Jak na věc


šestileté gymnázia české budějovice

Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do šestiletého studia se budou konat 16. dubna 2019 a 17. dubna 2019. Jednotné testy zpracovává Centrum zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Testy pro uchazeče ze 7. ročníku základní školy vychází z obsahu vzdělávání na prvním i druhém stupni základní školy, v testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené.
    V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 musí všichni uchazeči o studium v oboru Gymnázium šestileté (79-41-K/61) vykonat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
    V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oboru Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) musí všichni uchazeči o tento obor vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
    Přípravné kurzy na přijímací zkoušky naše škola neorganizuje. Vzhledem k tomu, že přijímací řízení je jednotné, lze absolvovat přípravné kurzy pořádané jinou školou nebo jinou organizací. Přípravné kurzy (online i prezenční) organizuje například společnost Scio.
    Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia se budou konat 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019. Jednotné testy zpracovává Centrum zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vychází z obsahu vzdělávání na prvním i druhém stupni základní školy, v testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené.


Metodické doporučení pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se SVP

    Dle §60 novely školského zákona č. 82/2015 se v přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Podle sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT 27465/2016-1 ze dne 5. 9. 2016 se obě zkoušky konají formou písemného testu ve dvou termínech.
    Ve školním roce 2019/20 bude otevřena jedna třída čtyřletého studia se všeobecným zaměřením a jedna třída šestiletého studia (pro žáky ze 7. tříd základních škol) všeobecného zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka.
    Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je prohlášení zákonného zástupce o osobní datové schránce. Pokud zákonný zástupce zvolí pro doručení místo adresy trvalého bydliště číslo své datové schránky, musí být tato datová schránka zřízena pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00