Jak na věc


ano trenére chrást

36 let, vedoucí oddělení, energetický regulační úřad

    Erik Šajnar: „Mám rád svou práci“Erik Šajnar se narodil ve Velkém Meziříčí. Od roku 2002 žije v Jihlavě, kde pracuje jako lékař Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Sympatizantem hnutí ANO 2011 je od roku 2013, členem od července 2014. V komunálních volbách 2014 byl zvolen zastupitelem města Jihlavy.
    Svoboda jedince je nezpochybnitelnou hodnotou, která by měla být hybnou silou v naší společnosti. Chceme vytvářet podmínky, které povedou ke svobodnému životu, svobodnému rozhodování a zodpovědnosti za vlastní osud. Svoboda je sice odpovědností za vlastní rozhodnutí, ale nese v sobě i odpovědnost za soužití s ostatními spoluobčany. Svoboda jedince tak musí jít ruku v ruce se solidaritou vůči druhým.
    To bych ani netvrdil, starám se o správu našeho bytového domu. Zatímco ve svém zaměstnání tvořím spíše nehmotné statky, jsem rád, že alespoň na společném pozemku za sebou mohu vidět něco hmotného – třeba upravenou zeleň nebo odházený sníh.
    Své mládí spojil zejména s národní házenou, kde působil jako aktivní hráč, ale i jako místopředseda a pokladník tohoto oddílu. Zároveň je jedním ze zakládajících členů klubu malé kopané PC černý balet. Titul MBA získal v roce 2015 studiem na Cambridge Business School v oboru - Executive Management.


členka hnutí ANO 2011, členka Komise pro kulturu

    Co vás naposledy pro něco nadchlo? Naposledy mě nadchla idea hnutí, pocit že je zde snaha změnit politické zaběhlosti. Proto jsem se do politiky vlastně dal. K tradičním stranám mám poměrně velký despekt.
    Mnoho ne a proto jej věnuji především své rodině. Patří jí obrovský dík za podporu a zázemí, které v ní mám. Doma jsem opravdu nejšťastnější. Natáhnu staré roztrhané rifle a jdu kutit na zahradu nebo s motorovou pilou do lesa. Manuální práce je pro mne ten pravý relax.
    Rostislav Habán: „Moje práce je mým koníčkem“Rostislav Habán se narodil ve Velkém Meziříčí, vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, obor agroekologie. Téměř 13 let působil na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Nyní pracuje jako projektant v oblasti energetiky a ekologie.
    Kdy jste se naposledy nejvíce zasmál? Směju se rád, naposledy to bylo myslím zrovna dnes v práci. Když pracujete s partou fajn lidí, není to žádný problém.


44 let, projektant v oblasti energetiky a ekologie

    Začínal jsem s košíkovou, ale u té jsem vydržel pouze rok. Pak následovala velká láska, národní házená. Začínal jsem jako mladší žák a končil jsem těsně před třicítkou. Zahrál jsem si první i druhou ligu a hlavně zažil bezvadnou partu. Za svoji sportovní kuriozitu považuji, že já jakožto naprostý nekop, jsem se stal jedním ze zakládajících členů oddílu malé kopané PC Černý balet. Za těch cca šest sezon, co jsem byl aktivním hráčem, jsem dal pouze jediný gól, sice vlastní, ale šibenice to byla nádherná.
    Dnes působí jako 1. náměstek primátora Statutárního města Jihlavy. Je pověřen řízením odboru správy realit a úřadu územního plánování. Zároveň je členem majetkové komise a předsedou komise pro územní plánování. Dále působí v dozorčích radách městských společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. a Dopravní podnik a.s., kde zastává post místopředsedy tohoto orgánu. V krajských strukturách je členem výboru pro udělování medailí a pravidelným hodnotitelem grantových programů v oblasti rozvoje sportu.
    Zpracoval jsem přeměnu třídy Legionářů v důstojný městský bulvár spojující dopravní terminál u městského nádraží s centrem města. Kolem třídy Legionářů je spousta ploch, které by bylo možné zastavět do podoby kompaktního města a využít je pro bydlení, administrativu i obchod. Současná podoba „terminálu“ je neštěstí a toto slovo – bez ohledu na účelnou funkci těchto staveb – získalo i pro mnoho místních negativní nádech.


předseda Oblastní organizace hnutí ANO Jihlava, člen Zastupitelstva města Jihlavy

    Jeho cíle v politice jsou jasné. Jako jihlavský rodák a jak sám zdůrazňuje „hrdý patriot“, chce přispět k růstu Jihlavy a to jak do velikosti a počtu obyvatel, tak i jejího významu a věhlasu.


S užitečným a přátelským úřadem

    Od svého narození v roce 1983 žiji v Jihlavě. Po vystudování Gymnázia Jihlava jsem v roce 2008 úspěšně absolvoval obor Obchodní podnikání ve studijním programu Ekonomika a management  na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2009 pracuji na Krajském úřadě Kraje Vysočina, Odboru regionálního rozvoje, kde mám na starosti finanční řízení projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a vykonávání veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací z rozpočtu Kraje Vysočina. Mým nejvýznamnějším publikačním výstupem souvisejícím s mou pracovní náplní je odborný článek na téma Absorption Capacity of the Czech Republic to the European Union Funds, který jsem publikoval na konferenci International Conference on European Integration 2016, a byl zařazen do databáze Web of Science.  Jsem ženatý, mám sedmiletého syna, bydlí s námi také fenka křížence. Volný čas trávíme s rodinou převážně cestováním a sportem, v letním období cyklistikou, v zimním se aktivně věnujeme lyž
    Ano. Nechtěla bych dělat něco, co by mne neuspokojovalo. Snažím se lidem pomáhat dobrou radou, jak při výdeji léků na recepty, tak i při koupi přípravků na různé neduhy a trápení. Nemusí to být jen přípravky klasické, pokud to jde, preferuji ty přírodní. Myslím, že se dobře vyznám v bylinách.
    Co vás naposledy pro něco nadchlo? Naposledy mě nadchla snaha hnutí ANO o politickou změnu. Uvědomuji si, že nyní jsem jen pěšák v boji, ale bez pěšáků by nebyla armáda. Politika mě zajímá již dlouho, ale teprve hnutí ANO mě opravdu zaujalo.
    V rámci diplomové práce jsem zkoumal na Pracovišti nukleárních metod důsledky Černobylské havárie. Možná mě to ovlivnilo ve vztahu k životnímu prostředí, a proto se jeho ochraně věnuji od ukončení studií až doposud. Svou práci mám skutečně rád a s čistým svědomím mohu říct, že moje práce je i mým koníčkem.


