Jak na věc


accon managers

25 let při Vás na cestě k úspěchu!

    Cílem výzvy je zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Termín výzvy je od od 27.9. 2018 do 27.10. 2019
    Snížení energetické náročnosti v podnicích obměnou technologie na výrobu energie, využívání odpadní energie ve výrobních procesech, zavedení systémů měření a regulace, rekonstrukce rozvodů. Termín výzvy: 2.7.2018 do 29.4.2019
    Pomáháme podnikatelům a firmám v jejich rozvoji a růstu. Vzděláváme zaměstnance v podnikatelské sféře, jak být úspěšný a orientovat se na trhu a v podnikání. Stáhněte si katalog s podrobnostmi.
    This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.
    Potřebujete ve své obci rozšířit školu, školku? Vybudovat kanalizaci, vodovod? Chcete mít opravené chodníky, veřejná prostranství a komunikace? Nevíte co s komunálním odpadem? Rádi byste měli více zeleně nebo cyklostezku? A pro děti hřiště a prostor pro volnočasové aktivity? ...a že to není ještě všechno?!


ACCON GROUP a.s. - firma v Praze

    Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.
    Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.
    Máte představu o projektu, který byste chtěli realizovat a chybí Vám finanční zdroje? Chtěli byste vyhledat vhodné dotace z Evropských, národních a krajských fondů? Chcete mít komplexní, ale navíc přehlednou a ucelenou představu o dotačních příležitostech? ..., že máte další nápady a projekty?
    ..., 2. krok - sdělte nám přesně co chcete, 3. krok - připravme společně projekt s dostatečným časovým předstihem a v požadované kvalitě, 4. krok - vyhledáme vhodný dotační titul a předložíme analýzu dotačních příležitostí, 5. krok - zpracujeme žádost o dotaci ať jste obec či město nebo podnikatel či firma, 6. krok - zajistíme organizaci veřejné zakázky a vybereme vhodné dodavatele, 7. krok - postaráme se o bezchybný průběh realizace i čerpání finančních prostředků.
    Všechny kurzy jsou v současné době akreditovány u MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Využijte našich služeb! Nabízíme komplexní poradenství pro financování projektů obcí a měst. Zajišťujeme dotace z EU, národních i krajských fondů.

    Nabízíme komplexní služby v oblasti: investičního poradenství, dotace, financování projektů, ekonomické analýzy, podnikatelské záměry, studie proveditelnosti, veřejné soutěže, inženýrské činnosti. Poskytujeme manažerské poradenství, standardy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, oborové normy, interní audity, zlepšování procesů, zvyšování výkonnosti a revitalizace firem. Zajišťujeme personální poradenství, rozvoj osobnosti, vzdělávání, kurzy, tréninkové workshopy, outdoor, služby v cestovním ruchu.
    Cílem podpory je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Příjem žádostí od 15.6. 2018 do 27. 11. 2018
    7 kroků k úspěchu: 1. krok - správný výběr kvalifikovaných dodavatelů, 2. krok - kvalitní technický a finanční dozor investora, 3. krok - dohled nad realizací projektu z hlediska administrativní správnosti, 4. krok - zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby, 5. krok - řešení změn v pruběhu realizace s poskytovatelem dotace, 6. krok - závěrečné vyhodnocení akce, 7. krok - příprava dokumentace projektu k archvaci a případným kontrolám, Jdete do toho?
    Stáhněte si seznam vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvem vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků ve veřejné správě.


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie

    Získali jste dotaci? Blahopřejeme. Sláva, hurá! ..., ale co dál? Ouha, jste na prášky z toho množství požadavků na výběr dodavatelů, povinností, etapových zpráv, závazných i monitirovacích ukazatelů, podávání žádostí o platbu a ještě projekt dobře realizovat a včas dokončit! Nezoufejte, jsme spolehlivým partnerem a máme 25 letou praxi s řízením projektů.
    Výzva podporuje tvorbu nových softwarových řešení, nových IS/ICT řešení, pořízení nových technologií. Příjem žádostí do prosince 2018 - do července 2019
    7 kroků k úspěchu: 1. krok - vypracování soutěžních podmínek a hodnotících kriterií, 2. krok - vytvoření návrhu dodavatelské smlouvy, 3. krok - kompletace zadávací dokumentace, 4. krok - vyhlášení veřejné zakázky a asistence v době podávání nabídek, 5. krok - organizace komisí pro otevírání a hodnocení nabídek, 6. krok - přezkoumání splnění kvalifikačních požadavků a vyhodnocení nabídek, 7. krok - uveřejnění výsledků a uzavření smlouvy s dodavatelem. Jdete do toho?
    Pomáháme zlepšovat a profesionalizovat veřejnou správu jako akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Stáhněte si náš katalog.


