Jak na věc


aplikace inzulínu inzulínovým perem

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Aplikace inzulínu

    3 Anotace Moje bakalářská práce na téma Aplikace inzulínu je rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou, a má výzkumný charakter. Cílem výzkumu bylo zjistit praktické aspekty techniky aplikace inzulínu i související problémy s aplikací inzulínu u klientů trpících diabetem mellitem. Teoretická část bakalářské práce je zaměřená převážně na subkutánní podání inzulínu v léčbě diabetes mellitus, kde jsou shrnuty poznatky o inzulínu z pohledu historického i praktického. Velká část je věnována praktické aplikaci inzulínu, druhům inzulínů, zásadám aplikace i souvisejícím komplikacím inzulínové terapie. V praktické části jsou uvedeny výsledky výzkumu v tabulkách a grafech. Klíčová slova: Diabetes mellitus, inzulín, inzulínové pero, aplikace inzulínu, komplikace Annotation My thesis is called Application of insulin. It s divided to two parts, practical and theoretical one. The whole thesis has research character. The goal of research was to find out practical aspects of techniques of insul


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00