členka hnutí ANO 2011, hospodářka Místní organizace hnutí ANO Jihlava, členka Komise pro občanské záležitosti

    Dalibor Pituch je rodilý Jihlavan, v našem městě vyrůstal a teď v něm vychovává i své dvě dcery. Po studiích městského inženýrství na ostravské stavební fakultě začal před devíti lety pracovat v místní pobočce poradenské společnosti. V této firmě pracuje dodnes, nyní jako prokurista. Je sympatizantem Hnutí ANO a po loňských komunálních volbách, ve kterých se podílel hlavně na dopravních tématech, usedl právě v dopravní komisi městské rady.
    Radek Popelka, MBA se narodil v roce 1970 a tak patří do generace takzvaných „Husákových dědí“. Do politiky vstoupil v roce 2011 a hned od počátku se stal aktivním členem řídících orgánů Hnutí ANO. V letech 2015 až 2017 své manažerské dovednosti využil i jako člen celostátního Předsednictva. Dnes působí jako 1. náměstek primátora Statutárního města Jihlavy. Je pověřen řízením odboru správy realit a úřadu územního plánování. Zároveň je členem majetkové komise a předsedou komise pro územní plánování. Dále působí v dozorčích radách městských společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. a Dopravní podnik a.s., kde zastává post místopředsedy tohoto orgánu.


ANO VIDÍ JIHLAVU JAKO KRAJSKÉ MĚSTO, KTERÉ JE

    Honza Jiřiště je rodilý jihlavák od roku 1982. Od samotného založení hnutí ANO je členem místní organizace Jihlava a svého času se též z pozice Předsedy oblastní organizace podílel na nastavení procesů v samotných počátcích našeho zdejšího fungování.  Aktuálně působí jako zastupitel města Jihlavy. V pracovním životě se od dob studií nepřetržitě věnuje managementu obchodu v oblasti potravinářství a rychloobrátkového zboží. Aktuálně zastává pozici Country Managera u nadnárodní výrobní společnosti se zodpovědností za veškeré aktivity v České a Slovenské republice. V politice chce pomoci našemu městu v rozvoji jeho centra a to zejména zpříjemněním prostředí pro život, zpřístupnění podmínek pro obchodní rozvoj samotného centra města, úspěšné dokončení revitalizace náměstí chápe jako stěžejní bod a chce vytvářet tlak na jasně definované kroky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v Jihlavě. Zároveň je odhodlaný podporovat smysluplné kulturní projekty a akce s cílem maximálně popularizovat naše kraj
    Ve svém životě jsem prošel několika zdravotnickými zařízeními, což je v českých podmínkách poměrně neobvyklé. Snad také to, že jsem dva roky žil a pracoval v Kuvajtu by se dalo považovat ze něco ne příliš běžného.
    Magdaléna Skořepová – Čepice a šály nekupuju! Magda Skořepová pochází z obce Smrčná. Do blízké Jihlavy se s rodinou natrvalo přestěhovala v roce 1993. Vystudovala Střední zemědělskou školu v Jihlavě – obor chovatelství. Oboru se však nikdy nevěnovala. Ihned po škole nastoupila na mateřskou dovolenou a vše podřídila rodině. Je vdaná. Má dva dospělé syny a dva vnuky. Členkou hnutí ANO 2011 je od roku 2014, v březnu 2015 byla zvolena tajemnicí MO Jihlava.
    Myslím, že asi ano. Vždy mně bavilo pracovat na nových věcech, nastavovat systémy tak, aby fungovaly. Pouštět se do věcí, které podle mě mají hlubší smysl, i když to většina populace v dané době ještě nevidí. Měla jsem v životě velké štěstí, mohla jsem stát u zrodu zajímavých věcí.


S kulturou a sportem pro všechny generace

    Ing. Radek Kourek, Ph.D. se narodil před 47 lety v Jihlavě. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně a absolvoval doktorandské studium zaměřené na životní prostředí a chemii. Během studia získal i pedagogickou aprobaci k výuce učitele odborných předmětů na středních školách. Po absolutoriu pracoval několik let jako vedoucí komplexních pozemkových úprav v Jihlavě. Získané zkušenosti uplatňuje již 18 let v odpadovém hospodářství. Od roku 2009 vykonává i funkci jednatele ve společnosti ASMJ v Jihlavě, která provozuje třídící linku na zpracování papíru a plastu. Přednáší na konferencích a seminářích zaměřených na správné nakládání s odpady. Je koordinátorem celosvětově uznávaného oboru Enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který řeší u škol koncepci životního prostředí.
    Rostislav Habán se narodil ve Velkém Meziříčí, s manželkou vychovává 2 děti.  Po absolvování gymnázia ve Velkém Meziříčí vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, obor agroekologie. V rámci diplomové práce zkoumal na Pracovišti nukleárních metod důsledky Černobylské havárie.
    Pominu-li kancelář, tak potom to bude určitě jihlavská ZOO. Do té rádi a často chodíme s našimi dětmi.  Mám rád okolí svého bydliště na Člunku. Rád si zajdu do centra a projdu se historickým jádrem našeho města.
    Radek Popelka, MBA se narodil v roce 1970 a tak patří do generace takzvaných „Husákových dědí“. Je ženatý, otec dvou dospívajících dcer. Po ukončení střední školy nastoupil jako asistent do projekční kanceláře Agroprojekt Jihlava. Krátce po té se stal společníkem a později i manažerem této firmy. Profesní život spojil převážně s navrhováním zemědělských staveb a staveb pro venkov. Nicméně v jeho portfoliu najdeme i řadu projektů pro obchodní řetězce nebo skladové a průmyslové areály.


