovaní autoři zasílat své příběhy o celkovém rozsahu 10, maximálně 25 normostran, do Nakladatelství Fragment. O pěti nejlepších autorech rozhodne hlasování široké veřejnosti a hodnocení odborné poroty. Vítězné povídky vydá Nakladatelství Fragment souborně jako e-knihu. Výtěžek z jejího prodeje věnuje nakladatelství na konto Centra Paraple.
    Kolektivní správa je správa majetkových autorských práv kolektivním správcem na základě pověření od nositelů práv. Jejím účelem je zejména společná ochrana těchto práv v situacích, kdy zákon výkon těchto práv výhradně prostřednictvím kolektivního správce ukládá (např. přenos vysílání) nebo pokud je jejich hromadný výkon účelný (např. rozhlasové vysílání).
    Jedná se o práva, která nositelé práv mohou vykonávat jedině prostřednictvím kolektivního správce. Nemohou je tedy nikomu ani smluvně postoupit. V ČR odměny pro autory výše uvedených druhů děl vybírá výhradně DILIA.


DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.

    Je třeba rozlišovat výkon kolektivní správy DILIA a agenturní zastupování DILIA. Základní rozdíl oproti kolektivní správě je v tom, že autor individuálně rozhoduje o veškerém užití i s ním souvisejících náležitostech (včetně výše odměny). DILIA ve vztazích s uživateli figuruje coby zástupce nositele práv a v rámci rozsahu zmocnění pro něj dojednává licenční podmínky a inkasuje pro něj od uživatelů odměny. Pokud máte zájem o tento druh zastupování, obraťte se na příslušná oddělení agentury DILIA.
    Upozorňujeme: Autorská odměna může být nositeli práv za daný kalendářní rok vyplacena pouze v případě, že autorská díla byla nositelem práv řádně ohlášena nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který dochází k vyúčtování odměn.
    Nositelé práv, kteří v minulosti nebyli v DILIA pro výkon kolektivní správy evidováni, dostanou od DILIA, po podpisu smlouvy, respektive přihlášky k evidenci a po řádném ohlášení děl, vyúčtování svého podílu na odměnách z povinné kolektivní správy, vybraných DILIA v průběhu posledních tří let. Pokud ještě nejste v kolektivní správě DILIA evidováni a ani zde nemáte registrována Vaše díla, neotálejte tedy a přihlaste se o své odměny!


Musím ohlašovat všechna svá díla?

    92 bodů - Wine Guide 2015 La Semana Vitivinícola (Španělsko) 2015 Stříbrná medaile - AWC Vienna 2014 92 Points - La Semana Vitivinícola (Španělsko) 201489 bodů - Penin Guide (Španělsko) 2014 88 bodů - Penin Guide (Španělsko) 2013 90 bodů - Repsol Guide (Španělsko) 2013Nejlepší reserva Cata els Bodeguers (Španělsko) 201288 bodů - Penin Guide (Španělsko) 2012 Stříbrn medaile - Vinul (Rumunsko) 2012 Bronzová medaile - Vynodienos (Litva) 2012
    Nositelé práv mají po podpisu smlouvy, resp. přihlášky k evidenci prakticky jedinou povinnost: hlásit DILIA jimi zveřejněná díla do evidence kolektivní správy pomocí tzv. „ohlášek“.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00