Jak na věc


čipové přístupové systémy

Vlastnosti čipových hodinek Watch

    9 bezkontaktní povaha technologie, která nevyžaduje pro identifikaci objektu jeho přímou viditelnost, ani přesné polohování přenosu dat z čipu nebrání ani špatné optické či atmosférické podmínky rychlost čtení aktivní technologie pak přináší nové možnosti funkcionality identifikačního procesu Tuto technologii lze najít v různých odvětvích průmyslu, jako je kontrola výrobních procesů, logistika, dodávky a expedice, v obchodních řetězcích, ale i v identifikaci zvířat, ať už jde o jednotlivé domácí mazlíčky, tak i velké stáda dobytku. RFID systémy najdete rovněž i v automobilovém průmyslu, pivovarnictví (sledování pivních sudů) ve zdravotnictví. Dá se říci, že RFID zvyšuje kvalitu, rozšiřuje možnosti procesu identifikace ve všech oblastech a odvětvích průmyslu, bezpečnosti, dopravy atd.funkce RFID RFID je technologie bezkontaktní identifikace k identifikaci (získání identifikačního kódu) není nutné, aby čtečka kódu přišla do přímého kontaktu s identifikátorem (jako je tomu například u čip


Vyhodnocovací program ADSP Loader

    27 3.2.9 Bezpečnostní aspekty NFC Ačkoliv může být krátký dosah NFC technologie brán za jeden z bezpečnostních aspektů, tak NFC samotné nezabezpečuje komunikaci. V roce 2006 Ernst Haselsteiner a Klemens Breitfuß popsali různé typy útoků a ukázali, jak využít odolnost NFC vůči útokům typu Man-in-the-middle k získání specifického klíče. Zmíněná technika není součástí ISO standardu, NFC nenabízí nějakou ochranu proti odposlechu a může být proto zranitelné vůči modifikaci dat. Aplikace využívající NFC proto musí použít kryptografické protokoly vyšších vrstev (např. SSL k vytvoření zabezpečeného kanálu. Zajištění bezpečnosti přenášených dat skrze NFC proto vyžaduje spolupráci na vícero úrovních: výrobci hardware, kteří budou chtít zabezpečit NFC zařízení silnou kryptografií a autentizačními protokoly; zákazníci, kteří budou chtít zabezpečit jejich zařízení a data různými typy zámků, hesly či antiviry; výrobci softwaru a subjekty poskytující bezkontaktní transakce, kteří budou chtít za


Jedno identifikační médium namísto svazku klíčů

    32 plastu). Informační systém poskytovatele služby potom eviduje stav účtu návštěvníka (a umožňuje mu například dobíjet kartu potřebnými peněžitými částkami). Protože odpadá nutnost kontaktu identifikátoru (s kartou například stačí projít dveřmi vybavenými anténou), odpadají i fronty a zbytečné zdržování. Plně elektronické pokladny v obchodech Jakkoliv je použití čárového kódu na zboží obrovským ulehčením (pro zákazníka i pokladní), může jít RFID ještě dál. V ideálním případě zjistí pokladní kompletní obsah nákupního košíku najednou a bez jeho vyložení. Pokud si dobře všímáte času a úsilí nutného na odbavení jednoho nákupního košíku u pokladny v současnosti, musí vám být více než jasné, jak by se celý postup zjednodušil. Skladová či výrobní evidence Podobně jako u pokladny (v podstatě výstup ze skladu) je možné RFID nasadit pro skladovou evidenci. Naskladnění kompletní palety či kontejneru je potom také otázkou několik minut (stačí načíst všechny identifikátory). Stejně tak je možné na


Přístupový “čipový” systém pro bytové domy DOMOVNÍK

    35 5.1.4 Čtečky karet využívající Wiegand protokol Wiegand protokol je používán většinou pro komunikaci mezi čtečkami karet a přístupovými moduly. Pro jednoduchost přenosu dat a možnost propojení čtečky karet s modulem na relativně dlouhou vzdálenost je využíván hlavně v průmyslu. Přenos dat je řešen pomocí dvou datových vodičů a GND. Datové vodiče se většinou označují DATA 0 a DATA 1 (někdy téţ DATA Low a DATA High). Při připojení čtečky k terminálu jsou označené vodiče takto: zelený vodič pro DATA 0, bílý vodič pro DATA 1 a černý vodič pro GND. Při připojení čtečky karet se též indikuje stav led diody čtečky, který je označen hnědým vodičem. Komunikace probíhá sekvenčně, což znamená, že bity se přenášejí postupně za sebou. Protokol má jednoduchou časovou synchronizaci. Přenos probíhá tak, že pokud na čtečce není žádná aktivita na DATA 0 (DATA Low) a DATA 1 (DATA High) se přivádí napětí o hodnotě 5V. Pokud se má přenést bit s hodnotou 1, napětí na DATA 1 (DATA High) se přiblíží k nule


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11633
cache: 0024:00:00