Jak na věc


architektura a urbanismus

Úložné prostory. Nábytek do rohů, šikmin a podobně.

    Motto: "Kvalita architektonického a urbanistického návrhu spočívá v respektování kontextu místa a v pečlivé analýze potřeb jeho obyvatel."
    V případě zájmu o jakýkoliv titul z české a zahraniční produkce, který nemáme v internetovém knihkupectví neváhejte a napište: název knihy, autora, vydavatele a ISBN. Pokud nevíte všechny údaje, nevadí, knihu dohledáme a objednáme. O průběhu objednávky Vás budeme informovat.
    Z celkem 23 odevzdaných návrhů vybírala porota vítěze otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecké. Autory vítězného návrhu jsou studenti architektury Jan Adamus z VŠ uměleckoprůmyslové z Prahy a Ondřej Bělica a Matěj Jindrák z fakulty architektury VUT z Brna. Porota…
    Hlavní náplní našeho týmu je spolupráce s městy a obcemi, kterým pomáháme řešit úkoly spojené s jejich urbanistickým rozvojem. Pokrýváme i široké portfolio architektonických a inženýrských činností využitelných i pro jednotlivce a ostatní instituce. Domy, které navrhujeme, můžeme řešit včetně interiérů.


Známe vítěze architektonické soutěže na proměnu Umělecké ulice. Zdroj: Tisková zpráva SMO, 5.4.2017

    Ostravští městští zastupitelé na zasedání ve středu 21.6. 2017 schválili vítěze architektonicko-urbanistické soutěže na proměnu náměstí Msgre Šrámka v centru města Ostravy. Mezi dvacítkou odevzdaných návrhů odbornou porotu nejvíce zaujal návrh architektů Martina Surovce z Prahy a Miroslavy Šešulkové. Vítěznou práci označili…


Nový občanský zákoník úplně pro všechny

    Pro město Dvůr Králové nad Labem jsme zpracovali studii revitalizace náměstíčka v Žirči. Studie navazuje na projekt revitalizace parteru v okolí Domova svatého Josefa. Navržené řešení vychází z následujících zásad: motorovou dopravu zpomalit a usměrnit pouze podél domů, které vyžadují dopravní obsluhu z prostoru náměstí; zachovat diagonálu napříč náměstím a pohledově uvolnit mariánský sloup; před původními chalupami vymezit neoplocené předzahrádky; před školou ponechat místo pro volnočasové aktivity dětí; stávající vzrostlou zeleň v severní části náměstí nahrazovat postupně dle stavu jednotlivých dřevin. Žirečské náměstíčko je specifické v jedné věci: svým založením (půdorysem a dimenzí) se jedná o městské náměstí, avšak většina d
    Vznik dvou náboženských obcí v 1. polovině 20. století na území obce Svinov (od roku 1936 města a od roku 1957 městské části Ostravy), kdy byly ustanoveny římskokatolická farnost a náboženská obec Církve československé, patří mezi důležité a klíčové mezníky nejen…


Vodácké přístaviště - Zvole

    Do městské památkové zóny Fulnek jsme navrhli nástavbu stávající jednopodlažní prodejny. V patře mají vzniknout nové kanceláře. Nástavbu jsme koncipovali tak, aby se v maximální možné míře zmírnilo negativní působení stávající prodejny v prostředí městské památkové zóny. Projekt jsme úspěšně projednali s orgány státní památkové péče. Nevhodné umístění stávající prodejny v půdorysu města eleminovat nelze, avšak dosáhli jsme výrazného zlepšení působení budovy v rámci uliční fronty i střešní krajiny.
    Studené světlo zářivek spojujeme s odosobněným světem moderního člověka. Zářivky modelují prostory nekonečných chodeb, schodišť, podchodů, místností a hal. Pamatuji si i na známku moderní doby, poněkud osobněji působící zářivkový lustr v babiččině kuchyni s čtvercovým rastrem mřížky umělohmotného krytu,…
    Vize rozvoje města Červený Kostelec byla zpracována v roce 2012 jako podklad pro nový územní plán města. Přináší ucelenou koncepci veřejných prostranství. Ta jsou páteří fungování každého města a podstatným způsobem utvářejí jeho charakter.
    Město Ostrava by mělo být podle připravovaného strategického plánu metropolí regionu, zdravým městem, které má bohatství v lidech. Statutární město Ostrava tyto tři priority nově vznikajícího strategického plánu naplňuje novými projekty již v průběhu přípravy strategie. Chystá například architektonické soutěže…


Vize rozvoje města, Červený Kostelec

     Asi sto třicet tisíc korun bude stát oprava železobetonové sochy Směrník, která do loňského jara vítala a vyprovázela cestující na havířovském vlakovém nádražím. Vedení města chtělo nádraží zbourat a nechtělo tam ani tuto sochu, která tam stála pětačtyřicet let. Občanské…
    Ve středu 19. dubna odstartovala architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka u katedrály Božského spasitele. Soutěžní podmínky jednofázové otevřené anonymní soutěže schválili po zapracování připomínek soutěžní poroty a České komory architektů ostravští radní v úterý 18. dubna. Soutěžní návrhy musí…


