Jak na věc


úřad práce olomouc

Jak najít a rezervovat levné letenky?

    Vybírání online je samozřejmě pohodlnější, než časté návštěvy budovy Úřadu práce v Olomouci. Nová volná pracovní místa se objevují každý den a mohou chodit přímo do vaší emailové schránky, pokud si to budete přát. Pak se stačí začíst, vybrat si několik nejideálnějších nabídek a jít zkusit štěstí.
    Koncem května se v Olomouckém kraji rozběhl nový projekt Úřadu práce ČR na podporu zaměstnanosti absolventů škol bez praxe a zároveň na zvýšení jistoty zaměstnanců v předdůchodovém věku. Projekt je zaměřen na zajištění generační výměny a podporuje mezigenerační solidaritu na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku (tj. těch, kterým vznikne nárok na starobní důchod do max. 18 měsíců a jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele min. 2 roky). Projekt současně podpoří i přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností (max. do dvou let praxe).
    2. přijatého zaměstnance vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností pomocí nástroje společensky účelného pracovního místa – vyhrazeného ve výši max. 20 000 Kč měsíčně po dobu max. 12 měsíců.


Úřad práce Olomouc - Kontaktní pracoviště Šternberk

    Finanční příspěvek je poskytován zaměstnavateli, který s uchazečem z cílové skupiny uzavře dohodu o provedení práce. Příspěvek může být poskytnut maximálně na dobu 3 měsíců, s max. rozsahem 80 hodin měsíčně. Výše příspěvku je stanovena na 60 korun za každou odpracovanou hodinu a je vyplácen zpětně po ukončení PNZ. Na příspěvek není právní nárok a poskytuje se na základě předchozí uzavřené dohody mezi ÚP ČR a zaměstnavatelem.
    Generační tandem je realizován formou pracovního poměru u zaměstnavatele ve stanovené týdenní pracovní době dle ustanovení § 79 zákoníku práce, v odůvodněných případech rovněž formou pracovního poměru v kratší pracovní době, nejméně však 0,5 úvazku. Součástí projektu je i zaškolování nově přijatého zaměstnance na SÚPM.
    Úřad práce Olomouc hledejte na adrese Vejvodského 988/4, Olomouc. Dokonce i na internetových stránkách Úřadu práce naleznete obsáhlý výběr stále nových nabídek práce v Olomouci.
    ÚP ČR začal nově nabízet další nástroj aktivní politiky zaměstnanosti – Práci na zkoušku (PNZ). Tento nástroj je určen zejména uchazečům o zaměstnání do 30 let věku bez rozdílu vzdělání, kteří jsou na ÚP ČR evidováni déle než 2 měsíce a mají praxi maximálně 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. Cílem PNZ je zjistit připravenost této cílové skupiny k nástupu na běžné pracovní místo.


Úřad práce Olomouc - Kontaktní pracoviště Litovel

    V souvislosti s touto novelou dochází mj. k organizační změně v systému státní sociální podpory. Od 1. dubna 2004 se stanou orgány státní sociální podpory, vykonávajícími státní správu na tomto úseku, úřady práce. Od 1. dubna 2004 budou úřady práce rozhodovat o dávkách sociální podpory a vyplácet je místo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pro občany se však od tohoto data nic nezmění. Kontaktní místa najdou občané na stejných adresách jako doposud, v Olomouci na ulici Kosmonautů 10, v Litovli na ulici Havlíčkova 28, ve Šternberku na ulici Uničovská 36 a v Uničově na ulici Stromořadí 420. Úředními dny jsou pondělí a středa v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Jediný rozdíl bude spočívat v tom, že veškeré dokumenty a rozhodnutí budou nyní vyhotovovány s hlavičkou úřadu práce. O odvoláních proti rozhodnutím, vydaných úřady práce v rámci správního řízení na úseku státní sociální podpory, bude i nadále rozhodovat krajský úřad.
    Olomouc je statutárním městem nacházejícím se v Olomouckém kraji. Jedná se o město, které je protkané řadou památek a univerzit. Žije zde zhruba 100 000 obyvatel. V roce 2012 činila nezaměstnanosti v Olomouci 8,90 % (přibližně 10 900 nezaměstnaných osob). Oproti minulým letům můžeme pozorovat menší pokles.


Zobrazit všechna volná místa Olomouc.

    Úřad práce je v projektu jedním z partnerů, který pomáhá při nácviku zvládání modelových situací běžného života. „Někdy se setkávám s názorem, že Úřad práce učí žáky a studenty, jak se stát nezaměstnanými – například jim vysvětluje, kdo se může stát uchazečem o zaměstnání nebo jak se žádá o podporu v nezaměstnanosti“, říká Mgr. Jolana Palinková, poradkyně Úřadu práce. „O těchto tématech se ale zmiňuji jen okrajově, když mluvím o službách Úřadu práce. Mnohem více času se žáky a studenty věnujeme tomu, podle čeho se volí obor vzdělání, jaká povolání mohou s určitým vzděláním vykonávat, ve kterých profesích je dostatek volných míst nebo jak je možné prohlubovat a rozšiřovat získané vzdělání. Podobně se věnujeme hledání zaměstnání - tomu, jak a kde hledat práci, jak jednat se zaměstnavatelem, jak má vypadat profesní životopis a co čeká žadatele o práci u přijímacího pohovoru.“ Úřad práce uvítal možnost se projektu „Kluby na cestě“ zúčastnit. „Doufám, že děti si z Úřadu práce odnesly poziti
    V květnu letošního roku se informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, zapojilo do projektu Sdružení D „Kluby na cestě“, který je finančně podpořen z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt je preventivní a osobnostně rozvojový a jeho cílovou skupinou jsou děti z několika dětských domovů v Olomouckém kraji. V projektu se cca pět desítek dětí a mladistvých učí vyrovnávat se zátěžovými situacemi prostřednictvím her, tréninků a modelových situací. Dále je projekt zaměřen na sebepoznávání, posílení sebedůvěry, rozvíjení komunikace a nácvik praktických dovedností. To by mělo u dětí snížit pravděpodobnost rizikového chování a pomoci jim dobře se začlenit do společnosti.
    Zaměstnavatelé se zájmem o informace nebo vstup do tohoto projektu se mohou obracet na níže uvedené kontaktní osoby ve všech okresech Olomouckého kraje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00