Jak na věc


antikolizní nálepky

RFID a jeho využití v zabezpečovacích a informačních systémech

    43 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obrázek 13 Adaptační stanice pro převod čárových kódů do čipů RFID [31] Pultové vybavení pro pracovníka knihovny Umožní zpracovávat položky knihovního systému. Funguje jako pracovní stanice pro půjčování knih, zpracovává více položek na jednou a může převádět čárové kódy do čipů RFID stejně jako čipy programovat a přepisovat. Snímá RFID karty a spravuje uživatele přímo v aplikaci knihovního softwaru. [31] [32]
    46 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Na světě je už spousta firem, které se zabývají těmito systémy pro ochranu knihovních fondů. Každá z nich nabízí své vlastní řešení a metody, kterými lze tyto systémy aplikovat. Obrázek 17 Vizualizace knihovního systému [16]


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00