Jak na věc


anorexie

Posmrtná ztuhlost (rigor mortis)

    Pokud tedy chceme rozvoji mentální anorexie zabránit, je nutné být k těmto jasným signálům vnímavý a člověku, u kterého je začneme pozorovat, okamžitě pomoci. Přinutit nemocného s anorexií, aby se léčil, není však vůbec jednoduché, neboť pacienti jakékoli potíže popírají.  Dostupné jsou však služby různých krizových center, které jsou na takové situace připraveny. Neléčená anorexie může být komplikována dalšími nemocemi, např. záněty plic, osteoporózou (řídnutí kostí) a častými zlomeninami, chronickými zažívacími obtížemi (bolesti břicha, zácpy, zvracení) atd. Anorexie může vést i k celoživotní neplodnosti a může končit i smrtí, a to v důsledku poškození vnitřních orgánů, zástavy srdce, celkového rozvratu vnitřního prostředí organismu či fatální dehydratace.
    Postupně se musí pacienti sami naučit přebrat zodpovědnost a získat náhled na své onemocnění. Jídelníček je nastaven tak, aby váhový přírůstek tvořil zhruba půl kilogramu za týden. Stravování je nastaveno vždy na míru danému pacientovi, je také hlídáno nadměrné cvičení a zvracení. Hlavním nástrojem léčby je ovšem psychoterapie. Je nutné hledat hlubší příčiny, proč vůbec onemocnění vzniklo, odhalit podstatu věci, aby léčba mohla být úspěšná. Bývá to psychoterapie individuální, ale také rodinná.
    Ve světě, kde se šedesát procent mladých žen obává nadváhy a není spokojeno se svým tělem je potom obtížné rozhodnout, kde končí dieta a kde začíná mentální anorexie.
    Ahoj!!! Anorexie je strašná svině. Tak holky prosím neblbněte a neohlížejte se na vyzáblé modelky, které jsou úspěšné, ale za jakou cenu??? Vám by se chtělo snídat vatu, aby žaludek měl pocit plnosti, ale vy nesnědli ani kalorii!!! Já sama jsem anorexií trpělaa navždy jsem si poničila zdraví. Prosím buďte rozumní...


Nákupní taška ENVIROSAX® Paleo č.1

    Příčinu vzniku tohoto psychického onemocnění jednoznačně neznáme. Předpokládá se, že nemoc je zatížena genetickými vlohami, ale pro její rozvoj jsou určující i jiné faktory, např. psychologické – anorexie je častá u lidí s povahou preciznosti a perfekcionalismu. Anorektičkami totiž jsou nápadně často inteligentní dívky, které toho chtějí v životě hodně dosáhnout a které mají ve škole výborný prospěch. Na druhou stranu i nízké sebevědomí a emoční labilita jsou rizikovými faktory. Velkou vinu nese již zmíněný kult hubených modelek, které na nás shlížejí z obálky snad každého časopisu. Jsou to právě především módní trendy, které dívkám zamotají hlavy a rozpoutají chorobný pocit tloušťky.
    Pokud je stav nemocného život ohrožující, je třeba hospitalizace na jednotce intenzivní péče a postupné doplnění nutných živin a minerálů s kontrolou základních životních funkcí. Je třeba zmínit, že léčba je často velmi svízelná, pacienti se velmi často vracejí a potíže se opakují. V poměrně vysokém procentu i přes veškerou lékařskou pomoc končí onemocnění fatálně smrtí nebo po případně invaliditou s postižením orgánů.
    Ve světě, kde se šedesát procent mladých žen obává nadváhy a není spokojeno se svým tělem je potom obtížné rozhodnout, kde končí dieta a kde začíná mentální anorexie.  I když mentální anorexií trpí méně než půl procenta mladých žen, ohrožují její příznaky přibližně 6 % dívek na konci puberty. Jsou vyhublé, trpí podvýživou a přesto je jejich život ovládán strachem z tloušťky.


