Jak na věc


škola channeling

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

    Františka Plamínková byla spisovatelka, učitelka a významná česká feministka. Narodila se v roce 1875 v malé podkrkonošské vesničce Kostelsko u Rovenska pod Troskami. Po studiích v roce 1895 začala učit v Praze, několik let působila na dívčí škole na Letné. Dle úředních knih byla Františka Plamínková ustanovena zatímní učitelkou ve škole u sv. Tomáše v Praze III. - Malé Straně v roce 1898. Předtím však již působila nejpozději od r. 1896 jako zatímní učitelka ve škole v Praze VII. - Holešovicících - Bubnech, konkrétně v měšťanské škole dívčí, která byla spojena s obecnou školou dívčí, ve Vinařské ulici č. p. 490/2.
    Od roku 1989 se začaly vyučovat další jazyky jako nepovinné, francouzština a němčina. Konaly se tábory s jazykovým zaměřením. Po roce 1989 už si mohli žáci vybrat, jaký jazyk se chtějí učit. Od 3. třídy byla povinná angličtina, od 5. třídy další jazyk. 15. března 1990 se ředitelkou školy stala Mgr. Anna Hurychová. Zlepšilo se zde pracovní prostředí a mnoho dalších věcí. Na konci školního roku 2006/2007 předala vedení školy Mgr. Jindřichu Koudelovi. Od školního roku 2013/2014 škola vzkvétá v rukou Mgr. Jarmily Macečkové. Byl inovován školní vzdělávací program, ve kterém kromě změn hodinové dotace vybraných předmětů přibyla výuka metodou CLIL (v anglickém jazyce) na 1. i 2. stupni. Od školního roku 2014/2015 škola kromě francouzského a německého jazyka nabízí také jazyk španělský. Od 2. ledna 2014 je škola Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty. Od stejného roku je škola nositelem certifikátu Rodiče vítáni.


Plánujeme - plán půdní vestavby

    Jednou z priorit školy je využití informačních a komunikačních technologií, z čehož vyplývá i úroveň vybavení školy touto technikou. Pro výuku informatiky i dalších vyučovacích předmětů je určena počítačová pracovna vybavená 30 počítači, tiskárnami, skenerem, dataprojektorem, sluchátky s mikrofonem atd. Všichni žáci i pedagogové mají přístup na internet. Počítače lze využívat i ve volném časem, například v místnosti školního klubu. Počítači jsou vybaveny i všechny třídy, školní družina i kabinety vyučujících. Učebny na 1. i 2. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, projektory nebo klasickými dataprojektory. Ve škole jsou k dispozici tři kopírovací stroje.
    Městská část Praha 7 plánuje v souvislosti s opravou střechy, která je v havarijním stavu, investovat finanční prostředky do úpravy půdních prostor. Díky těmto úpravám ve škole vzniknou nové místnosti, kabinety, relaxační zóna pro žáky apod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00