43 let, zástupce vedoucího laboratoří, pracoviště Jihlava

    Z čeho jste měla největší radost? Radost mám z mojí rodiny, vím, že manžel stojí stoprocentně za mnou a zrovna teď, když píšu tohle představení, přišel syn domů z práce, manžel se ho zeptal, co nám přinesl a on sdělil, že „dobrou náladu“, protože je doma.
    Ano a moc ráda s ním chodím na procházky. Je to kříženec a adoptovali jsme ho z jihlavského útulku. Je to miláček celé rodiny, takže k venčení nemusím nikoho přemlouvat.
    Kdy jste se naposledy nejvíce zasmál? Tak jak mě spousta věcí vytáčí, tak mě i spousta věcí baví. Směji se velmi rád a rád i legraci dělám. Vždy záleží na tom, jakou partu lidí kolem sebe máte.
    Kdy a co jste si koupila naposledy jen tak pro radost? Jsem ženská, takže oblečení i když ho člověk tolik nepotřebuje, ale když vidím nějakej pěknej hadřík tak neodolám.
    Název pozice má sice takový poklidný prvorepublikový nádech, přesto alespoň v naší společnosti je velice činná. Řídím chod poradenské firmy o třech desítkách zaměstnanců ve dvou státech. Každý den jsem v jiném městě, komunikuji s kolegy, hledám způsoby, jak jim pomoci v jejich práci. Jednám také s klienty a potkávám při tom spoustu zajímavých lidí a věcí. Práce, i když je velice náročná, tak mě neskutečně baví, dozvídám se spoustu nového a neměnil bych.


předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina, člen Zastupitelstva města Jihlavy, předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Jihlavy

    Mám takový pocit, že v posledních měsících a týdnech již bylo o mně napsáno snad úplně vše. Některé informace byly i pro mě novinkou, holt politika už je taková. J
    Narodil jsem se ve Velkém Meziříčí, ale vyrůstal jsem v Novém Městě na Moravě.  Do 5. třídy základní školy jsem již ale nastupoval opět ve Velkém Meziříčí. Pokud jde o Jihlavu, tak s tou jsem přišel „poprvé“ do kontaktu v roce 1997, když jsem zde začal pracovat v nemocnici na oddělení ARO. Od roku 2002 bydlím v Jihlavě trvale. Asi se nemůžu zcela považovat za patriota, ale Jihlava je krásné město a rád bych udělal něco pro to, aby se zde žilo pokud možno co nejlíp.


47 let, pracovník v sociálních službách

    Možná to bude znít divně, ale mám rád svoji práci, která nespočívá jen v pomoci lidem. Asi to bude hodně také tím, že obor, který dělám je zajímavý. Nutí člověka docela přemýšlet a na druhou stranu vyžaduje i jistou manuální zručnost. Pokud jde o volný čas, tak potom určitě focení Je to asi dva roky, co jsem tuto zálibu objevil a hodně mě to chytlo. Hlavně focení přírody, květin a zvířat. Zvlášť zvířata jsou krásná, a když zachytíte nějaký pěkný okamžik, to pak člověka nakopne. Jinak rád čtu. Hlavně detektivky a dobrodružné romány.
    Kdy a co jste si koupil jen tak pro radost? Pokud nebudu počítat různou elektroniku … možná to řeknu hovorově. Jsem ujetý na čokoládu, takže minimálně 2x týdně si dopřeji trochu radosti tabulkou dobré čokolády.
    Poznávání. Jsem zvídavý člověk. Zajímám se o to, jak věci fungují, jak funguje společnost. Proč se věci dějí. V popředí mého zájmu je pozadí a podstata věcí. Nemám rád ploché vidění světa. Svět kolem nás je přeci úžasně plastický a překvapivý. Rád poznávám lidi a přírodu. Radost mi dělají výtvory lidského ducha: architektura, technika, design.
    Kdy jste se naposledy nejvíce zasmál? Snažím se smát každý den. Jak už to tak chodí, jsou dny, kdy to nejde, ale snažím se, aby jich bylo co nejmíň.   
    Na začátku prázdnin sbalím své dvě dcery a vyrazíme na dětský tábor. Na stejném místě se uskuteční už po dvaačtyřicáté. Těší mě, že mohu být součástí této tradice a i když mě to také stojí spoustu sil, uprostřed lesa a s úplně jinými starostmi si náramně odpočinu.


Rozumně investující a hospodařící

    Oblastní organizace Hnutí ANO 2011 na Praze 13 byly založena v dubnu 2014. Přes krátkou dobu existence se podařilo sestavit kvalitní kandidátku do komunálních voleb a díky podpoře voličů jsme získali celkem osm mandátu v Zastupitelstvu Městské části Praha 13. V rámci koalice s ODS a ČSSD jsme naplňovali náš program a řešili problémy, které občany Prahy 13 trápí. Nyní jsme před komunálními volbami, které se uskuteční 5.a 6. října a na základě odvedené práce a zkušeností z uplynulého období, předkládáme svůj program pro období let 2018 až 2022. Věříme, že s vaší podporou v následujících volbách budeme mít možnost tento program realizovat.
    To snad ani ne. Obchodu se prakticky věnuji snad jen, když jdu nakoupit (smích). Ale vážně, vystřídala jsem postupně pár zaměstnání. Pracovala jasem například jako ekonom u vojenského útvaru, jako účetní dvou firem, či jako vedoucí ekonomického odboru Krajské veterinární správy. Nyní pracuju jako referent pro správu daní na Finančním úřadě pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě. Tato práce mě velmi baví a tak věřím a pevně doufám, že tady už zůstanu. Je tu navíc skvělý kolektiv.