Stehenní kýla, hernia femoralis

    Vzhledem k tomu, že střevo a žaludek nejsou dostatečně stimulovány k aktivitě, dochází k jejich oblenění (zpomalení funkce). To se projevuje při jídle bolestmi až křečemi břicha. Bývá i nepříjemné nadýmání a zácpa. Tu nemocné řeší projímadly a dostávají se do bludného kruhu.
    Z neurologických komplikací se vyskytují svalové slabosti, křeče. V těžších případech mohou být i stavy zmatenosti, poruchy vidění nebo ztráta vědomí. Bývají poškozeny také nervy, což se projevuje slabostí končetin až jejich úplným znecitlivěním.
    Včera zemřela moje kamarádka a spolužačka na mentální anorexii.... Nestačí Vám smrt, jako pádný důvod, pokud se vás to týká, vyhledat odbornou pomoc...?! Prosím zamyslete se nad tím!!! Bylo jí jen 18 let... Beáta :-(
    V důsledku poruch menstruace je většinou pro ženu s mentální anorexií mnohem těžší otěhotnět. Často preferují umělé oplodnění. Také jejich těhotenství a porod bývají mnohem častěji komplikovány. Žena nemá dostatek potřebných živin pro správný vývoj dítěte. Děti bývají malé a mnohdy nedonošené s různými vadami nebo infekcemi.


Éterický olej SKOŘICE 10ml Dr.Popov

    Za průkopnici kultu vyzáblosti je považována Twiggy - modelka ze 60. a 70. let.Bohužel v dnešní moderní době se jedná o relativně časté onemocnění, u nás v České republice se vyskytne u zhruba pětiset žen za rok. Nejzávažnější na tomto onemocnění je, že se vyskytuje u mladých dívek, nejčastěji ve věku čtrnáct až osmnáct let, ale výjimkou už nejsou ani mladí muži nebo děti. U dívek se vyskytuje přibližně v 90 - 95 procentech, u chlapců pak pouze ve 4 - 6 procentech. Kupodivu jsou zmínky o mentální anorexii známy už od starověku. Již v antické době se o ní zmiňoval Galén a později také Hippokrates. Ovšem největšího rozvoje začala dosahovat ve 20. století, v období, kdy začala být veřejnost atakována kultem vyhublých modelek a hereček. Mladé dívky začaly toužit vypadat jako jejich vzory, ačkoliv jejich tělesná konstituce k tomu geneticky nebyla zcela uzpůsobena.
    U většiny dochází ke zpomalení tepové frekvence, tedy počtu úderů srdce za minutu, tím se snižuje i bazální metabolismus. Bazální metabolismus zajišťuje energii pro orgány a základní životní funkce. To znamená, že tělo se snaží uskromnit a spotřebovat méně energie. Bývá nižší krevní tlak a tím pádem je větší sklon k závratím, točení hlavy a omdlení. Objevují se ale taky poruchy srdečního rytmu, chlopní i samotného srdečního svalu. V nejtěžším případě může dojít k srdečnímu selhání.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Mentální anorexie je bez odborné psychiatrické léčby neléčitelná. Domácím nucení postiženého člověka do jídla se nic nevyřeší, spíš naopak. Léčba probíhá ambulantně, případně pokud je stav již velmi vážný, je nutná hospitalizace nejdříve na metabolické jednotce, posléze na psychiatrickém oddělení. V této akutní fázi je jediným cílem záchrana života. Až později se prostřednictvím psychoterapie osvojují správné stravovací návyky, pacientky se učí plánovat si zdravý jídelníček, učí se jíst spolu, nakupovat jídlo atp. Využívají se tedy i skupinové terapie a dokonce terapie rodinné – pacient i jeho rodina se učí získat správný náhled na onemocnění a „léčí se mezi sebou“. Z farmakologické léčby jsou důležitá antidepresiva či neuroleptika. Nemocní také užívají různé vitaminové doplňky či přípravky na podporu chuti k jídlu. Léčba mentální anorexie je běh na dlouhou trať vyžadující disciplínu. Bohužel se však nezřídka stává, že léčba není účinná, nebo že anorexie po nějakém čase recidivuje.
    Mentální anorexii řadíme mezi poruchy příjmu potravy, což jsou vážná duševní onemocnění. Pro mentální anorexii je především typická neovladatelná touha po zhubnutí, a to i tehdy, jestliže je tělesná váha v naprosté normě. Lidé s anorexií totiž ztrácí reálnou soudnost a trpí utkvělou představou o tom, že jsou tlustí, přestože třeba váhu jiného člověka dokážou odhadnout správně. Svého cíle dosahují jednoduše odmítáním jídla, často spolu s intenzivním cvičením. V důsledku toho dochází ke kritickému úbytku tělesné váhy – pro diagnostiku mentální anorexie je významný pokles hmotnosti o 15 % oproti normálu v daném věku, nebo snížení BMI indexu pod 17,5. Každému je však jasné, že i když zrovna člověk během dne nedělá nic náročného, z něčeho „žít musí“, a proto je takové hubnutí značně nezdravé a pro organismus devastující. V těžkých případech může podvýživa skončit celkovým metabolickým rozvratem a bohužel i smrtí.


