Jak na věc


alergické vyrážky fota

ALPA Gel po bodnutí hmyzem 20ml

    Nejznámější je reakce prvního typu, zvaná též reakce okamžitá. U tohoto typu alergie reaguje organismus tvorbou protilátek ze skupiny IgE. Alergické symptomy jsou pak výsledkem spolupůsobení těchto protilátek, buněk imunitního systému a mnoha mediátorů, které tak orgánovou alergickou reakci spouštějí (viz obrázek).
    Z imunologického pohledu zaujímá alergická reakce čtvrtého typu, tzv. kontaktní alergie, zvláštní postavení. Antigenem zde nejsou bílkoviny, jako u reakcí předešlých. Látky, které alergickou reakci vyvolávají, se musí nejprve v kůži navázat na bílkovinu tělu vlastní a teprve v této kombinaci se stávají alergenem. Odborně se látkám, které se takto chovají, říká hapteny (Schmidt & Goebeler, 2011).
    Senzibilizace je proces, kdy se organismus poprvé setkává s alergenem, identifikuje ho jako cizorodou látku a připraví se na budoucí obrannou reakci. Imunologické procesy, které v těle probíhají, se liší typem alergické reakce.
    Když je organismus jednou takto senzibilizován, rozpozná imunitní systém alergen téměř okamžitě a od tohoto momentu se pak mohou rozvíjet různé projevy dané alergické reakce.


Analergin Neo 5mg por.tbl.flm. 10x5mg

    Pomocí alergologických testování můžou být alergie jak potvrzeny, tak vyloučeny, díky čemuž se lze vyhnout léčbám nebo omezením (jako jsou například potravinové diety), které nejsou na místě. Alergologický test je možné provést i u kojenců.
    Zcela nové toto téma není, proto by pro co nejrychlejší dosažení úspěchu měl tento akční plán navázat na již existující platformy, jako je například „Akční spolek alergické prevence“ (Aktionsbündnis Allergieprävention – ABAP), a spojit se s neutrálními a prověřenými internetovými nabídkami a také se soustředit na propojení dalších aktérů a iniciativ. Prvním důležitým krokem v tomto směru bylo v prosinci 2008 založení sítě Mladá rodina (Netzwertk Junge Familie), která v roce 2010 vydala harmonizované doporučené postupy pro výživu kojenců a kojících matek.
    Bývá velmi těžké určit konkrétní látku – alergen, která je za alergickou reakci zodpovědná. Proto je velmi důležité lékaři co možná nejpřesněji popsat okolnosti, které rozvoji alergických symptomů předcházejí. K dispozici je pak mnoho testů, které pomohou alergen nebo skupinu alergenů určit.


Phyteneo roztok po bodnutí hmyzem rollon

    Obrázek: Alergeny, IgE protilátky, tvorba můstku mezi alergenem a dvěma IgE, mastocyty s mediátorem zánětu; mediátory (mimo jiné histamin) spouštějí vlastní reakci zodpovědnou za symptomy na sliznicí bronchů, oka či nosu, apod.
    Biomonitoring lidí (HBM-Human-Biomonitoring) podává informace o zatížení lidí cizorodými látkami, které se vyskytují v životním prostředí. Naše interaktivní animace usnadňuje vysvětlit a pochopit vědecké podklady tohoto problému...
    Poslední dobou je zkoumána otázka, zda ztráta biologické diverzity a pestrosti a kontakt se zvířaty a rostlinami v individuálním životním prostředí souvisí s rizikem rozvoje alergií (MeDALL-Projekt 2012).
    Téma alergologické prevence je však velmi komplexní a je třeba přiznat, že zatím nebyla popsána žádná zcela bezpečná nebo jednoduchá metoda, jak vzniku alergických onemocnění předcházet. Krátká a všeobecná doporučení pomohou jen málo; postižené rodiny potřebují jednak radu a pomoc, která je orientovaná na jejich konkrétní individuální situaci, stejně jako péči a motivaci zprostředkovanou kompetentním a vyškoleným alergologickým personálem.


Rosen Moskyto gel na štípance 16ml

    Smysluplným preventivním opatřením u dětí s vysokým rizikem rozvoje alergických reakcí je včasné předcházení kontaktu s alergeny a nevystavování dětí pasivnímu kouření (Berg, Pina-Symposium). Vystavení tabákovému kouři před a po porodu zvyšuje alergickou senzibilizaci, u dětí s rodiči, kteří mají atopická onemocnění, je riziko pro novorozence dokonce sedminásobně vyšší. Kojení po dobu 4 – 6ti měsíců má (slabý) ochranný efekt.
    Alergická reakce organismu se může projevovat velmi různě. Pro zjednodušení se rozlišují čtyři základní typy alergických reakcí. Největší význam v běžném životě mají alergické reakce prvního a čtvrtého typu.
    Německé spolkové ministerstvo pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele - Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), představilo v březnu 2007 svůj „Akční plán proti alergiím“ a uskutečnilo dále k tématu dvě konference v září 2007 a v říjnu 2008.
    Nápadné jsou v těchto výsledcích rozdíly mezi skupinami s různým socioekonomickým statutem. Poukazují na možnou platnost takzvané hygienické hypotézy v otázce rozvoje alergií, která říká, že časnější a četnější styk s bakteriemi a viry může před pozdějším rozvojem alergií chránit. Za tím, že jsou migranti vzácněji postiženi alergickými onemocněními, může stát různý způsob života, ovšem zároveň je třeba počítat i s možnými systematickými chybami ve vlastním vyhodnocování této studie.