1. místopředseda Oblastní organizace hnutí ANO Jihlava, člen Zastupitelstva města Jihlavy, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011 v Jihlavě, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy, člen majetkové komise

    Vlastně náhodou – měl jsem v úmyslu jít pracovat na regionální pracoviště Czech Investu v Brně, ale v ten samý den, kdy jsem měl jet vyjednávat o smlouvě, jsem potkal partnera investiční společnosti Benson Oak, který chtěl rozjet v České republice pobočku firmy EUFC. Tuto pobočku jsem následně založil a postupně jsem se stal jediným vlastníkem celé společnosti v ČR i SR. Letos chci rozjet podnikání také v Polsku, kde mám řadu obchodních přátel.  Jsem opravdu hrdý na to, že se podařilo získat do firmy tolik skvělých lidí, se kterými mě skutečně baví pracovat.
    Ale ano. Mám ráda běžné ruční práce jako pletení, háčkování a vyšívání. Nejeden svetr, který nosím je vlastní výroby. Také ráda cestuji, ale nebaví mě pobyty na jednom místě. Zamilovala jsem se do Anglie, její venkov a malebná městečka jsou nenapodobitelná. Rozvaliny starých klášterů zničených za Jindřicha VIII jsou tak úžasně tajuplné.
    Mezi moje koníčky a záliby patří kultura, knihy a cestování. Poznala jsem kouzlo poznávacích zájezdů. Je velký rozdíl o krásách světa pouze číst či je vidět na vlastní oči. Zamilovala jsem si Francii, je úžasná, žijí tam usměvaví a bezstarostní lidé. Asi je to sluncem a mořem.
    Řekla jsem  si proč ne? S hnutím ANO jsem se díky shodě náhod setkala koncem jara 2014 a od začátku roku 2015 jsem jeho členkou. Potkala jsem zde mnoho pracovitých a zapálených lidí, jichž si velmi vážím.


47 let, zástupce vedoucího skladu

    Ano, jsem sportovní fanoušek. Mám ráda biatlon. Nezapomenutelný zážitek je pro mě mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, kde je super atmosféra. Jinak jsem fanda fotbalu i hokeje v Jihlavě.Ale nejen to, moje babička mě naučila plést a háčkovat a tenhle koníček mě drží dodnes. Čepice a šály nekupuju, ale zásadně vyrábím sama.
    V roce 2012 působil jako okresní koordinátor při zakládání hnutí a následně se stal zakládajícím členem oblastní a krajské organizace ANO 2011 na Vysočině. V roce 2013 se podílel na tvorbě volebního programu hnutí v sekci Veřejná správa. Členem ANO se stal krátce po vzniku hnutí.
    Upřímně přiznávám svou závislost na knihách. Jak se najde volná chvíle, tak čtu. I kdyby to měla být i jen jedna stránka knihy.  Pokud by vás zajímal žánr, který mám nejraději, pak vám neodpovím. Ne, že bych nechtěla, ale nedokážu říci, který je nejoblíbenější. Ráda zabrousím do různých žánrů.   


S fungující dopravou a parkovacími místy

    Myslím, že vstoupit do politiky bylo dobré rozhodnutí, i když jsem díky tomu narazila na negativní reakce. Jsem ale hrdá, že jsem v týmu skvělých lidí a odborníků, kteří se snaží něco změnit.Po 17 letech jsem musela z osobních důvodů změnit zaměstnání. Nyní pracuji v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě a po dlouhé době se zase těším do práce. Díky této změně jsem poznala nové lidi a hlavně mám kliku na fajn kolegyně. Nedávno jsem četla rozhovor s Jaromírem Jágrem a ten uvedl, že někdy prostě musíte trpět, abyste se dostal na cestu, po které máte jít – pro mě dost výstižné. Moje životní motto je Werichův citát: Není šedivých dnů, to jsou jen tvé unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.
    Z čeho jste měl největší radost? Není větší radosti, než pěkné vysvědčení mých synů. Já jsem díky svým zdravotním problémům v mládí neměl tolik příležitostí, jako oni dnes. Proto doufám, že jim to vydrží a já se budu moci  radovat nadále.
    To ano. Volný čas věnuji převážně rodině. Chodíme na procházky, podnikáme výlety nebo navštěvujeme různé akce. O víkendech jezdíme s rodinou na chalupu, kde si dokonale vyčistím hlavu manuální prací. Jsem velký fanda do závodění, mám rád motokáry.
    Přál bych si, aby moji blízcí byli zdrávi. V případě, pokud kohokoliv postihne nemoc, uvědomí si, že vše ostatní je málo podstatné. Také si přeji, abych měl stále kolem sebe lidi, které mám rád, protože spolu s nimi jde všechno snáz. Také bych si moc přál, abychom byli méně Švejky a více Masaryky. Máme hluboké a slavné dějiny, kterými prošly mnohé geniální osoby, na které můžeme být hrdí. Tak proč se podle toho nechováme?


