Jak na věc


alergické vyrážky fota

Phyteneo roztok po bodnutí hmyzem rollon

    Nejznámější je reakce prvního typu, zvaná též reakce okamžitá. U tohoto typu alergie reaguje organismus tvorbou protilátek ze skupiny IgE. Alergické symptomy jsou pak výsledkem spolupůsobení těchto protilátek, buněk imunitního systému a mnoha mediátorů, které tak orgánovou alergickou reakci spouštějí (viz obrázek).
    Poslední dobou je zkoumána otázka, zda ztráta biologické diverzity a pestrosti a kontakt se zvířaty a rostlinami v individuálním životním prostředí souvisí s rizikem rozvoje alergií (MeDALL-Projekt 2012).
    Alergie je přemrštěná imunitní reakce organismu na určité látky v životním prostředí. Tyto látky, které mají schopnost alergickou reakci vyvolávat, se obecně nazývají alergeny. Vlastní cíl a úloha imunitního systému je chránit organismus před patogenními organismy a cizorodými látkami. V případě alergické reakce dochází ale k reakci přehnané a dochází k rozvoji nepříjemných doprovodných příznaků.
    Existuje bezpočet látek, které mohou být alergeny a vyvolávat alergické reakce. Alergeny, spouštějící alergickou reakcí, mohou být typické pro konkrétní věkové skupiny. Zatímco v kojeneckém věku jsou časté alergické reakce na potraviny a téměř se nevyskytují alergické reakce na pyly, jsou s přibývajícím věkem právě tyto látky ve vyvolávání alergických reakcí čím dál významnější.


Analergin Neo 5mg por.tbl.flm. 10x5mg

    Zcela nové toto téma není, proto by pro co nejrychlejší dosažení úspěchu měl tento akční plán navázat na již existující platformy, jako je například „Akční spolek alergické prevence“ (Aktionsbündnis Allergieprävention – ABAP), a spojit se s neutrálními a prověřenými internetovými nabídkami a také se soustředit na propojení dalších aktérů a iniciativ. Prvním důležitým krokem v tomto směru bylo v prosinci 2008 založení sítě Mladá rodina (Netzwertk Junge Familie), která v roce 2010 vydala harmonizované doporučené postupy pro výživu kojenců a kojících matek.
    U alergické reakce druhého typu tvoří imunitní systém protilátky proti tělesným buňkám. Jedním z typických příkladů je reakce organismu proti transfundovaným krvinkám při podání krve se špatnou krevní skupinou. Dalším je například takzvaná Hashimotova thyroiditida, takzvaná autoimunitní reakce, kdy protilátky zničí tělu vlastní buňky štítné žlázy.
    Alergická prevence, tedy zamezení vzniku alergických reakcí, je, jako ostatně prevence obecně, nejrozumnější a nejlepší opatření. Vznik a především rozvoj a průběh alergických onemocnění je ovlivnitelný.
    Německé spolkové ministerstvo pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele - Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), představilo v březnu 2007 svůj „Akční plán proti alergiím“ a uskutečnilo dále k tématu dvě konference v září 2007 a v říjnu 2008.
    K dispozici je mnoho různých, navzájem se doplňujících léčebných postupů. O konkrétních terapeutických možnostech se více dozvíte v následujících odkazech:


After bite tyč.po bodnutí hmyzem 14ml

    Alergická reakce organismu se může projevovat velmi různě. Pro zjednodušení se rozlišují čtyři základní typy alergických reakcí. Největší význam v běžném životě mají alergické reakce prvního a čtvrtého typu.
    Příznaky, neboli symptomy, provázející alergickou reakci jsou velmi různorodé, od alergické rýmy přes pálení v očích až po alergické astma; možné jsou i poruchy zažívacího systému a rozličné kožní reakce. Nejzávažnější případ alergické reakce je takzvaná reakce anafylaktická - anafylaktický šok.
    Pomocí alergologických testování můžou být alergie jak potvrzeny, tak vyloučeny, díky čemuž se lze vyhnout léčbám nebo omezením (jako jsou například potravinové diety), které nejsou na místě. Alergologický test je možné provést i u kojenců.
    Alergie může postihnout každého z nás v každém věku a znenadání. V drtivé většině se můžeme setkat s alergickými projevy jako jsou: začervenání, pálení a slzení očí, vodnatá rýma spojená s kýcháním. Dále se můžeme setkat s kopřivkou (červené svědící puchýřky na kůži). Není výjimkou ani průjem či jiné potíže se zažíváním (bolesti břicha, zvracení).


