Jak na věc


žák se zdravotním znevýhodněním

Zdravotně znevýhodněný žák ve škole

    Za sklem o. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Naším klientem není pouze samotný člověk s PAS, ale zároveň celá jeho rodina.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Nově dotační titul je cílený na děti, žáky a studenty se zdravotním postižením vzdělávajících se na soukromých a církevních školách a na školách zřízených MŠMT ČR a na děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním vzdělávající se ve školách obecních, krajských a soukromých, církevních a školách zřízených MŠMT ČR
    Tento portál vznikl v projektu "Školní asistent - nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji" CZ.1.07/1.2.33/02.0022, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Ve školách je řada dětí, které jsou kvůli zdravotnímu znevýhodnění obtížně zvladatelné. „Speciální školy je třeba v Praze zachovat. Já můžu deklarovat, že žádné rušit nebudeme, protože si myslím, že ne všechny ty děti do těch základních škol běžných patří,“ řekla radní pro školství Irena Ropková (ČSSD).
    Aktivita reaguje na změnu v posuzování pojmu „znevýhodnění“ připravovanou v právních normách vytvořením Katalogu podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Ze současného pojetí „speciálních vzdělávacích potřeb“, které zahrnují žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, by měla být vytvořena kategorie žáků s „potřebou podpůrných opatření“, které bude definovat zákon a prováděcí vyhláška.  Pro potřeby praxe byl v rámci našeho projektu vytvořen v březnu 2014 Katalog podpůrných, který má 7 částí:
    Spolupráce s rodinou žáka je velmi důležitou součástí práce asistentů pedagoga, své místo má v podpoře žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, velmi důležitá ale bývá zejména u žáků se sociálním znevýhodněním.


Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním znevýhodněním

    U žáků se sociálním znevýhodněním může být pro školu a pedagogy někdy velmi těžké navázat kontakt s rodiči žáků. Tito rodiče často o kontakt s učiteli nestojí a někdy se mu i záměrně vyhýbají – ne vždy jsou ale důvodem neochota nebo nezájem, v mnoha případech se tito rodiče jednoduše obávají nepříjemné kritiky nebo nedorozumění či nepochopení. Podle známého přísloví o hoře a Mohamedovi v takové situaci musí škola vyrazit za rodiči, kontakt s rodiči záměrně vyhledat a iniciovat.Pro kontakt s rodinami sociálně znevýhodněných žáků je vždy nutné, aby měl asistent alespoň základní informace o sociálním zázemí žáků; tyto rodiny často řeší problémy, které jsou v porovnání se školní úspěšností jejich dítěte daleko závažnější (nejisté bydlení, nadměrné dluhy, nedostatek finančních prostředků na základní potraviny nebo ošacení), což je v jednání s nimi vždy potřeba náležitě zohlednit.Pokud jde o rodiny žáků z etnických nebo národnostních minorit (Romové, Vietnamci, Ukrajinci a další) je potřeba,
    Školský odbor pražského magistrátu zaznamenal od září 2016 růst žádostí o financování podpůrných opatření. Podle ředitelky odboru Lenky Němcové je to tím, že je finanční podpora deklarována v zákoně. „Od září 2016 základní školy začaly vyvíjet zcela logicky velký tlak na rodiče, aby došli do poradenského zařízení a získali z poradny nebo z SPC (speciálně pedagocké centrum) papír pro to dítě, protože teď na něj dostanou ty peníze,“ řekla Němcová. Tyto děti podle ní do běžných škol chodily i dříve, ale nebyly uvedené v tabulkách.
    V hlavním městě je 13.562 dětí a žáků se zdravotním znevýhodněním. Z nich se 8206 učí v běžných třídách s ostatními dětmi. Ostatní navštěvují speciální třídy. V mateřských, základních a středních školách je dohromady 690 autistů, 1263 dětí s poruchami řeči, 1327 dětí s mentálním postižením a 7774 dětí a žáků se závažnou vývojovou poruchou. Vyplývá to z materiálu, kterým se dnes zabýval školský výbor pražského zastupitelstva.


V Praze je 13.500 dětí a žáků se zdravotním znevýhodněním

    Podpůrná opatření pražských škol, kam docházejí také děti a žáci s handicapem, financovalo před podzimem 2016, kdy vešla v účinnost novela školského zákona, která změnila pohled na inkluzi, hlavní město. Od té doby dostávají běžné školy peníze přímo ze státního rozpočtu.
    V současné chvíli poskytujeme tři registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS a Sociální rehabilitaci. Pravidelně pořádáme odborná školení pro asistenty pedagoga, pedagogy, sociální pracovníky a další. Snažíme se šířit povědomí o poruchách autistického spektra prostřednictvím nejrůznějších osvětových akcí a angažujeme se v oblasti legislativy.


02 – Katalog podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se zdravotním znevýhodněním

    U žáků se zdravotním postižením (zdravotním znevýhodněním) probíhá spolupráce asistenta s rodiči žáka obvykle formou každodenní výměny základních informací o aktuálním zdravotním stavu a potřebách žáka i o probraném učivu a potřebě jeho procvičování. Velmi důležitá může být podpora asistenta pedagoga při dlouhodobé nepřítomnosti žáka, např. v době hospitalizace nebo pooperační rekonvalescence – v takovém období může asistent donést žákovi zadání probírané látky, případně (po dohodě s rodiči) s ním i část školního učiva v domácím prostředí zopakovat.
    Nelze proto snadno porovnat stávající počet dětí s handicapem v běžných třídách se stavem v minulých letech. Už před novelou zákona přistupovaly mnohé školy ke společnému učení žáků vstřícně i podle zatstupitelů Petra Prchala (TOP 09) a Jana Čižinského (KDU-ČSL/Trojkoalice). „Předtím to školu nutilo k tomu, když zaměstnali asistenta, aby ho platili z platů ostatních pedagogů,“ řekl Čižinský.
    K zaslání dotazu můžete použít náš kontaktní formulář. K odkazu na portál z vašeho webu můžete použít některý z připravených bannerů. | Prevence-info.cz © 2010-2018

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00