Historické i moderní pro občany a turisty

    Kdy jste se nejvíce vytočil? Myslím, že se vytáčím permanentně, když vidím, jak se dělá řada věcí ve zdravotnictví. A to nejen co se týká fungování zdravotnictví na úrovni státu.  Za svoji kariéru jsem pracovně prošel 5 zdravotnických zařízení na Vysočině, z toho 4 krajem řízených a jedno soukromé zařízení. Myslím, že mám docela přehled.   
    Do politiky vstoupil v roce 2011 a hned od počátku se stal aktivním členem řídících orgánů Hnutí ANO. V letech 2015 až 2017 své manažerské dovednosti využil i jako člen celostátního Předsednictva.
    Vnímáme politiku jako službu veřejnosti, a proto klademe důraz na hledání řešení, které je pro nás důležitější než ideologická nálepka. Chceme proto spolupracovat s ostatními demokratickými politickými subjekty napříč politickým spektrem. Chceme poukazovat na situace, kdy se z různých témat stává zbytečně zpolitizovaná věc na úkor konstruktivní debaty o nalezení nejvíce optimálního řešení. Jsme přesvědčeni, že zdravý rozum a lidský přístup jsou často lepší cestou než byrokratická ztuhlost. Chceme proto eliminovat zbytečnou byrokracii a zkostnatělé přístupy. V ekonomické oblasti budeme hledat hospodárná řešení a zamezíme plýtvání veřejnými prostředky.


Sociálně vstřícné pro skutečně potřebné

    Je ženatý, s manželkou původem z Asie vychovává 2 děti. Od roku 2014 je členem Zastupitelstva města Jihlavy, v současné době je místopředsedou jihlavské oblastní organizace hnutí.
    Na začátek malá zajímavost. Ještě stále jsem členem Sboru dobrovolných hasičů v mém rodišti. Ale k vaší otázce, ano máte pravdu, ovlivnilo. Životní prostředí spolu s bezpečností města patří k mým osobním prioritám. Upřímně řečeno, mám s tím často dost problémů, když na tuto vážnou problematiku upozorňuji. Jihlava patří mezi krásná města, proto jsem si ji také vybral. Své okolí si však musíme chránit.
    Olga Kourková: "Jsem závislá na knihách"Olga Kourková žije v Jihlavě od svého narození. Po ukončení studia na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy zde od roku 1996 pracuje jako lékárnice. Členkou ANO je od roku 2013, je členkou redakční rady místní organizace ANO. V roce 2014 byla zvolena zastupitelkou města Jihlavy.
    Zdeněk Faltus: Muž by měl umět bránit svou vlastMUDr. Zdeněk Faltus, radní města Jihlavy, členem hnutí ANO je od ledna 2015, ale s hnutím úzce spolupracuje již od roku 2013.


místopředseda Oblastní organizace hnutí ANO Jihlava, člen Zastupitelstva města Jihlavy, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy a člen Komise Projektu Zdravé město, MA 21 a volného času

    Člověk se nesmí bát rozšířit si obzory. Víte, já velmi ráda čtu. Nejraději mám historické publikace a životopisy slavných osobností ze světových dějin ale nevyhýbám se ani jiným žánrům. Ani ostatní formy umění mi nejsou cizí, což byl jeden z důvodů, proč jsem si ke studiu vybrala obor s uměnovědným zaměřením. Snad nejvíce mě oslovily gotické katedrály a období secese. Tyto styly spojuje vitráž – barevné sklo spojené cínem a tak jsem se tuto techniku naučila.
    Co vás naposledy nadchlo? Každý den mně něco nadchne. Dnes to byla procházka na koni při západu slunce. Byla jsem sama s mým dlouholetým čtyřnohým přítelem a to jsou úžasné chvíle.
    Věřím, že člověk může věci změnit. Věřím v selský rozum, i když mám někdy pocit, že: „Zdravý selský rozum v naší republice ztratil šanci se prosadit, a to ve všech oborech.“Přál bych si, aby lidé více uvažovali v souvislostech, aby dokázali být méně sobečtí, aby byli ke svému okolí velkorysí a shovívaví. Věřím, že slušné chování je jako nemoc, a může se mezi lidmi šířit.


členka hnutí ANO 2011, tajemnice Místní organizace hnutí ANO Jihlava, členka Zastupitelstva města Jihlavy, člen kontrolního výboru Kraje Vysočina, členka Komise pro neziskovou a sociální oblast

    Naší snahou je vytvářet stát, který občany příliš nezatěžuje, ale zároveň za ně jako instituce nese velkou dávku zodpovědnosti. Pomáhá jim a je solidární k těm, kteří z různých důvodů potřebují pomoc. Tato solidarita vychází nejen ze základních civilizačních hodnot, ale je také způsobem, jak nejen společnost, ale také stát, učinit stabilnějšími. Vzájemná solidarita by však neměla omezovat svobody jednotlivce a podlamovat úsilí občanů o zlepšení svého osudu.
    Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická politická reprezentace pracuje ve prospěch všech občanů. K tomu musí vést politický dialog, zaměřený na zájmy a potřeby občanů. Nechceme však dělat politiku jen pro ni samotnou a ztrácet čas zbytečným politikařením. Chceme do veřejného prostoru vrátit racionálnost a hledání pragmatických řešení. I proto je snahou hnutí ANO přivádět do politiky osobnosti, které něco dokázaly a mají společnosti co nabídnout. Přičiníme se o to, aby Česká republika jasně formulovala své národní zájmy. Zároveň se hlásíme k základním civilizačním hodnotám a chceme být jasným a čitelným partnerem v rámci zahraniční politiky a Evropské unie.


člen hnutí ANO 2011, člen Zastupitelstva města Jihlavy, člen Komise pro územní plánování

    Dan Mayer se narodil v Olomouci a poté žil 20 let v Ostravě. Do Jihlavy se přistěhoval ve 23 letech, když v mezičase strávil ještě rok a půl v USA a téměř půl roku v Indii. Vybudoval jednu z nejúspěšnějších firem zaměřujících se na poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti dotačního poradenství v České republice. Je ženatý a s manželkou vychovává dvě děti.
    Co vás naposledy nadchlo?  Náš společný projekt (s kolegou) na jednodenní ortopedickou péči, která by byla příjemná pro pacienty, atraktivní a ekonomická.
     Od dětství zbožňuji přírodu, toulání po lesích a jako narozená ve znamení ryb mám ráda vodu a to jak na plavání, tak na obdivování. Řeky, vodopády, jezera, to je moje. Samozřejmě si i ráda zasportuji. Amatérsky se věnuji volejbalu s partou skvělých kamarádů.
    Kdy jste se nejvíce vytočil?  Když jsem do ruky dostal materiály pro zastupitelstvo. Vždy mne vytáčí snaha jednotlivců uhrát malou domů ze společných prostředků.
    Rád bych změnil nezměnitelné, to znamená, aby byli lidé k sobě slušní, aby byli poctiví, nekradli, neubližovali jeden druhému. Aby volení představitelé dělali opravdu všechno nejlepší pro lidi a ne pro sebe, jak to je v naší zemi bohužel dost častým obrazem. Jsem v tomto asi hodně naivní, ale dosáhnout toho by bylo moc fajn. 


