Jak na věc


architekt nuselského mostu

Minaret Lednice / J. Hardtmuth

     Architekti a architektura tvoří velmi široký a těžko definovatelný obor. Architekti pracují od zcela miniaturního měřítka (například design nábytku) až po urbanistické návrhy či strategie rozvoje celých kontinentů. Společným znakem pro činnost architektů je koordinace více profesí, více vědních oblastí či tvůrčích disciplín. Architekti většinou pracují v týmech. Architekti také zodpovídají za celkový výsledek. Může být, že architekti spolupracují s odborníky, kteří jsou ve specifických oblastech mnohem kvalifikovanější i schopnější, nicméně architekt je ten, který dá vše dohromady a vytvoří celek. Výsledné dílo, má-li být architekturou, musí být zároveň výtvarným objektem či musí splňovat přísné estetické nároky.
    V České republice žijí necelé čtyři tisícovky autorizovaných architektů (registrováných v České komoře architektů) což je méně 0,04% obyvatel České republiky. Rozhodně se tedy nejedná o masové zaměstnání.
    Trvalá hodnota staveb nespočívá jen jednotlivě v jejich technickém nebo  estetickém řešení. Ale v  celkově vyváženém komplexním - architektonickém řešení.
     Architekti jsou workoholici i ležérní bohémové. Jsou architekti technici a architekti umělci. Špičku v oboru tvoří architekty – ženy i architekti – muži. Jsou architekti malí, vysocí, štíhlí i tlustí. Co architektům nesmí chybět, je vnímavost. Architekti zkrátka musí být citliví. Člověk, který byl přezíravý a netečný, nemůže být architektem. Apatie je smrt architektury.
    Pokud se rozhodnete při plánování své nemovitosti spolupracovat s námi, investovaný čas a finance se Vám bohatě vrátí díky vytvoření zajímavé, funkční a hodnotné stavby, na kterou budete hrdí.


Ředitelská etáž budovy č. 21 Zlín

    Stejně jako dobrý vůz se obtížně obtížně poskládá bez designera, dobrý dům se obtížně postaví bez architekta. Architektovi komplexní znalosti a zkušenosti jsou pak téměř nezbytností při rekonstrukcích či adaptacích stávajících staveb.
    Nabízíme široké spektrum architektonických služeb od poradenství před samotnou koupí nemovitostí, zpracování architektonických návrhů a projektové dokumentace, po odborný dozor při realizaci. Dokážeme poskytnout komplexní i částečné služby dle Vaší potreby.
     Naprostá většina architektů pak vykonává svou profesi v Praze. Architekti tvoří specifický typ služby, která souvisí s městem, městským způsobem života. Čím větší sídlo a větší soustředění obyvatel, tím větší prostor pro činnosti architektů.
     Důležité je, že nová generace architektů už také vyučuje na vysokých školách a navádí nové architekty ke zcela jinému způsobu uvažování. Noví architekti začínají být sebevědomí, na rozdíl od nás se nestydí, naučili se prezentovat sebe sama i vlastní výtvory, tedy vše co se doposud moc neučilo.


Expozice 14|15 BAŤŮV INSTITUT

     Za prvé naši architekti se velmi zlepšili oproti naprostému úpadku komunistické pseudoarchitektury. Architektura 70. a 80. let znamenala degradaci oboru. Projektové ústavy byly až na výjimky (které doopravdy existovaly) ospalé továrny na projekty k ničemu. Současní architekti jsou do velké míry zatíženi pozůstatky činností architektů před rokem 1989 (i když to nebyla tak docela jejich chyba). Současní architekti rychle dohánějí své kolegy v Rakousku, Švýcarsku, Holandsku či Itálii.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00