Město Ostrava připravuje strategické projekty, záměry sbírá i od veřejnosti. Zdroj: TZ Statutárního města Ostravy, 16.9.2016

    Pro mladý pár jsme navrhli rodinný v nově vznikající vilkové čtvrti v Lánech. Bylo nutné skloubit dva zdánlivě protichůdné požadavky: povinné podkroví vyplývající z místních regulativů a požadavek stavebníka na plnohodnotnou výšku všech obytných místností. Zároveň jsme chtěli propojit pohledově i funkčně interiér domu se zahradou při zachování soukromí obyvatel v poměrně intenzivně zastavěné čtvrti. Dům je koncipován jako nízkoenergetický a v případě doplnění patřičných technologií může dosáhnout i na pasivní standard.
    Cílem zpracování architektonické studie lesoparku Občina v červeném Kostelci bylo poskytnout ucelenou představu o možnostech jeho rekreačního využití – tedy o rozšíření stávajících nebo doplnění nových aktivit. V současné době je les využíván nejen obyvateli blízkého sídliště Koubovka ke každodennímu trávení volného času, podstatná je též souvislost s nedalekou rekreační oblastí. Řešeným územím má procházet plánovaná cyklostezka Brodský – Lhota za Č. K. – Rtyně v Podkrkonoší.


Památkově chráněnou Grossmannovu vilu čeká rozsáhlá rekonstrukce

    Zahradní altán byl navržen v souvislosti s přepracováním stávající zahrady rodinného domu. Je pojat jako místo v zahradě. To znamená, že architektonicky se potlačuje rozdíl mezi vnějším a vnitřním prostředím. K samotnému altánu přiléhá slunná terasa, která je ze západu vymezena hranou koupacího jezírka a z jihu a z východu opěrnou zídkou s dřevěnými sloupy, které korespondují s konstrukcí altánu.
    Cenná vila Františka Grossmanna, která se nachází naproti sadu Milady Horákové na ulici 28. října a byla naposledy využívána jako školní družina, se promění v ubytovací zařízení pro významné hosty. „Projektová dokumentace by měla být hotova do půl roku a rekonstrukce začne…
    V roce 2015 získalo město Úpice domy čp. 31 a 32 na náměstí T. G. Masaryka. Otevírá se tím neopakovatelná příležitost lépe kompozičně i funkčně zapojit budovu divadla A. Jiráska do přilehlého veřejného prostranství a také otevřít nové průhledy na tuto dominantu z prostoru historického náměstí.


Záznam debaty o centru ze dne 19. 3. 2015 – Centrum Ostravy se podle odborníků nalézá v bodě zlomu

    V rámci projektu Modrý pás Úpy jsme navrhli pro zainteresované obce soustavu studií přístavišť a odpočivných míst pro vodáky. Ve správním území obcí Rychnovek a Dolany jsme řešili lokalitu kolem jezu ve Zvoli. Místo je v letním období poměrně hojně využíváno především mládeží z okolních obcí. Návrh vodáckého přístaviště byl veden snahou zajistit pohodlné místo k rekreaci jak pro vodáky - turisty, tak pro návštěvníky z řad místních obyvatel. Kromě samotných přístavišť navrhujeme také nové přístupky k vodě, piknikové místo, lanovou lávku a další vodní atrakce. Realizací této části projektu Modrý pás Úpy by obě sousední obce navíc získaly atraktivní místo pro rekreaci svých obyvatel.
    Město Ostrava vyhlásí další architektonickou soutěž. Jako pátá v pořadí za poslední dva roky a jedna z nejvýznamnějších v celé historii města to bude mezinárodní soutěž na koncertní halu.  Snahou města je postavit výjimečnou stavbu nejen z architektonického hlediska, ale především se špičkovou akustikou….


Město Ostrava vypsalo další architektonickou soutěž – na revitalizaci náměstí u katedrály Božského Spasitele

    Do nově vzniklého prostranství uvolněného po demolici domu č.p. 452 je navržen nový jednopodlažní objekt kavárny a infocentra. Ten vymezí z jihu malé náměstí a ze severu stávající park. Ulice podél základní školy a městského úřadu bude koncipována jako pěší zóna. Samotný objekt kavárny a infocentra je průchodem rozdělen na dvě části a umožní průhled osou parku na pomník obětem světových válek. Budova kavárna a infocentra je navržena kontextuálně vzhledem k okolní prvorepublikové zástavbě. Výsledná kompozice tak po téměř století završí adekvátním způsobem jedno z nejhodnotnějších veřejných prostranství Červeného Kostelce.
    Historické centrum Ostravy má obrovský potenciál, ale každý další nepromyšlený krok může způsobit jeho kolosální propad, stejně jako prohloubení jeho prázdnoty. I na tom se shodli hosté veřejné diskuse, kterou pořádal Antikvariát a klub Fiducia v polovině března 2015. Podle…

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00