V letošních zastupitelských volbách máme číslo 9

    Kdy jste se nejvíce vytočil? No, já jsem docela temperamentní člověk, takže těch případů je docela dost…:-) Vždy mě vytočí hloupost lidí. Asi nejvíc mi v dnešní době vadí to, že se povyšuje forma nad obsahem – v naší práci si toho užiji více než dost… no a v neposlední řadě to je samozřejmě korupce a nefunkčnost věcí veřejných – to je ostatně i důvod, proč jsem kandidoval v komunálních volbách – ve snaze vlastní prací tento stav věcí změnit k lepšímu.


23 let, strážník Městské policie

    Co vás naposledy nadchlo? Zápal a nadšení mého známého, který chce v Jihlavě rozjíždět start-up projekty na komunitním principu, který vymýšlí, jak zajistit, aby věci fungovaly, a nehledá důvody, proč by to jít nemělo.Co vás zaručeně „vytočí“? Srážka s blbcem. … a také kontakt s člověkem, který disponuje úžasnou kombinací vlastností: arogance a neschopnost.Kdy a co jsem si koupil jen tak pro radost? Nyní má syn období, kdy „ujíždí“ na vláčcích, proto pravidelně dokupujeme mašinky, vagonky, točny, mosty … a pak máme možnost vše stavět a rozebírat, stavět a rozebírat, stavět a rozebírat :o) Kdy jste se naposledy nejvíce zasmál? Považuji se za životního optimistu, sklenice vidím poloplné a nikoliv poloprázdné. Nedávnou jsem zažil úžasnou příhodu, kdy do trolejbusu nastoupily dvě dámy zralého seniorského věku a místo nadávání na poměry si vyprávěly zážitky z nějakého setkání. Celou cestu se velmi bezprostředně smály, zářily a infekčně nakazily pozitivní náladou několik lidí v okolí. Ten na
    Na procházky chodíme nejčastěji na Skalku, také moc rádi navštěvujeme ZOO. V zimě si zajdeme zaplavat do bazénu, v létě do Vodního ráje. Občas zajdu na fotbal nebo hokej, a když se v Jihlavě objeví nějaká zajímavá kulturní nebo sportovní akce, zpravidla mě tam s rodinou též potkáte.    


Čisté a zelené s fungujícím odpadovým hospodářstvím

    Od svého narození v roce 1983 žiji v Jihlavě. Po vystudování Gymnázia Jihlava jsem v roce 2008 úspěšně absolvoval obor Obchodní podnikání ve studijním programu Ekonomika a management  na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2009 pracuji na Krajském úřadě Kraje Vysočina, Odboru regionálního rozvoje, kde mám na starosti finanční řízení projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a vykonávání veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací z rozpočtu Kraje Vysočina. Mým nejvýznamnějším publikačním výstupem souvisejícím s mou pracovní náplní je odborný článek na téma Absorption Capacity of the Czech Republic to the European Union Funds, který jsem publikoval na konferenci International Conference on European Integration 2016, a byl zařazen do databáze Web of Science.  Jsem ženatý, mám sedmiletého syna, bydlí s námi také fenka křížence. Volný čas trávíme s rodinou převážně cestováním a sportem, v letním období cyklistikou, v zimním se aktivně věnujeme lyž
    Co vás naposledy nadchlo? Při poslední dopravní komisi mě nadchlo, že na magistrátu také pracují lidé, kteří svojí práci rozumí a dokáží uvažovat jinak, než je zvykem.Kdy jste se nejvíce vytočil? Na konci svých sil bývám někdy popudlivý, ale s postupující dospělostí se to už trochu lepší  :-)Co si nejčastěji koupíte jen tak pro radost? Nejraději utratím pro radost ve společnosti dobrých přátel.Kdy jste se naposledy nejvíce zasmál? Na vylepšení nálady platí moje mladší dcera, je věku, kdy má naprosto ozbrojující hlášky a přichází s nápady a řešeními, které jsou tak milé a naivní.Z čeho jste měl největší radost? Raduji se z každého dokončeného úkolu, čím je složitější, tím větší radost :-) Naposledy tedy z dokončené změny firemní image.


Kompletní volební program naleznete  zde

    V roce 2012 působil jako okresní koordinátor při zakládání hnutí a následně se stal zakládajícím členem oblastní a krajské organizace ANO 2011 na Vysočině. V roce 2013 se podílel na tvorbě volebního programu hnutí v sekci Veřejná správa. Členem ANO se stal krátce po vzniku hnutí.
    Stejně jako většina lidí, trávím volný čas nejraději s mými nejbližšími. Rád jezdím na kole, na in-linech, plavu. Miluji toulání přírodou, houbaření, ale i poznávání památek. Velmi mě uklidňuje pohled na vodní hladinu. V zimě rád lyžuji nebo bruslím.
    Od roku 2013 je členem hnutí ANO 2011. V komunálních volbách v roce 2014 byl zvolen zastupitelem města Jihlavy. V roce 2017 se stal radním města. Zkušenosti získané v profesním životě využívá také jako člen Komise pro životní prostředí.
    Dan Mayer se narodil v Olomouci a poté žil 20 let v Ostravě. Do Jihlavy se přistěhoval ve 23 letech, když v mezičase strávil ještě rok a půl v USA a téměř půl roku v Indii. Vybudoval jednu z nejúspěšnějších firem zaměřujících se na poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti dotačního poradenství v České republice. Je ženatý a s manželkou vychovává dvě děti.