ARO Kosmín po bodnutí hmyzem 25ml

    Alergie je přemrštěná imunitní reakce organismu na určité látky v životním prostředí. Tyto látky, které mají schopnost alergickou reakci vyvolávat, se obecně nazývají alergeny. Vlastní cíl a úloha imunitního systému je chránit organismus před patogenními organismy a cizorodými látkami. V případě alergické reakce dochází ale k reakci přehnané a dochází k rozvoji nepříjemných doprovodných příznaků.
    Alergologických testů, umožňujících určit, na které látky, respektive alergeny, je organismus citlivý, je celá řada. Patří k nim kožní testy, provokační testy a vyšetření krve. O jednotlivých postupech u konkrétních testů se dozvíte více pod následujícími odkazy:
    Příznaky, neboli symptomy, provázející alergickou reakci jsou velmi různorodé, od alergické rýmy přes pálení v očích až po alergické astma; možné jsou i poruchy zažívacího systému a rozličné kožní reakce. Nejzávažnější případ alergické reakce je takzvaná reakce anafylaktická - anafylaktický šok.
    Existuje bezpočet látek, které mohou být alergeny a vyvolávat alergické reakce. Alergeny, spouštějící alergickou reakcí, mohou být typické pro konkrétní věkové skupiny. Zatímco v kojeneckém věku jsou časté alergické reakce na potraviny a téměř se nevyskytují alergické reakce na pyly, jsou s přibývajícím věkem právě tyto látky ve vyvolávání alergických reakcí čím dál významnější.


After bite tyč.po bodnutí hmyzem 14ml

    Alergie typu I postihuje zhruba čtvrtinu obyvatel průmyslového světa. Podle výzkumu, který proběhl mezi lety 1997 – 1999, mělo v Německu 40 – 43 procent obyvatel někdy v minulosti alergické onemocnění, podle vyvolavatelů byly nejčastější alergické reakce na pyly (87%), kočičí a psí chlupy (41%), prach (38%) a plísně (14%) (Böcking, Renz, & Pfefferle, 2012).
    Dalším rozdílem od předchozích rekcí je, že je tato alergické reakce zprostředkovaná speciálním typem bílých krvinek, takzvaných T-lymfocytů, a nikoliv protilátkami. Když pak pacient přijde s alergenní látkou do kontaktu, kontaktují a aktivují teprve T-lymfocyty další buňky obranného systému; nástup této reakce je poměrně dlouhý a může trvat až tři nebo čtyři dny.
    Česká verze těchto stránek (nyní "ve výstavbě") vychází z allum.de (alergie-životní prostředí-zdraví). Tento server byl založen a je spravován německými pediatry z Osnabrücku.
    K dispozici je mnoho různých, navzájem se doplňujících léčebných postupů. O konkrétních terapeutických možnostech se více dozvíte v následujících odkazech:


Kdy přichází provedení alergologických testů v úvahu

    Zda se dítě stane alergikem je do značné míry dáno dědičnými dispozicemi. Obzvlášť alergická onemocnění rodičů představují jeden z významných rizikových faktorů pozdějšího rozvoje alergií. Čím více rodinných příslušníků je konkrétní alergickou nemocí postiženo, tím je pravděpodobnější, že se to samé onemocnění projeví u dítěte z této rodiny (například pokud mají oba rodiče astma, je velmi pravděpodobné, že bude astmatem trpět i jejich dítě). Kromě genetických dispozic mají na rozvoji alergických reakcí podíl také faktory životního prostředí.
    Alergická prevence, tedy zamezení vzniku alergických reakcí, je, jako ostatně prevence obecně, nejrozumnější a nejlepší opatření. Vznik a především rozvoj a průběh alergických onemocnění je ovlivnitelný.
    Obrázek (popis): Mastocyt s IgE protilátkou navázanou na svém povrchu se dostává do kontaktu s alergenem, proti kterému je organismus senzibilizovaný. Dvě IgE molekuly a příslušný alergen se spojují s mastocytem. který obsahuje zánětlivé mediátory (např. histamin) a ty tak uvolňuje (tzv. degranulace mastocytu). Mediátory pak přímo vyvolávají zánětlivou reakci jednotlivých částí organismu.
    Alergie se většinou objeví u jedinců, kteří jsou často vystaveni stresovým situacím zanedbávající životosprávu. Mezi nejčastější původce patří pyly, potraviny (zejména exotické ovoce a zelenina ), hmyz nebo i levné nekvalitní kosmetické přípravky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00