Jak na věc


částice českém jazyce

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!
     Myšlenky mi už dlouho odbíhají k představám o svém budoucím povolání. Zatím jsem ale nedospěla k téměř žádnému názoru, takže nemůžu přesně říct, jak si jej představuji. Možná že se tím zabývám proto, jelikož se již zanedlouho budu rozhodovat o výběru své střední školy. Kdybych byla věděla, čím chci v...
    Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.
    1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule. 2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.


Neznáte slovní druhy? Zeptejte se na facebooku!

    Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.
    Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a není jednoduché vybrat si to správné DVPP. My jsme při tvorbě školení kladli důraz jak na odbornost autorů, tak na praktické využití získaných poznatků v každodenní výuce. Jsme sami lektoři-učitelé, takže se nebojte nudné teorie, ale ukážeme Vám, co nám ve třídě funguje!
    Tyto částice nezastávají ve větě žádný jiný slovní druh — jsou to například tyto částice: ať, kéž, ano. (Příklad: Ať už se mu to povede. Kéž by měl také takové štěstí.)
    uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu. Vyjadřují také významové odstíny větných členů, s nimiž jsou spojeny. Jsou neohebným, významově nesamostatným slovním druhem. Nejsou žádnými větnými členy.


Jak dobře už umíte slovní druhy?

    Částice (též partikule) jsou osmým (8.) neohebným slovním druhem, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Částice dělíme do dvou základních kategorií podle jejich původu a to na vlastní a nevlastní.
    Klíčová slova: vysvětlení, Částice, termín, wiki, co to je, popis, heslo, slovo, význam, formulace, pojem, Český jazyk, co znamená, přesný význam, synonymum
    Částice naznačující postoj mluvčího k obsahu vět, např. Naneštěstí jsme je nezastihli už doma. Naši bohužel prohráli. Bohudík jsme se dnes vyhnuli dopravní zácpě.
    slovinština částice, částice český jazyk, částice v potenciálové jámě, částice v magnetickém poli, částice světla, částice slovní druhy, částice ve slovinském jazyce, telo v češtině

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00