člen Zastupitelstva města Jihlavy, člen Komise pro životní prostředí

    Petra Nečadová pochází z Jihlavy, žila postupně na Hubenově, Hosově a od roku 1990 přímo v Jihlavě. Vystudovala obchodní školu. Je vdaná a má jednu dceru.  Členkou hnutí ANO 2011 je od roku 2014.
    Ivana Čepičková se narodila se v Jihlavě, kde žije doposud. Pouze během studií pobývala ve Velkém Meziříčí a Kroměříži. Původně vystudovala obor Biochemik pro mlékárenský průmysl a v oboru pracovala až do roku 2012. Nyní pracuje ve společnosti Automotive Lighting. Členkou hnutí ANO 2011 je od roku 2015.
    Co vás nejvíc „vytočí“? Nejvíc mě vytáčí faleš. Třeba když jsem zjistila, že lidi, kvůli kterým jsem změnila svůj život, mi stejně nedají pokoj. Jinak se moc nevytáčím, ubírá to energii, snaží se být v pohodě.
    Nejlépe na chalupě po rodičích, kde jsem vyrůstal. Je to místo setkávání naší rodiny. Člověk si zde uvědomuje kontinuitu generací, zažívá pocit sounáležitosti a také zodpovědnosti. Obrovsky pozitivně mě pak nabíjí každá cesta do přírody – pěšky nebo na kole.


47 let, senior obchodní zástupce

    Od narození potřebuji pohyb, změnu, nové věci a čistý vzduch. Nesnáším nespravedlnost, obzvláště když se děje těm, kteří se nemohou bránit. To se pak někdy přestávám ovládat a zde máte pravdu, potom můj „východniarsky temperament“ přehluší celý nános civilizace, který na mně za ta léta v Česku ulpěl.
    Spokojená, soběstačná a dobře fungující rodina je zárukou dobrého fungování společnosti. Rodinná politika je proto v centru naší snahy. Pro rozvoj naší země je zásadní kvalitní a správně nastavené vzdělávání všech věkových skupin. Zároveň si uvědomujeme, že naše populace stárne, a chceme proto vytvářet podmínky, které podporují mezigenerační solidaritu, harmonii a udržitelnost.
    Lucie Vichrová: „Voda je můj život“Lucie Vichrová pochází ze severočeského Děčína. V Jihlavě žije od roku 2004, kde v současnosti pracuje v Jihlavských vodovodech a kanalizacích a.s. jako odborný zástupce provozovatele. Členkou hnutí ANO 2011 je od roku 2013, v roce 2014 byla v komunálních volbách zvolena zastupitelkou města Jihlavy


člen hnutí ANO 2011, člen Zastupitelstva města Jihlavy, členka Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

    Dopravní stavby jsou pokaždé poměrně složitými projekty, které však při dobrém provedení přinesou prospěch – když ne všem, tak alespoň většině. Složité úkoly, to je moje :-) Pro organismus každého města jsou dopravní linie tepnami a žílami, prostřednictvím nichž mohou města žít. Reakce organismu našeho města na nové podněty však v posledních letech nebyly příliš dobré. Proto jsem se rozhodnul, že se pokusím vývoj aktivně ovlivnit.
    Kdy jste se nejvíce vytočil? Tak na to se snad ani nedá odpovědět. Vytáčím se snad každý druhý den. Nesnáším špatně odvedenou práci, faleš, lhaní, mlžení a další nekalosti. Takže u mě by se spíše hodila otázka, který den jsem se nevytočil.
    Jihlavě může pomoci právě svými zkušenostmi v odpadovém hospodářství, má přehled o současných i nastávajících problémech v této oblasti, což úzce souvisí i s problematikou životního prostředí.
    Co vás zaručeně „vytočí“?Nejvíce mě vytáčí arogantní chování některých jedinců. Také mě vytáčí situace, když někdo nechává za dveřmi ty, o kterých se v místnosti jedná.
    Jaroslav Drahoš pochází z Jeníkova nedaleko Hlinska. V roce 1988 se vyučil v Chrudimi kuchařem a je svému řemeslu stále věrný. V Jihlavě žije od roku 2009 a pracuje jako kuchař v Jihlavské nemocnici. S ANO 2011 spolupracuje od léta 2013 a je zakládajícím členem MO Jihlava.


členka hnutí ANO 2011, členka Komise pro dopravu

    Jana Mayerová: „Terazky som mama!“Jana Mayerová se narodila v Košicích, v Československu, kde prožila prvních 22 let svého života. V roce 1992, ještě při studiích na Vysoké škole ekonomické, Podnikovohospodářské fakultě v Košicích, začala pracovat v Praze. Po ukončení studia, v roce 1994, se do Čech definitivně vrátila, a to do Pardubic. Zde si, na dopravní fakultě, dodělala doktorát v oboru dopravy. V britském Brightonu absolvovala semestrální kurz k ekonomice evropské integrace. V Jihlavě žije s manželem od roku 2010. Má dvě děti ve věku 3 a 5 let. V současné době pracuje jako poradkyně ministra financí v Praze. S ohledem na děti, v obou případech, pouze na částečný úvazek. V roce 2014 se stala členkou Zastupitelstva města Jihlavy a byla zvolena předsedkyní Finančního výboru.
    Letos jsme oslavili 21. výročí, tak snad to děláme dobře. Své zákazníky máme především na venkově. Ale zde, v Jihlavě, jsme například stáli u zrodu sídliště Slunečný vrch nebo bioplynové stanice na jižním okraji města.
    Už jako malá jsem bosá brouzdala v říčkách a potůčkách. Stavěla hrázky, vybírala kamínky a lovila drobné rybky a čolky. Již v 18 jsem podnikla výlet za mořem do dalekého Španělska. Můj celý život provází touha být blízko vody, prostě voda je můj život.


