Jak na věc


židovská křestní jména muži

Osudy budov synagogy a židovské školy v letech 1939 - 1989

    Náklady na obnovu a rekostrukci synagogy, židovské školy a židovského dvojdomku, vynaložené v letech 1993 - 2001 činily 26,3 mil. Kč. Město se na nich podílelo téměř 40%. Podíl dotací činil 59,3%.
    Po r. 1989 se město ujalo iniciativy při záchraně a rekonstrukci místních památek. Zároveň zde začala aktivně působit Společnost ochránců židovské kultury. V r. 1991 byla synagoga, budova bývalé židovské školy, přilehlý dvojdomek a židovský hřbitov zapsány do seznamu státních kulturních památek. Starý židovský hřbitov, patřící pražské židovské obci byl upraven a do důstojného stavu uveden péčí místních ochránců židovské kultury za vydatné brigádnické pomoci skautů s finanční podporou majitele. Dvojdomek, připomínající bývalou droubnou zástavbu v židovském městě, byl zrekonstruován městem za pomoci státní dotace. Tento článek se však dále zabývá jen rekonstrukcí synagogy a židovské školy.
    Protože se budovy nalézaly v oblasti předpokládané výstavby školského zařízení, město je v r. 1986 vykoupilo. Evangelická obec získala od města náhradní objekt v Zahradní ulici.


Virtuální univerzita 3.věku Heřmanův Městec

    Otevření rekonstruovaných budov se konalo 25. listopadu 2001. slavnostní akt doplnilo vystoupení pěveckého sboru Vlastislav a literárně hudební pásmo z prózy France Werfla ve dvoraně synagogy. Zároveň byla v budově bývalé židovské školy vernisáží zahájena výstava děl výtvarných umělců Heřmanoměstecka od 15. stol. až po současnost.
    V listopadu r. 2001 byly v Heřmanově Městci stlavnostně otevřeny a veřejnosti ke kulturním účelům předány zrekonstruované budovy bývalé synagogy a bývalé židovské školy. Neuvěřitelně zchátralé objekty byly uvedeny do své původní umělecké podoby a jsou připraveny sloužit novému poslání. Účelem tohoto článku je připomenout dávnou a nedávnou minulost objektů i výsledky investiční, občanské i restaurátorské činnosti, která vedla k jejich záchraně a obnově.
    Stejně jako jinde ve světě žili i zde Židé v nerovnoprávném společenském a hospodářském postavení. Občanskou rovnoprávnost jim přineslo až 19. stol. Ale soužití s místním obyvatelstvem bylo klidné a nikdy nebylo poskvrněno hromadným násilím nebo pogromem. V různých dobách se těšili místní Židé přízni své vrchnosti.


Budova synagogy a židovské školy

    Po 2. světové válce se z koncentračních táborů vrátily do Heřmanova Městce jen dvě ženy a židovská komunita zde prakticky zanikla. Synagoga již nemohla sloužit svému původnímu určení. V r. 1947 koupila oba objekty od pražské židovské obce Českobratská církev evangelická. Byl vypracován plán přestavby synagogy na křesťanský kostel. Vzhledem k událostem r. 1948 již nedošlo k jeho realizaci. Budova bývalé židovské školy pak po nákladné úpravě sloužila 37 let jako modlitebna a byt duchovního českobratrské evangelické církve. V synagoze se vystřídala skladiště různých institucí.
    V rámci celkové rekonstrukce byla znovu vybudována spojovací balkonová chodba mezi galerií v synagoze a prvním poschodím bývalé židovské školy. Do štítu synagogy byly vráceny desky desatera a na čelní stěně obnoven hebrejsky psaný text starého žalmu s chronogramem roku výstavby. Kamenná hlavice, zaazená v jihovýchodním rohu synagogy připomíná starší zástavbu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00