Jak na věc


archeologické průzkumy

Video vznik kaňonu - pouhé 3 hodiny nebo miliony let?

    Když by byla Biblická archeologie falešná, šířila by se světem jako blesk. Šířila by se světem tak rychle, jako všechna faleš, lež, nepravost, zloba a pýcha. Ale jelikož je pravá, nikdo nechce pravdu poznat, aniž by si pravdu ověřil, snaží se jí pošlapat.
    Mnozí odpůrci těchto objevů tvrdí, že místa na kterých se tyto objevy nacházejí vůbec neexistují. Všechny fakta a důkazy nastřádané po mnoho let jsou falešná a pouhým výmyslem.
    Ludwig Wamser, Mauenheim und Bargen. Zwei Grabhügelfelder der Hallstatt- und Frühlatènezeit aus dem nördlichen Hegau. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg 2 (rec. Lucia Benediková), 260–266
    Eva Lenneis /Hrsg./, Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. Archäologie Niederösterreichs (rec. Ivan Pavlů — Pavel Burgert), 253–255
    Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.


The Exodus Conspiracy - film o biblických pravdách

    Zoja Benkovsky-Pivovarová — Bohuslav Chropovský, Grabfunde der frühen und der beginnenden Bronzezeit in der Westslowakei. Archaeologica Slovaca Monographiae Studia, Tomus XXI (rec. Markus Dürr), 258–260
    Časopis Památky archeologické je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) společnosti Thomson Reuters. Časopis Památky archeologické je dále uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich´s Periodicals Directory.
    Myslím si, že Biblická archeologie je především určena pro lidi, kteří nemají s křesťanstvím zkušenosti. Můžete si prohlédnout hmatatelné důkazy a vydat se tou správnou cestou.
    Biblická archeologie jsou fakta, které jsou určena pro posílení víry na sklonku dějin tohoto světa. Je určena pro tuto poslední dobu, aby se lidi dozvěděli o Biblických pravdách, o Ježíši Kristu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00