Jak na věc


útulek plzeň

Útulek pro opuštěná zvířata, Hradec Králové

    Je americký kokršpaněl. Pejsek v nejlepších psích letech – 5 let. Je čistotný, klidný. Maiky je vhodný spíše do zateplené psí boudy u rodinného domu kde byl dosud zvyklý. Samozřejmě i na procházky s...
    Je starší, velmi zanedbaný bišonek, který byl nalezen v ulicích města ve velmi špatném stavu. Je nepochopitelné, že si nějaký člověk pořídí plemeno psa, které  sice nelíná, ale vyžaduje více  péče o srst, kterou evidentně majitel...
    Vznik útulků pro opuštěná zvířata se datuje od roku 1993, kdy vznikl první městský útulek pro psy, tzv. „Psí domov“ v Troji, který byl podřízen Městské policii hlavního města Prahy. Od tohoto roku také začala velmi intenzivní spolupráce s odbory jednotlivých městských částí a také s Městskou veterinární správou Praha, která toto zařízení dozoruje.


Útulek pro zvířata v nouzi Vršava

    Vážení návštěvníci,do trojského útulku zavítá měsíčně kolem dvou tisíc návštěvníků a mnozí z nich si odtud odvážejí domů nového čtyřnohého kamaráda. Velký zájem je i o historii útulku. Stálá expozice, která mapuje vznik a vývoj útulku až po současnost, včetně fotografií z ničivé povodně v roce 2002, množstvím informací a zajímavých fotosnímků, jistě uspokojí každého návštěvníka.Zima nepřináší v našem útulku příliš příznivé podmínky pro pořádání venkovních akcí. Proto se s programy, pořádanými ve venkovních prostorách útulku, setkáte opět na jaře.Naši čtyřnozí kamarádi, však s radostí a za každého počasí, přivítají mezi sebou každého návštěvníka, který za nimi do Tróje zavítá. Velmi rádi proto celoročně umožňujeme skupinám návštěvníků (cca 25 osob), prohlídku našeho zařízení. Termín Vaší návštěvy je však nutné předem telefonicky domluvit na tel. čísle 222 02 5917.Na závěr loňského roku proběhl „Den otevřených dveří v trojském útulku“, spojený s nadílkou pro naše čtyřnohé svěřence. Spole
    Za celou dobu fungování Útulků pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy bylo do jejich zařízení přijato celkem 85 437 zvířat, z toho 57 714 psů, 24 826 koček a 2 897 ostatních druhů zvířat. A za to Vám moc děkujeme.Václav Steinbauervedoucí trojského a měcholupského útulku
    „Za nevídaný úspěch považuji skutečnost, že pracovníci útulků Městské policie Praha, mají více než 90 % úspěšnost při vydávání přijatých psů. Jinými slovy, skoro každý pejsek, který je do útulku přijat, je následně předán majiteli,“ upřesnil Eduard Šuster, ředitel Městské policie Praha.
    Je kříženec starý asi 3 měsíce. Pravděpodobně bude menší až střední velikosti. Je to štěně, které je veselé, hravé, vše ostatní, jako venčení, chodit na vodítku se musí ještě naučit. Věříme, že hodný trpělivý...


Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN

    Pokud si přes internet vyberete pejska z útulku a jste z daleka, prosíme ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán nebo zda nejsme na odchytu či veterině. Ušetříte si tím zbytečnou cestu, ale i případné zklamání.
    Pracovníci Městské policie Praha převezli v rámci opatření Stání veterinární správy k likvidaci více než 4 tuny uhynulého ptactva. Což činilo jednu třetinu z celkového množství 12 tun tzv. „kadavérů“ odvezených za celý rok 2017.


Útulek pro opuštěná zvířata, Ústí nad Labem

    Mezníkem v historii fungování útulku byly ničivé povodně v roce 2002, které se nevyhnuly ani Trojskému útulku a značně ho poškodily. Ohrožená zvířata se však zaměstnancům útulku podařilo včas evakuovat a částečně umístit v tehdy soukromém útulku v Dolních Měcholupech, mezi občany a do dalších podobných zařízení. Přestože všechny objekty byly zaplaveny, provoz zařízení poté, co voda opadla, nebyl nijak omezen. V roce 2007 došlo k ukončení další části plánované výstavby trojského útulku. Bylo odstraněno torzo bývalé kotelny na pevná paliva a byly provedeny výrazné terénní úpravy. Jako součást zařízení byl zřízen tzv. „ZOO koutek“. Tento prostor je také využíván pro dočasné umístění jiných zvířat, nalezených a odchycených na území hlavního města Prahy, jako jsou např. kozy, koně aj. Je zde pro ně připraveno i několik boxů a chlívků. Součástí zařízení je dále i rybníček pro umístění vodních želv a vodního ptactva, včetně kurníku a holubníku.
    V současné době mají útulky v pražské Troji a Dolních Měcholupech kapacitu více než 410 míst včetně záchytné stanice s variabilní kapacitou přes 100 míst. Za rok 2017 bylo přijato 1 940 psů, 1 033 koček a 238 ostatních druhů zvířat. Od začátku letošního roku pak tato zařízení přijala 484 psů, 156 koček a 46 jiných druhů zvířat, včetně exotických hadů a pavouků.
    V loňském roce jsme řešili v útulku nespočet odložených zvířat z důvodu: stěhování majitele, rozchodu partnerů, úmrtí v rodině nebo jen pro, špatnou volbu zvířete, např. plemene psa, kočky, které nevyhovuje po nějakém čase,...
    Je kříženec teriéra malého vzrůstu. Je to temperamentní čipera, který je již starší. Avšak mu to nijak v ničem nevadí. Rád komunikuje s okolím – nic mu neujde. Míša je vhodný do bytu i...


Útulek pro opuštěná zvířata, Srbce

    V rámci útulků pro opuštěná zvířata je zřízena také tzn. asanační služba, která zajišťuje na území hlavního města Prahy sběr uhynulých zvířat. Výjimečným obdobím asanační služby byl rok 2017, kdy většinu České republiky postihla tzv. ptačí chřipka.
    Před více jak 50 lety jsme se začali starat a pomáhat  opuštěným a týraným zvířatům. Útulek jako takový oficiálně vznikl až v roce 1993. Jelikož byla úplně jiná doba a zákon na ochranu zvířat...
    Desetitisíce zachráněných a odchycených zvířat, ale také přibližně stejný počet nových majitelů šťastných pejsků a koček. Profesionální zařízení výjimečné i z evropského pohledu, to jsou útulky Městské policie Praha, které v letošním roce slaví pětadvacetileté výročí.
    „Útulky pražské městské policie jsou na špičkové světové úrovni a hlavní město Praha je na jejich fungování právem hrdé. Rád bych všem zaměstnancům útulků popřál k 25. výročí vše nejlepší“, uvedl Libor Hadrava, radní hl. m. Praha pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality.
    Dne 26. 11. jsme opět po roce navštívili tuto, můžeme již říci, ,,partnerskou školu“ útulku. Žákům jsme přivezli ukázat opuštěného pejska, přiblížili jim naší práci, její význam pro opuštěná a týraná zvířata, odpovídali na...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00