Mentální anorexie a těhotenství

    Je třeba mentální anorexii odlišit od pouhého zdravého životního stylu nebo nechutenství, které je spojené s jiným onemocnění. Typicky bývá nechutenství u různých nádorových onemocnění, kdy v těchto případech pacienti opravdu trpí nechutí k jídlu, rychle zhubnou během poměrně krátkého časového úseku. Toto hubnutí je ale způsobeno metabolismem a náročností nádorových buněk na energii, příčinou není úmyslné odmítání potravy. Naopak takto nemocní by se chtěli najíst, rádi by i přibrali, ale nemohou.
    Skoro vždy vznikají hormonální poruchy. Ty způsobují u žen a dívek amenoreu, tedy zástavu menstruace. U dívek, které ještě menstruaci neměly, přichází buď později nebo vůbec. U dětí se pak opožďuje i puberta, která je také velmi důležitá v normálním přirozeném vývoji.
    Léčba mentální anorexie probíhá na psychiatrických odděleních, u lehčích případů formou ambulantních kontrol. V případě komplikací je nutná spolupráce s lékaři dalších odborností. Nejprve bývá hlavní zodpovědnost na zkušeném personálu, který kontroluje stravovací návyky, ale také denní režim pacientů. Umí také zvládat případné výkyvy nálad nebo třeba agresivní chování.
    Vzhledem k tomu že nemocní nemají žádný podkožní tuk, ztrácí schopnost termoregulace a bývá jim neustále zima. Kůže mentálních anorektiků bývá suchá, šupinatá a málo pružná, protože se z ní vytrácí kolagen. Díky neustálému pocitu chladu se na ní objevují chloupky i v místech, kde za normálních okolností nebývají.


Jsem tlustá, jsem tlustá, jsem tlustá

    Často se používá kognitivně behaviorální terapie. Zjednodušeně lze říct, že tato metoda identifikuje a následně mění porušené představy, myšlenky a chování. Pacient se naučí potlačit nutkavé nesprávné myšlenky. Nakonec je třeba nemocného i jeho blízké poučit o dalších krocích před propuštěním. Psychologická léčba je doplněna přípravky ke zvýšení chuti, případně antidepresivy nebo jinými psychoterapeutiky.
    Z počátku onemocnění se jedná pouze o psychickou poruchu, ale postupně dochází i k celkovému poškození zdravotního stavu. Pokud dojde k významnému poklesu váhy, jsou nemocní unavení, apatičtí, často jim bývá zima. Schází jim vitamíny a minerály, postupně atrofují, oslabují svaly.


Mentální anorexie - preventivní opatření

    Onemocnění na první pohled může vypadat nevinně, ale mentální anorexie je skutečně velmi nebezpečné onemocnění. Jedná o závažnou poruchu, na kterou je třeba myslet. Týká se hlavně mladých dívek, které jsou pod tlakem společnosti a médií, ale svou roli hrají častokrát také rodiče. Proto je třeba mít zdravé vztahy v rodině, nevyžadovat po dítěti dokonalost, nesnažit se ho neustále porovnávat s nějakým vzorem a budovat zdravé sebevědomí. Také je dobré od malička pěstovat normální stravovací návyky. Jíst racionálně, ale pestře bez nějakých větších omezení, ale na druhou stranu se nepřejídat. Vhodné je zdravý životní styl doplnit také nějakou sportovní aktivitou, nejlépe takovou, kterou si samo dítě vybere a která ho bude bavit. Nutné je, abyste při jakémkoliv podezření na toto onemocnění zavčas vyhledali odbornou pomoc.
    Mnoho lidí, zejména dospívajících děvčat, zaměňuje redukční dietu a jídlo ve strachu z tloušťky za zdravou výživu. Osobní spokojenost a společenský úspěch nekriticky spojují s vyhublou štíhlostí a nadměrnou sebekontrolou v jídle.
    Každý strach má svoje reálné kořeny. Podobně tomu je i v případě strachu z tloušťky. Proto jsou mentální anorexií nejvíce ohroženy dívky v průběhu dospívání, kdy se zásadním způsobem mění jejich tělo a výrazně vzrůstá tělesná hmotnost. Skutečnost, že ženskému tělu je tradičně věnována větší pozornost může za to, že mentální anorexie ohrožuje více dívky než chlapce, jejichž počet je nejméně desetkrát nižší.


