Jak na věc


antikolizní nálepky

RFID a jeho využití v zabezpečovacích a informačních systémech

    22 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Object class Používá se k jednoznačné identifikaci výrobku, rozsah je 24 bitů, to umožňuje 16 milionů kombinací tříd Sériové číslo (serial number, někdy též označované jako pořadové číslo) Určuje sériové číslo produktu, slouží k identifikaci přímo konkrétního objektu, konkrétní kus zboží, či osoby. Jeho rozsah je 36 bitů a umožňuje 68 miliard kombinací. [10] [11] [20] Obrázek 5 Tvar EPC kódu Přiřazování kódu Jednotlivé čísla EPC, které označují výrobce, jsou přidělovány organizací EPC global. Vždy jsou přiřazené tak, aby byla zaručená unikátnost čísla. Sériové čísla si potom stanovují výrobci sami. Z důvodů co nejmenších nákladů na výrobu je tento systém založený na koncepci registrovaných prefixů, čili všechny přiřazené informace jsou externě zpracovávány softwarovými aplikacemi. Toto je výhodnější než snaha vše ukládat do omezených prostor přímo do čipů. [10] [20] EPC tedy umožňuje dostatečný prostor. Počítá se v budoucnu i s tím, že k
    26 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Připojení čteček může být jak pomocí známých bezdrátových technologií, jako je WiFi, nebo pomocí USB, LAN, či u starších typů pomocí sériového rozhraní RS 232 (COM). [22] [34] 4.5 Standard RFID Obrázek 7 Mobilní RFID čtečka [14] V systémech RFID byl zaveden standard ISO/IEC Tento standard se zabývá použitím unikátních frekvencí, viz tabulka níže. [12] Tabulka 2 Standardy pro RFID [12]


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00