48 let, zaměstnanec PN Jihlava

    V podstatě ano. Miluji přírodu, dlouhé procházky s rodinou nejen kolem rybníků, potoků a říček, ale i v lese a jeho okolí.  Ráda podnikám výlety po naučných stezkách, na hrady a zámky ale i do muzeí a vědeckotechnických parků. A když nemůžu ven, tak moc ráda čtu a koukám na pěkné filmy. Jakmile se objeví na trhu dobrá detektivka, historický román nebo zajímavý snímek, nemá šanci se přede mnou schovat. Také moc ráda vařím. Svého času jsem i vymýšlela nové recepty a zkoušela je na své rodině. A nejvíce ze všeho miluji deskové hry. Ty doma dokážeme hrát celé hodiny.
    Jiří Pokorný se narodil ve Velkém Meziříčí. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v neziskovém sektoru a od roku 2003 svůj pracovní život spojil s jihlavskou společností GORDIC, spol. s r.o., kde vystřídal několik pracovních pozic v oblasti metodiky procesů, analýzy a řízení IT projektů a obchodní činnosti.
    Rodina je pro mě velice důležitá. Nejen ta moje nejbližší, ale všechny babičky, dědové, sourozenci. Jak je možnost a čas, tak se snažím s nimi všemi vídat. Ráda i pomohu, samozřejmě teď už to nejvíc potřebují právě moje babičky a dědové.


členka hnutí ANO 2011, předsedkyně klubu zastupitelů Kraje Vysočina za hnutí ANO 2011, předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina, členka Komise pro výchovu a vzdělávání

    Víte, věřím v to, že si každý vytváříme svůj osud a jsme za něj do značné míry sami odpovědní. Myslím si, že lidem chybí víra a morálka. Jinak by svět nemohl takhle vypadat. Přesto stále věřím, že lidstvo procitne a pochopí. Pak konečně „bude líp“. Ostatně, vše výše uvedené je důvod, proč jsem se připojila k hnutí ANO. Je čas změn a mám pocit, že bych měla být u toho. A až to tady, v Jihlavě, bude fungovat (transparentní finanční toky, zdravé hospodaření a systém řízení města), půjdu zas velice ráda dál.
    No, je pravda, že času moc nezbývá a vlastně se učím si najít čas sám na sebe. Hodně mi v tom pomáhají děti. Určitě si rád přečtu zajímavou knížku, sem tam si zajdu zastřílet (to mě paradoxně uklidňuje :-) ).  Rád si zajdu zacvičit – to je akt sebeobrany, abych neměl 150 kilo. Postupně rekonstruuji i dům, kde bydlíme, takže to všechno jsou věci, které pokládám za svoje hobby.
    Po studiích působil jako vedoucí inspektor České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě a následně pracoval 13 let na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Nyní pracuje jako projektant v oblasti energetiky a ekologie ve významné jihlavské společnosti.
    Nejsme politici. Jsme běžní Jihlavané, stejně jako Vy. Jen už nechceme sedět s rukama v klíně a stěžovat si na to, co je špatně. Jdeme s tím něco udělat.To je ANO Jihlava.


člen hnutí ANO 2011, člen Zastupitelstva města Jihlavy

    Kdy a co jste si koupila jen tak pro radost? Největší radost mi dělá kupovat věci pro děti. V minulosti to bylo pro koně. Takže naposledy jsem měla úžasnou radost z hračky, kterou jsem koupila dětem na hlavním nádraží. Naivně jsem si myslela, že je to plastelína. Když jsem zjistila, že mám barevný písek po celém bytě, tak mi skoro narostly rohy.
    V momentě, když věci začnou fungovat, tak se dělám vše proto, abych místo sebe našla lidi, kteří mají dar udržovat věci v chodu. A já se pustím do něčeho nového…
    Občas jsem dokonce zaslechla, že prý mám syndrom Johanky z Arku. Upřímně, skončit jako ona bych si nepřála, ale vyloučit se to asi nedá. Již několikrát jsem cítila hořící hranici, nejsilněji asi v době, kdy jsem rozplétala klubko, které skrývalo tajemství, kde léta končily stomiliónové dotace do bionafty. Ale: „Čo bolo to bolo, terazky  som  mama!“ :-)
    Kdy a co jste si koupil jen tak pro radost? Nedávno jsem si pořídil knihu o předcích naší rodiny – rodokmen. Je krásné znát kořeny, příběhy a osudy naší rodiny.


člen Zastupitelstva města Jihlavy, Komise pro sport a tělovýchovu

    Jiří Pokorný se narodil ve Velkém Meziříčí. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v neziskovém sektoru a od roku 2003 svůj pracovní život spojil s jihlavskou společností GORDIC, spol. s r.o., kde vystřídal několik pracovních pozic v oblasti metodiky procesů, analýzy a řízení IT projektů a obchodní činnosti.
    Co vás naposledy pro něco nadchlo? Recirkulační akvakulturní systémy. Zní to hrozně, ale jde o zařízení pro intenzivní chov vodních živočichů, případně pěstování vodních rostlin a to vše s minimálním dopadem na životní prostředí. Asi si něco podobného pořídím.
    Co vás naposledy nadchlo? Když jsem se stala členkou ANO. Vidím v tom něco nového, spoustu výzev, ale také velkou zodpovědnost. Kdy jste se nejvíce „vytočila“?  Pokaždé, když někdo lže. Co si nejčastěji koupíte jen tak pro radost? Kytici tulipánů. Kdy jste se naposledy nejvíce zasmála? Když dcera předvádí, jak náš pes leze do pelíšku. Umí to líp než on. Z čeho jste měla největší radost?  Když jsem si přivezla manžela z nemocnice.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00