ALPA Gel po bodnutí hmyzem 20ml

    Obrázek: Alergeny, IgE protilátky, tvorba můstku mezi alergenem a dvěma IgE, mastocyty s mediátorem zánětu; mediátory (mimo jiné histamin) spouštějí vlastní reakci zodpovědnou za symptomy na sliznicí bronchů, oka či nosu, apod.
    Zda se dítě stane alergikem je do značné míry dáno dědičnými dispozicemi. Obzvlášť alergická onemocnění rodičů představují jeden z významných rizikových faktorů pozdějšího rozvoje alergií. Čím více rodinných příslušníků je konkrétní alergickou nemocí postiženo, tím je pravděpodobnější, že se to samé onemocnění projeví u dítěte z této rodiny (například pokud mají oba rodiče astma, je velmi pravděpodobné, že bude astmatem trpět i jejich dítě). Kromě genetických dispozic mají na rozvoji alergických reakcí podíl také faktory životního prostředí.
    Téma alergologické prevence je však velmi komplexní a je třeba přiznat, že zatím nebyla popsána žádná zcela bezpečná nebo jednoduchá metoda, jak vzniku alergických onemocnění předcházet. Krátká a všeobecná doporučení pomohou jen málo; postižené rodiny potřebují jednak radu a pomoc, která je orientovaná na jejich konkrétní individuální situaci, stejně jako péči a motivaci zprostředkovanou kompetentním a vyškoleným alergologickým personálem.


ARO Kosmín po bodnutí hmyzem 25ml

    Lékař může na základě obšírnějšího rozhovoru objasnit, zda se jedná o projevy alergie a doporučit eventuální provedení alergologických testů. Výsledky testů je třeba vždy posoudit individuálně ve vztahu ke klinickým projevům pacienta a pozitivní výsledek alergologického testu sám o sobě rozhodně nemusí potvrzovat přítomnost alergie; vždy je tedy nutné poradit se se specialistou.
    Pro reakci třetího typu je příznačná tvorba imunokomplexů, které se skládají z antigenu a protilátky. Příkladem této alergické reakce je takzvaná farmářská plíce (odborně - exogenní alergická alveolitida) a jiná imunokomplexová onemocnění.
    Nápadné jsou v těchto výsledcích rozdíly mezi skupinami s různým socioekonomickým statutem. Poukazují na možnou platnost takzvané hygienické hypotézy v otázce rozvoje alergií, která říká, že časnější a četnější styk s bakteriemi a viry může před pozdějším rozvojem alergií chránit. Za tím, že jsou migranti vzácněji postiženi alergickými onemocněními, může stát různý způsob života, ovšem zároveň je třeba počítat i s možnými systematickými chybami ve vlastním vyhodnocování této studie.


Rosen Moskyto gel na štípance 16ml

    Bývá velmi těžké určit konkrétní látku – alergen, která je za alergickou reakci zodpovědná. Proto je velmi důležité lékaři co možná nejpřesněji popsat okolnosti, které rozvoji alergických symptomů předcházejí. K dispozici je pak mnoho testů, které pomohou alergen nebo skupinu alergenů určit.
    Když je organismus jednou takto senzibilizován, rozpozná imunitní systém alergen téměř okamžitě a od tohoto momentu se pak mohou rozvíjet různé projevy dané alergické reakce.
    Senzibilizace je proces, kdy se organismus poprvé setkává s alergenem, identifikuje ho jako cizorodou látku a připraví se na budoucí obrannou reakci. Imunologické procesy, které v těle probíhají, se liší typem alergické reakce.
    Při tomto prvním setkání s alergenem ještě nedochází k rozvoji vlastní alergické reakce s doprovodnými symptomy, ty se v plné míře projeví až při druhém, respektive opakovaném, kontaktu.


Kdy přichází provedení alergologických testů v úvahu

    Smysluplným preventivním opatřením u dětí s vysokým rizikem rozvoje alergických reakcí je včasné předcházení kontaktu s alergeny a nevystavování dětí pasivnímu kouření (Berg, Pina-Symposium). Vystavení tabákovému kouři před a po porodu zvyšuje alergickou senzibilizaci, u dětí s rodiči, kteří mají atopická onemocnění, je riziko pro novorozence dokonce sedminásobně vyšší. Kojení po dobu 4 – 6ti měsíců má (slabý) ochranný efekt.
    Alergologických testů, umožňujících určit, na které látky, respektive alergeny, je organismus citlivý, je celá řada. Patří k nim kožní testy, provokační testy a vyšetření krve. O jednotlivých postupech u konkrétních testů se dozvíte více pod následujícími odkazy:
    Alergie se většinou objeví u jedinců, kteří jsou často vystaveni stresovým situacím zanedbávající životosprávu. Mezi nejčastější původce patří pyly, potraviny (zejména exotické ovoce a zelenina ), hmyz nebo i levné nekvalitní kosmetické přípravky.
    V alergologických testech lze prokázat senzibilizaci. O alergii jako takové mluvíme v případě, pokud dochází ke shodě v pozitivním výsledku konkrétního alergického testu a klinických alergických příznaků. Jinými slovy: pozitivní reakce v alergickém testu nutně neznamená, že se u testované osoby alergie jako onemocnění také projeví.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00