Příčiny vzniku mentální anorexie

    Někdy se nemocní snaží nahradit jídlo nadměrným pitím vody nebo zkouší různé normálně nepoživatelné věci jako náhradu jídla. Například bylo zveřejněno, že některé modelky žvýkají papír, aby měly pocit sytosti a nepřibraly. Stejně využívají k zaplnění žaludku vatu nebo dokonce hygienické tampóny, které se po nasáknutí vodou roztáhnou a zaplní na nějaký čas žaludek. Pokud se dívka s anorexií nají, mívá silné výčitky, které kompenzuje buď přehnaným cvičením nebo se pokusí vyzvracet. Není výjimkou ani používání projímadel nebo diuretik. Projímadla urychlí průchod potravy trávicím traktem, takže obsah nemá dostatek času, aby byl tráven a přeměněn na živiny tělu potřebné. Diuretika naopak zbavují těla vody, nemocní si tak sníží rychle hmotnost. Některé dívky také zneužívají další léky jako jsou léky pro léčbu nedostatečné činnost štítné žlázy, aby si urychlily celkový metabolismus.
    Latinsky se mentální anorexie nazývá anorexia nervoza. Slovo orexis pochází z řeckého slova, které znamená chuť, předpona an značí zápor. Dalo by se přeložit v podstatě jako nechuť a nervosa tedy plynoucí z psychického onemocnění. Jde tedy o duševní nemoc, při které dochází k odmítání jídla a řadí se do velké skupiny poruch příjmu potravy. Je třeba si uvědomit, že jde o závažné onemocnění, které v těžkých případech končí smrtí. Nejde však jen o nějaké diety. Mentální anorexie je porucha opravdu psychická, protože dotyčný je přesvědčený o tom, že je tlustý a to nehledě na to, jak jeho tělo vypadá. Nemocní mají naprosto zkreslené představy o svém těle a nejsou schopni mít na chorobu nadhled.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Svět módy je pro mnohé moderní lidi takovým fenoménem, že může předurčovat nejen jejich životní styl, jednání a chování, ale i zdraví. Móda, toužící po krásných štíhlých ženách, se totiž stává významným sociálně-kulturním rizikem pro vznik poruch příjmů potravy. Všudypřítomné vyhublé modelky se dostávají „pod kůži“ především mladým děvčatům, které chtějí vypadat jako ony a začnou proto hubnout. Výsledkem tohoto šílenství po štíhlosti však může být životu nebezpečné onemocnění – mentální anorexie.
    Samozřejmě rozpoznat anorexii nemusí být jednoduché. Někteří lidé jsou zkrátka hubení od přírody a nikdy neztloustnou. Jiní zase drží dietu proto, že se při ní cítí v lepší kondici. Dieta není sama o sobě patologická, naopak mnohým lidem by naopak prospěla. Mentální anorexie se však projevuje specifickými příznaky, těmi jsou:
    Při mentální anorexii se vlastně všechno točí kolem jídla, nemocní se neustále kontrolují, jestli nepřibrali na váze a touhou po štíhlosti jsou posedlí. Mentální anorexií trpí především mladé dívky ve věku od 14 do 18 let, ale onemocnění si s sebou mnohdy nesou po celý život. U chlapců a mužů není anorexie tak častá, ale nikoli vzácná.


