Jak na věc


správa hřbitovů města brna

Systém pro správu klíčů TRAKA 21

    Společnost PPM, a.s. je předním poskytovatelem služeb v oblasti správy bytových a nebytových objektů. Na trhu správy bytových a nebytových objektů působíme od počátku 90. let. Naší hlavní specializací je správa pro společenství vlastníků u nově vzniklých novostaveb nebo staveb krátce po rekonstrukci.
    Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) je dle ustn. § 75 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. č. 250/2014 Sb. (dále jen „zákon“), správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí a vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
    Pro všechny objekty spravované společností Prague Property Management je zajištěna nonstop havarijní služba od firmy JANPE s.r.o.( v době od 8:00 -18:00  hod se dovoláte na službu EDA - Elektronického Domovního Asistenta naší společnosti Prague Property management, a.s)


Proč nakoupit právě na Trezor.cz

    Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny (je orgánem ochrany přírody) na území chráněných krajinných oblastí (kromě chráněné krajinné oblasti Šumava, kde vykonává státní správu Správa Národního parku Šumava a kromě chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, kde vykonává státní správu Správa Národního parku České Švýcarsko), nejde-li o vojenské újezdy nebo pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu. Agentura dále vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem.
    Také nemáte po náročných dnech v práci ani pomyšlení na úklid domácnosti? Nevyžehlené prádlo se vám hromadí a okna by potřebovala vyčistit? Kontaktujte nás!
    PPM získalo do správy Rezidenci Nikolajka, která se nachází na kraji vilové čtvrti Prahy 5. Díky unikátní poloze jde o mimořádně klidné místo v zeleni. s nádherným výhledem na město.
    Jsme předním poskytovatelem profesionálních služeb v oblasti facility managementu. Mezi naše hlavní služby patří komplexní správa nemovitostí v Praze a okolí. Jsme spolehlivým partnerem pro developerské projekty, sdružení vlastníků bytových jednotek i majitele nemovitostí. V neposlední řadě v Prague Property Management, a.s. zajišťujeme také kompletní úklidové služby bytových i nebytových prostor i pomoc hodinového manžela.


Profesionální správa nemovitostí, rezidenčních domů a kancelářských budov

    S ohledem na princip rychlosti a hospodárnosti (§ 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) vykonává Agentura státní správu prostřednictvím svých jednotlivých regionálních pracovišť, územní obvody jednotlivých regionálních pracovišť viz Organizační struktura.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:01:00