ZDARMA seminář – Financování vzdělávání přes dotace OPZ – výzva 43 a program POVEZ II u ÚP ČR

    Podpora malých a středních podniků v záměrech rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt. Příjem žádostí 22.10.2018 – 22.5.2019
    ACCON human resources management realizovala výstavbu vlastního školicího střediska v osadě Kabáty v Jílovém u Prahy. Projekt byl dotován z Evropských fondů a poskytl nám zázemí pro naše vzdělávací aktivity určené firmám i městům.
    Spolupracujeme s Institutem ekonomického vzdělávání, z.ú. a společně poskytujeme učitelům odborné zázemí v ekonomických a technologických oborech.
    Zajištění transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Příjem Žádostí od listopadu 2018 do března 2019
    Potřebujete ve své firmě rozšířit výrobu, nakoupit technologie? Vybudovat školicí středisko nebo vývojové centrum? Chcete mít inovované služby a produkty? Nevíte si rady se zavedením výsledků vývoje do výroby a na trh? Rádi byste více uspořili energie a využili obnovitelné zdroje? A pro zaměstnance kvalitní vzdělávání a rozvoj? ...a že to není ještě všechno?!


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

    Pomůžeme vám při získávání dotací a financování projektů. Vytvoříme podmínky pro vaše podnikání a investice. Ukážeme cestu k růstu vašich pracovníků a týmů. Zlepšíme váš systém řízení a efektivitu procesů.
    Unikátní časosběrné video z výstavby malé vodní elektrárny Kacéřovský mlýn na Berounce. Projekt realizoval náš klient společnost Elektroštika a ACCON zajišťoval dotaci z evropských fondů.
    Pomáháme našim učitelům v jejich rozvoji a růstu. Vzděláváme pedagogy v rámci dalšího vzdělávání, jak zlepšovat své odborné znalosti a dovednosti a jak je dále předávat svým studentům a žákům v rámci výuky na základních a středních školách nebo v rámci volnočasových aktivit.
    Jste dotovaný nebo veřejný zadavatel? Pro úspěšnou realizaci Vašeho projektu hledáte vhodné kvalifikované a spolehlové dodavatele služeb, dodávek a stavebních prací? Postup organizace výběru dodavatelů je dán zákonem o zadávání veřejných zakázek, pro zakázky mimo zákon pak pravidly pro výběr dodavatelů poskytovatele dotace nebo vnitřní směrnicí zadavatele.


Nabízíme elearningové kurzy pro jednotlivce i firmy

    7 kroků k úspěchu: 1. krok - definování předmětu a cíle projektu, 2. krok - očekávání uživatelů a připravenost projektu, 3. krok - vymezení alternativních variant řešení, 4. krok - vyhledání vhodných dotací a dalších zdrojů financování, 5. krok - výběr optimální kombinace předmětu a zdroje financování, 6. krok - rozbor udržitelnosti projektu, 7. krok - zpracování cash flow, popř. akčního plánu. Jdete dotoho?
    Program zaměřený na výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, pro rok 2019. Termín výzvy předpoklad do 20.11. 2018
    7 kroků k úspěchu: 1. krok - analýza dotačních příležitostí pro Váš projekt ZDARMA, 2. krok - rozbor všech náležitostí projektu a dotační výzvy, 3. krok - zpracování studie proveditelnosti a kompletace povinných příloh, 4. krok - kontrola úplnosti a podání žádosti o dotaci, 5. krok - organizace veřejných zakázek pro výběr dodavatelů, 6. krok - podávání žádostí o platbu a řešení změn v průběhu realizace, 7. krok - zavěrečné vyúčtování akce. Jdete do toho?
    Program je určen sportovním klubům a tělovýchovným jednotám na podporu nové výstavby sportovních zařízení včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby a na rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb). Příjem žádostí od 11.9.2018 do 15.10.2018


2.3.2017, Praha – Konference – Efektivní veřejná správa v obcích a městech – pod záštitou SMO

    ..., 2. krok - sdělte nám přesně co chcete, 3. krok - zpracujeme analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců a potřeb rozvoje zaměstnavatele, 4. krok - zpracujemé komplexní vzdělávací plán, 5. krok - nabídneme akreditované ACCON akademie a navazující státní zkoušky 6. krok - vyškolíme pracovníky obcí či měst nebo pracovníky podniků či firem v řadě samostatných kurzů, 7. krok - postaráme se o bezchybný průběh realizace vzdělávání týmu i spodporou e-learningu.
    Specifické školicí programy / akademie zohledňují specifika konkrétních profesí či pracovních pozic a jsou určeny všem, kteří chtějí své dovednosti dále rozvíjet. Představují ucelené programy pro zvýšení odborné kvalifikace a kariérní postup. Výběr nabízených modulů nebo jejich vzájemná kombinace může být pro pracovníka velkou motivací pro další profesní růst či zapojení do cyklického tréninkového procesu. Praktickou výhodou této formy vzdělávání je sdílení praktických zkušeností ostatních účastníků z jiných firem a z jiných oborů.
    Program podporuje partnerství mezi podniky a výzkumnými organizacemi a rozšíření spolupráce vysokých škol s podnikatelskou sférou. Termín výzvy od 17.9. do 14.12. 2018

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00