Jak na věc


čipové přístupové systémy

Přístupový “čipový” systém pro bytové domy DOMOVNÍK

    12 Čtecí zařízení (obr č.3) tzv. RFID reader (nebo také čtečka), které je tvořena vysílacím/přijímacím obvodem s dekodérem, anténou. V některých případech může být čtečka vybavena i vlastním operačním systémem se základní softwarovou funkcionalitou. Obr. 3 Čtecí zařízení Řídící software (middleware) Frekvence a standarty Systémy RFID využívají elektromagnetických vln, které pracují na různých vlnových délkách. Pracovní kmitočet je určujícím parametrem pro čtecí dosah a interakci s okolním prostředím. Platí, že čím vyšší frekvence je použita, tím je rychlejší přenos dat a větší vzdálenost na kterou je RFID čtečka schopna komunikovat s RFID tagem. Nevýhodou je však vyšší cena a větší citlivost na přítomnost problematických materiálů (uhlík, kovy a kapaliny), které výrazně ovlivňují šíření rádiových vln. Volba vhodné frekvence je tedy pro konkrétní aplikaci jedna z nejdůležitějších fází návrhu řešení systému RFID. Existují čtyři hlavní frekvenční pásma pro systémy RFID. LF (Low Frequency)


Jedno identifikační médium namísto svazku klíčů

    49 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //Nastavení rychlosti vystupniho pinu GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //RELE // //Zelena LED-dioda GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //Nadefinovani parametru pinu 9 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //Nastavení pinu jako výstup push/pull GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //Nastavení rychlosti vystupniho pinu GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //Modra LED-dioda GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //Nadefinovani parametru pinu 8 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //Nastavení pinu jako výstup push/pull GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //Nastavení rychlosti vystupniho pinu GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //Inicializace portu s parametry uloznymi v datove strukture GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //Nadefinovani parametru pinu 13 GPIO_InitStructu


Vyhodnocovací program ADSP Loader

    27 3.2.9 Bezpečnostní aspekty NFC Ačkoliv může být krátký dosah NFC technologie brán za jeden z bezpečnostních aspektů, tak NFC samotné nezabezpečuje komunikaci. V roce 2006 Ernst Haselsteiner a Klemens Breitfuß popsali různé typy útoků a ukázali, jak využít odolnost NFC vůči útokům typu Man-in-the-middle k získání specifického klíče. Zmíněná technika není součástí ISO standardu, NFC nenabízí nějakou ochranu proti odposlechu a může být proto zranitelné vůči modifikaci dat. Aplikace využívající NFC proto musí použít kryptografické protokoly vyšších vrstev (např. SSL k vytvoření zabezpečeného kanálu. Zajištění bezpečnosti přenášených dat skrze NFC proto vyžaduje spolupráci na vícero úrovních: výrobci hardware, kteří budou chtít zabezpečit NFC zařízení silnou kryptografií a autentizačními protokoly; zákazníci, kteří budou chtít zabezpečit jejich zařízení a data různými typy zámků, hesly či antiviry; výrobci softwaru a subjekty poskytující bezkontaktní transakce, kteří budou chtít za


Vlastnosti čipových hodinek Watch

    22 3.2.4 Datový formát NDEF Když už tag máte, máte několik málo volných bajtů paměti, kam můžete zapsat data. Aby jim ale také rozuměl ten, kdo si je bude číst, NFC Forum zároveň se specifikacemi NFC tagů vytvořilo i nový datový formát NDEF (zkratka NFC Data Exchange Format). NDEF je definicí obecného formátu tagu, pod sebou má ale několik už konkrétních šablon na data. Jde zejména o text a webovou adresu (URI), pak je zde ještě formát Smart Poster, který se bude užívat hlavně v marketingu. Po dotyku se dozvíte bližší informace a telefon může vykonat nějakou akci, například načíst web nebo poslat SMS. Nakonec je tady ještě nezbytný elektronický podpis. U těchto věcí by tak mělo být zaručeno, že i když na tag zapíšete něco z Androidu, bez problémů tag přečte a správně interpretuje třeba i Symbian. Z dosavadních zkušeností se ale dá říct, že to tak funguje i u mnoha dalších formátů, kde se jakési nepsané standardy dodržují. Na druhou stranu, některé proprietární tagy, jako třeba Xperia S
    “V červenci letošního roku jsme se jako Společenství vlastníků rozhodli, poté, co nám byly vykradeny sklepy, že si necháme vyměnit staré vchodové dveře za nové plastové, s otevíráním na čipy. Dveře nám dodala firma DECRO a pak jsme dostali kontakt na firmu AVARIS, s.r.o., která nám dodala elektroniku otevírání dveří včetně čipů. Vlastníci jsou velice spokojení a tímto bychom chtěli poděkovat firmě AVARIS, s.r.o. a hlavně lidem, kteří se na realizaci zakázky podíleli, především za jejich ochotu, spolehlivost, korektnost, kvalitu i cenově výhodnou nabídku. Od montáže dveří s elektronickým otevíráním se již nestává, že by v domě nocovali bezdomovci, nedochází k drobným krádežím apod., jak se tomu stávalo dříve.Z výše uvedených důvodů doporučujeme firmu AVARIS, s.r.o jako spolehlivého a seriózního partnera pro případnou spolupráci s dalšími partnery.”


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00