Mentální anorexie: příznaky, léčba

    U mentální anorexie je typická zvýšená aktivita, kdy nemocný i přes nedostatek energie neustále cvičí.Onemocnění si nejprve nemusíme vůbec všimnout. Mnohdy si to uvědomíme, až když zjistíme, že jsme vlastně dotyčnou osobu už dlouho neviděli jíst nebo že se neustále vyhýbá situacím, kde by musela jíst. Podezřelé je hlavně to, když jsou výmluvy, proč nejíst, promyšlené. To upozorňuje na to, že odpověď byla plánována dopředu. Na druhou stranu jsou nemocní často úplně posedlí jídlem a rádi o něm mluví, mnohdy se jim o něm i zdá. Mladé anorektičky jsou velmi dobré kuchařky, jídlo rády připravují, pročítají kulinářské časopisy a vlastně se celý jejich život točí kolem jídla, i když samy se ho téměř nedotknou. Velmi často nemocní upozorňují na své nedostatky. Nebo naopak se snaží své tělo skrýt ve volných šatech.
    Jak už bylo řečeno, nemocní se nedokážou na své tělo podívat objektivně. Trpí chorobným pocitem, že jsou tlustí nehledě na to, jak moc zhubnou. Jsou to vtíravé myšlenky, kterých se nelze vůbec zbavit. Dotyčný je naprosto posedlý touto představou. Mentální anorexie může začít zcela nevinně pouhou úpravou jídelníčku. Jenomže to nestačí a nemocný se postupně začne čím dál tím více vyhýbat jídlu. Navíc je u mentální anorexie typická zvýšená aktivita, kdy nemocný i přes nedostatek energie neustále cvičí.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Jasná příčina mentální anorexie jasná není. Předpokládá se, že působí několik činitelů, odborně řečeno etiologie je multifaktoriální. Určitý význam má genetická predispozice, neboli dědičná výbava jedince. Častokrát se jedná o osoby, které jsou méně odolné vůči stresu. Většinou se za nemocí objeví i skryté faktory v rodině. Například perfekcionalističtí rodiče, kteří mají na své dítě přehnané nároky. Takže děti se snaží vyhovět jejich představám a chtějí vypadat dokonale, přičemž dnes je všude propagováno, že štíhlost rovná se krása a úspěch. Někdy jde o strach z dospělosti, kdy dívky odmítají s přerůstajícím věkem změny svého těla a chtějí pořád vypadat jako dítě. Mnohdy jde o pocit méněcennosti, kdy si nemocní myslí, že pokud zhubnou, vše se změní.
    Třeba ještě podotknout, že mentální anorexií trpí nejčastěji velmi inteligentní lidé. Další rizikovou skupinou jsou mladí sportovci, kteří pro své dobré výsledky potřebují štíhlou postavu. Onemocnění je velmi často spojováno s gymnastkami, baletkami, u mužů se pak objevuje u skokanů na lyžích nebo u cyklistů. Mladí sportovci jsou často velmi ctižádostiví, tvrdě na sobě pracují a touží po úspěchu, pro který jsou ochotni nejíst a všemožně tělo přesvědčovat o plnosti žaludku.


Křemelina Vitatrend, sáček 500g

    Samozřejmě je třeba zmínit tlak společnosti a hlavně médií. Když se dnes podíváme do jakéhokoliv časopisu, vykukují na nás vychrtlé modelky bez ženských tvarů a bohužel jsou považovány za současný trend krásy. Nejde však jen o modelky, ale také herečky. Stačí se podívat na typické seriály pro mladé, kde jsou všichni perfektně štíhlí, krásní a úspěšní. V dnešní době je štíhlost spojována nejen s krásou, ale také s úspěchem a štěstím. Anorektičky touží po naprosté dokonalosti, chtějí se zalíbit okolí. Jsou přesvědčené, že láska je podmíněná, je třeba si ji zasloužit zvýšeným úsilím, výborným chováním, skvělými výsledky i zevnějškem. Anorektičky bývají posedlé disciplínou, mívají potřebu mít naprostou kontrolu nad situací.
    Nutné je objektivně posoudit vzhled a hmotnost těla, stav výživy apod. Jako specifický ukazatel slouží BMI neboli body mass index. BMI je číslo, které vypočítáme podělením hmotnosti výškou v metrech na druhou. Normální hodnota by se měla pohybovat mezi 18,5 a 25. Pokud poklesne pod 18,5 už je to podváha a mělo by to pro nás být alarmující. Diagnostikovat mentální anorexii může většinou až kombinace vyšetření a pohovor s psychologem, případně psychiatrem. Někdy může jít o kombinaci poruch nebo přechod jedné nemoci v druhou (velmi často mentální anorexie přechází v bulimii, kdy nemocní jídlo vyzvracejí po požití).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0006:14:50