Jak na věc


ústřední hřbitov brno otevírací

Internetový obchod pro topení a vybavení koupelen. TEP Jablonec nad Nisou.

    Dvacáté století u nás obnovilo myšlenku očistného ohně a s ní zpopelňování. Proto bylo v letech 1926 až 1929, jako jedno z prvních v republice, vybudováno v horní části hřbitova krematorium podle návrhu architekta Arnošta Wiesnera a následně postaveno i kolumbárium – pietní místo k ukládání uren. V současné době už je kremace nejčastějším způsobem pohřbívání. Vývoj ve hřbitovní kultuře výrazně ovlivnil všechny druhy ukládání zpopelněných pozůstatků.
     Předkládané kopie pocházejí z cca 1160 průkazů. Jejich držitelé byli řiští (včetně jejich držitelů ze Sudet) Němci, ale i tzv. neříští Němci (Volksdeutsche). Sbírka je uložena v rámci souboru tzv. trofejních fondů z 2. světové války německé provenience. V 90. letech 20. století byl tento materiál, spolu s jiným materiálem uvedeného souboru, předmětem velikého zájmu orgánů na stíhání válečných zločinců z 2. světové války v USA a Velké Británii. Až o dost později se o tento soubor zajímala i příslušná německá prokuratura.
    Největší hřbitov v jihomoravské metropoli – někdy také hovorově nazývaný  „centrálka“ – se správně nazývá Ústřední hřbitov města Brna. Byl otevřen v roce 1883, a to pohřbem desetiletého chovance ústavu hluchoněmých Jiřího Šimka. Od té doby se stal místem posledního odpočinku pro všechny obyvatele města bez ohledu na:


Prodej montáž servis instalace. Vše pro topení a vybavení koupelen.

     Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv zpřístupňuje na svých internetových stránkách nejširší veřejnosti kopie archiválií ze sbírky Wehrpassů (branný průkaz nebo průkaz brance) příslušníků německé armády z období 2. sv. války. Jedná se o digitální kopie vybraných stránek těchto dokladů. Zajímavostí této sbírky je hlavně to, že přes 90% vlastníků těchto průkazů byli příslušníci SS, strážní v koncentračních táborech. Wehrpass byl vedle Soldbuchu (vojenská knížka) druhým vojenským dokladem v německé armádě. Obdrželi ho všichni muži podléhající branné povinnosti. Po nástupu k plnění branné povinnosti museli mít tento průkaz všichni u sebe a prokazovat se jim. Vedle osobních údajů je zde uvedena vojenská způsobilost a také průběh vojenské služby (zařazení k jednotlivým armádním složkám). V případě ukončení vojenské služby nebo úmrtí se Wehrpass vracel k poslední jednotce, u které byla daná osoba zařazena.
    Na Ústředním hřbitově v Brně našlo místo svého posledního odpočinku už více než 400 tisíc osob. Najdeme na něm 113 hrobových skupin, z nichž některé si zaslouží zvláštní pozornost. Mezi ně patří bezesporu čestný kruh ve skupině 25, kde leží významné osobnosti města Brna – například Jan Skácel, Ivan Blatný, František Foltýn, Leoš Janáček, Karel Absolon a mnoho dalších.
    Často jsou navštěvovány staré historické vojenské hřbitovy, zvláště pohřebiště popravených účastníků protifašistického odboje nebo vojenský hřbitov padlých vojáků bývalé německé armády z doby II. světové války.
    Na čtyři sta tisíc zesnulých je pochováno na největším současném pohřebišti České republiky. Je jím Ústřední hřbitov v Brně, který pietním funerálním účelům slouží od roku 1883. Ústřední hřbitov v Brně má 113 speciálních hrobových skupin rozložených na 57 hektarech plochy, mezi nimiž jsou nejznámější čestný kruh a čestná alej (číslo 25e a H5), kam Brno ukládá ty osobnosti, jichž si obzvlášť váží.


kotle kombinované průtokové, ...

     Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv přednostně zveřejňuje databáze a soubory digitálních kopií vytvořené z vlastních archiválií. Tyto musí mít zároveň vztah k vojenské službě hlavně Čechů  a Slováků v 1. a 2. světové válce (viz internetové stránky Vojenského ústředního archivu). Vzhledem k tomu, že jsme začátkem léta 2017 zaznamenali v tisku několik informací vztahujících se k příslušníkům SS, strážným v koncentračních táborech, rozhodli jsme se výjimečně přispět k mapování této problematiky vlastním produktem. Očekáváme velký zájem o tento soubor hlavně v zahraničí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00